BloggDatasikkerhet - alt du trenger å vite

Datasikkerhet - alt du trenger å vite

Datasikkerhet. IT-sikkerhet. Cybersikkerhet. Kjært barn har mange navn. Med det til felles at de løser samme, voksende problem – og tar cybertjuvradda.

Aleksi Luukkonen
Seniorutvikler og IT-sikkerhetsekspert i Folq
Publisert 11.01.2024
Oppdatert 24.01.2024
16 min lesetid
Bilde

Det sies at data er den nye oljen, tett i følge med informasjonssikkerhet (enda et nytt navn, gitt) som sin livvakt. Fra små bedrifter til globale konsern, eller din personlige smarttelefon til komplekse regjeringssystemer, er det ingen som er immune mot de skjulte farene i cyberspace.

Men hva betyr IT-sikkerhet for deg og sjappa di, sånn egentlig? Hvorfor er det ikke bare et teknisk problem, men en integrert del av den strategiske planleggingen av en virksomhet?

Cyberangrep: Ikke lenger et spørsmål “om”, men heller “når”

La oss ta et dypdykk i hvordan ett enkelt klikk kan bety forskjellen mellom sikkerhet og katastrofe. Hvor IT-sikkerhet ikke bare beskytter mot tap av data, men også fungerer som en vokter for din økonomiske stabilitet og omdømme. Cyberangrep blir mer sofistikerte for hver dag som går, og det er ikke lenger et spørsmål om "om", men "når" virksomheten din vil møte sin digitale fiende.

For å styrke din forståelse og ditt forsvar mot de stadig endrende truslene i cybersikkerhetens verden, har vi prøvd å beskrive de ulike utfordringene. Kanskje plukker du opp verktøyene du trenger for å navigere trygt i den digitale jungelen, også.

IT-sikkerhetens utvikling

IT-sikkerhet har aldri vært mer kritisk som nå, i dagens raskt utviklende digitale verden. Digitaliseringen har ført til store endringer i måten vi arbeider og interagerer på, både individuelt og organisatorisk. Med økende bruk av skytjenester, internett-tilkoblede enheter (IoT) og sosiale medier, blir bedrifter mer utsatt for cyberangrep enn tidligere.

Vær bevisst digitaliseringen i bedriften din

Flere og flere aspekter av arbeidslivet flytter seg online, noe som åpner for nye muligheter, men også nye trusler. Skybaserte tjenester og fjernarbeid har blitt normen, spesielt gjennom pandemien. Dette har ført til et mer utsatt nettverk hos bedrifter, ofte på grunn av konfigurasjonsfeil, manglende kontroll over enheter og utilstrekkelig overvåking.

Stadig mer sofistikerte cyberangrep

Cyberverdenen er i kontinuerlig endring, og trusselaktørene utvikler stadig nye metoder og teknikker for å sette inn støtet og angripe. Så sofistikerte har de blitt, at de gjennom phishing og sosial manipulering fort lurer ansatte til å gi fra seg sensitive opplysninger eller åpner skadelige vedlegg.

Ransomware, en type skadelig programvare som krypterer offerets data og krever løsepenger for dekryptering, fortsetter å være en stadig utbredt trussel innen digitalisering.

Skytjenester og sårbare IoT-integrasjoner

Med pandemien har mange bedrifter migrert plattformer, tjenester og data til den berømte skyen. Dette har gjort skyplattformer og tjenester til attraktive mål for cyberkriminelle.

Typiske angrepsområder inkluderer brukeridentiteter, utnyttelse av miskonfigurasjoner og svakheter i usikrede virtuelle maskiner eller tjenester. Samtidig har IoT-enheter i større grad blitt integrert i bedriftsmiljøer for å forbedre effektivitet og overvåkning.

Disse enhetene presenterer imidlertid nye sårbarheter, ettersom mange ikke er designet med sikkerhet som en prioritet.

