Om Folq

Transparent konsulentinnleie

Konsulentmarkedet er i endring: Flere fageksperter velger å starte for seg selv, samtidig som flere selskap har bygget opp egne interne fagmiljøer for teknologi. Konsulentkjøpere har i større grad behov for å utfylle eksisterende team med enkeltpersoner, og har god oversikt over hvilken kompetanse de har behov for. Utfordringen er å få oversikten over tilgjengelig kompetanse. Konsulentmeglere og konsulenthus har lenge bistått disse kundene, men vi ser et potensiale i å gjøre matchingen av kompetanse og etterspørsel mer effektiv og transparent.

Derfor utviklet vi Folq-plattformen i 2017, med mål om å gjøre det diggere for konsulenter å finne oppdrag, og for oppdragsgivere å finne konsulenter. Ved å gi de to gruppene direkte tilgang til hverandre, reduserer vi anvendt tid og administrativt bry knyttet til å finne den gode matchen.

Siden da har Folq vokst til å bli en sentral kilde til fageksperter innen IT-utvikling for oppdragsgivere fra over 300 selskap. De over 800 konsulentene på plattformen representerer domenekunnskap innen systemutvikling, design, prosjektledelse og forretningsrådgivning. Konsulentene som bruker Folq får et stadig bredere utvalg av selskap å jobbe med og et støtteapparat i hverdagen. Markedet for IT-konsulenter er stadig i utvikling – en puls vi holder fingeren på hvert kvartal i egen rapport.

Folka bak Folq

Folq er et teknologiselskap startet og drevet av fagfolk med lang erfaring innen gjennomføring og bemanning av IT-prosjekter. Vi er tidligere konsulenter, selgere og konsulentkjøpere, og vet hva som forventes av en god konsulent. Denne kunnskapen, sammen med inngående kjennskap til aktørene i konsulentmarkedet, bruker vi til å tilrettelegge for den gode matchen, og sikre kvalitet i alle ledd – fra godkjenning av konsulenter til oppfølging av konsulenter og oppdragsgivere.

Eldri Coll Mossige

Eldri Coll Mossige
CEO

Eirik Martinsen, COO

Eirik Martinsen
COO

Helle Hoem Martinsen

Helle Hoem-Martinsen
CPO

Håvard Teglelsrud

Håvard Tegerlsrud
Technical Team Lead

Andrea Madland

Andrea Madland
Sales Director

Vinh Nguyen

Vinh Nguyen
Head of Business development

Alf Ruben Kvamme

Alf Ruben Kvamme
Key Account Manager

Nanna Aagard

Nanna Aagard
Consultant Manager

Marte Eidet

Marte Eidet
HR Officer

Lena Searle-Barnes

Lena Searle-Barnes
Product Designer

Elin Parr Ohme

Elin Parr Ohme
Product Designer

Hans Henrik Grønsleth

Hans Henrik Grønsleth
Developer

Runar Furenes

Runar Furenes
Developer

Audun Gevelt

Audun Gevelt
Developer

Jørgen Wilhelmsen

Jørgen Wilhelmsen
Developer

Styre og rådgivere

Jahn Arne Johnsen

Jahn Arne Johnsen
Chairman of the Board

Cathrine Movold

Cathrine Movold
Board Member

Erling Kaupke Paulsen

Erling Køpke Paulsen
Strategic Advisor

Are Meisfjord

Are Meisfjord
Strategic Advisor

Vil du være med på laget?

Folka i Folq


Vi har store ambisjoner for videre vekst og ser etter flere flinke folk til teamet.

Se våre ledige stillinger her.