Leverandørkjedens sikkerhet

En annen voksende bekymring er sikkerheten i leverandørkjeden. Cyberkriminelle blir mer målrettede og angriper ofte leverandørkjedene for å få tilgang til flere kunder gjennom ett enkelt vellykket angrep. Derfor er det viktig at du, på vegne av bedriften din, gjør grundige sikkerhetsvurderinger av dine leverandører og stiller strenge sikkerhetskrav.

Dette betyr en kontinuerlig oppdatering og tilpasning av din bedrifts sikkerhetsstrategier, for å sikre integritet i datasikkerhet, konfidensialitet og tilgjengelighet av digitale ressurser.

Sentrale utfordringer og risikoer innen IT-sikkerhet

Som nevnt tidligere er IT-sikkerhet et felt som utvikler seg raskt og konstant møter nye utfordringer og risikoer. Det finnes flere sentrale utfordringer og risikoer, som bedrifter står overfor i dagens digitale landskap.

AI og maskinlæringsangrep

AI og maskinlæring brukes ikke bare til å forbedre sikkerhetssystemer, men også av cyberkriminelle for å utvikle mer avanserte angrepsmetoder. Bedrifter må derfor være forberedt på å håndtere slike avanserte trusler. Noen nøkkelkomponenter for beskyttelse inkluderer:

  • Behavioral analytics: Overvåkning av systemer og nettverk for å identifisere unormale og mistenkelige handlinger.

  • Sandboxing: Isolering av potensielt farlige programmer i et virtuelt miljø for å forhindre ytterligere spredning og skade.

  • Kryptert data: Sikring av sensitiv informasjon gjennom kryptering for å vanskeliggjøre uautorisert tilgang, endring eller tyveri.

Bilde

Sikkerhetsutfordringer med hjemmekontor

Borte bra, men hjemme best, sier folk. Men hva sier datasikkerheten om hjemmekontor? Arbeid borte fra kontoret (remote work), som har blitt mer vanlig etter pandemien, fører til nye sikkerhetsutfordringer. Ansatte jobber utenfor de tradisjonelle, sikre bedriftsnettverkene. Dette øker risikoen for datalekkasjer og angrep. Viktige tiltak for å beskytte remote-arbeidsmiljøer inkluderer:

  • Sikker kommunikasjon: Bruk av krypterte tjenester for e-post og direktemeldinger.

  • Tilgangskontroll: Implementering av systemer eller protokoller for å sikre at kun autoriserte personer får tilgang til sensitiv informasjon.

Trusler mot kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur, som strømforsyning, vannforsyning, kommunikasjonssystemer og transportnettverk, er essensielt for samfunnets funksjon og derfor attraktive mål for cyberangrep. Angrep på disse sektorene kan ha enorme konsekvenser, inkludert økonomiske tap og i verste fall tap av menneskeliv. Et eksempel på et alvorlig angrep er WannaCry-angrepet i 2017, som rammet tusenvis av datamaskiner globalt, inkludert Storbritannias nasjonale helsesystem.

For å møte disse utfordringene, er det viktig at bedriften din er proaktiv når det gjelder IT-sikkerhet. Dette innebærer kontinuerlig overvåking og oppdatering av sikkerhetssystemer, regelmessig opplæring av ansatte, og etablering av robuste beredskapsplaner for å håndtere potensielle angrep effektivt. Ved å være forberedt på disse sentrale utfordringene, reduserer du risikoen for alvorlige sikkerhetsbrudd og sikrer en tryggere digital tilstedeværelse.

Datasikkerhet og lovverk

Datasikkerhet handler ikke bare om å beskytte informasjon mot uautorisert tilgang og cyberangrep. Det handler også om å sikre at virksomheten din håndterer data i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

GDPR og personvern

Ett av de mest sentrale lovverkene innen datasikkerhet er EUs Generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) – eller general data protection regulation, som det også heter på engelsk. GDPR setter strenge krav til hvordan personopplysninger skal behandles, og gir folk økte rettigheter med hensyn til deres persondata. Dette inkluderer retten til innsyn, retting, og sletting av egne data. For bedrifter betyr dette at de må ha klare prosesser for datahåndtering, inkludert samtykke, datalagring, og dataoverføring.

Norske virksomheter, selv om de ikke opererer direkte i EU, kan også bli påvirket av GDPR hvis de behandler data om EU-borgere. Det er derfor viktig for alle virksomheter å være klar over disse reglene og sørge for at de er i samsvar med dem.

Nasjonale lover og forskrifter

I tillegg til GDPR, må norske virksomheter forholde seg til nasjonale lover som Personopplysningsloven. Denne loven regulerer behandling av personopplysninger og skal sikre at personvernet blir ivaretatt i behandlingen av slike opplysninger.

Viktigheten av overholdelse

Å overholde disse lovverkene er ikke bare et spørsmål om juridisk ansvar, men også om omdømme og tillit. Hvis bedriften din bryter datasikkerhetslover, kan dere ende opp med store bøter og skade bedriftens omdømme. Det er derfor kritisk at dere setter dere inn i lovverket og implementerer nødvendige tiltak for å overholde disse.

Kontinuerlig oppdatering og utdanning

Lover og forskrifter om datasikkerhet er stadig i endring. For at bedriften din skal holde seg oppdatert, er det viktig at dere kontinuerlig overvåker endringer i lovgivningen og tilpasser retningslinjer og prosesser etter det. Dette kan for eksempel være regelmessig opplæring av ansatte om nye regler og beste praksiser for datasikkerhet.

Eksterne ressurser og ekspertise

Det kan være utfordrende å holde tritt med det stadig skiftende landskapet av datasikkerhetslovgivning. I slike tilfeller kan det være fordelaktig å søke hjelp fra eksterne eksperter eller konsulenter som spesialiserer seg på datasikkerhet og lovverk. Dette kan inkludere juridiske rådgivere eller spesialiserte sikkerhetsselskaper.

Det er helt avgjørende å forstå og overholde datasikkerhetslover og -forskrifter, for å beskytte både seg selv og de dataene bedriften din håndterer. Ved å gjøre dette kan du ikke bare unngå juridiske problemstillinger, men også styrke bedriftens egen troverdighet og omdømme i markedet.

Sammenkobling av teknologi og sikkerhet

Teknologi og IT-sikkerhet er uløselig knyttet sammen. Denne sammenkoblingen er spesielt tydelig i moderne teknologiske løsninger, som skytjenester og Internet of Things (IoT). Disse teknologiene tilbyr betydelige fordeler for effektivitet og innovasjon, men medfører også nye sikkerhetsutfordringer.

Skytjenester

Skytjenester har blitt en integrert del av mange bedrifters IT-infrastruktur. Disse tjenestene tilbyr fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet, men de kan også utgjøre sikkerhetsrisikoer hvis de ikke håndteres riktig. Sikkerhet i skyen innebærer å beskytte data, applikasjoner og infrastruktur forbundet med cloud computing.

Internet of Things (IoT)

IoT henviser til nettverket av fysisk enheter, som biler, husholdningsapparater og industrielle maskiner, som samler og deler data. Ettersom disse enhetene blir stadig mer integrert i våre daglige liv, øker behovet for robuste IoT-sikkerhetstiltak.

For å takle disse utfordringene best mulig, krever IoT-sikkerhet en flerlags tilnærming som omfatter både fysiske og nettbaserte tiltak. Dette inkluderer bruk av robuste passord, sikkerhetskopiering av data, og kontinuerlig overvåking for mistenkelig aktivitet.

Bilde

IoT sin betydning for bedrifter

Har du en bedrift med slike sammenkoblinger som nevnt over, bør du integrere sikkerhetstiltak i alle aspekter av bedriftens teknologiske infrastruktur. Dette krever en holistisk sikkerhetsstrategi som omfatter ikke bare teknologiske løsninger, men også organisatoriske og menneskelige aspekter, som sikkerhetsopplæring for ansatte og utvikling av en sikkerhetskultur.

Å sikre teknologiske løsninger er ikke bare et spørsmål om å beskytte data og systemer. Det er også en viktig del av å opprettholde tilliten til kunder og partnere. Derfor bør du prioritere IT-sikkerhet like høyt som andre sentrale forretningsområder i bedriften din. Fordi i takt med teknologiens utvikling vil kravene til IT-sikkerhet også fortsette å utvikle seg.

Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet
Alexander Kenich, Sector Alarm

Ekspertise og eksterne ressurser i IT-sikkerhet

Mens intern kompetanse er viktig, spiller eksterne eksperter og ressurser en avgjørende rolle i å styrke bedriftens sikkerhetsstrategier. Dette skyldes flere faktorer:

1. Tilgang til spesialisert kunnskap

Eksterne sikkerhetskonsulenter og firmaer tilbyr dybdekunnskap og spesialisering som kanskje ikke er tilgjengelig internt. Disse ekspertene er kontinuerlig oppdatert på de nyeste truslene, teknologiene og beste praksiser innen cybersikkerhet. De kan gi verdifulle innsikter og anbefalinger som er skreddersydd for din spesifikke virksomhet og bransje.

2. Objektiv vurdering

Uavhengige eksperter kan tilby en objektiv vurdering av bedriftens nåværende sikkerhetsstatus. Dette inkluderer identifisering av sårbarheter, risikovurdering og utvikling av en mer robust sikkerhetsstrategi. En objektiv vurdering hjelper bedrifter å forstå sine svakheter uten forutinntatte meninger, noe som er avgjørende for effektiv risikostyring.

3. Hendelseshåndtering og respons

I tilfelle av et sikkerhetsbrudd, er det essensielt å ha rask og effektiv respons. Eksterne sikkerhetskonsulenter kan tilby ekspertise i hendelseshåndtering, noe som er avgjørende for å minimere skade og gjenopprette normal drift så raskt som mulig. De har ofte bred erfaring i å håndtere ulike typer cyberangrep og kan tilby umiddelbar støtte og veiledning.

4. Kontinuerlig overvåking og oppdatering

Cybersikkerhet er et felt som utvikler seg raskt, og det kan være utfordrende for interne team å holde tritt med de siste utviklingene. Eksterne eksperter kan overvåke sikkerhetstrender, nye trusler og endringer i regelverk kontinuerlig. Dette sikrer at bedriften alltid har oppdatert og proaktiv beskyttelse.

5. Opplæring og bevisstgjøring

Sikkerhetskonsulenter kan også tilby opplæring og bevisstgjøring til ansatte, noe som er en kritisk del av enhver sikkerhetsstrategi. De kan utvikle tilpassede treningsprogrammer som adresserer spesifikke trusler og beste praksiser relevant for din organisasjon.

6. Kostnadseffektivitet

Å ansette fulltids spesialiserte sikkerhetseksperter kan være kostbart, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Ved å bruke eksterne ressurser, kan bedrifter få tilgang til toppnivå ekspertise uten de fullstendige kostnadene forbundet med faste ansatte.

7. Skreddersydd sikkerhetsløsning

Eksterne sikkerhetskonsulenter kan utvikle skreddersydde sikkerhetsløsninger som er tilpasset bedriftens unike behov, størrelse og industri. Dette sikrer at sikkerhetsstrategiene er så effektive som mulig.

Ved å samarbeide med spesialiserte sikkerhetskonsulenter og firmaer, kan bedrifter forbedre sin sikkerhetsstilling, reagere mer effektivt på trusler, og sikre at de er godt rustet mot fremtidige sikkerhetsutfordringer.

Tilgjenglige sikkerhetskonsulenter på Folq

Mange av konsulentene vi har på markedsplassen vår, er spesialister innen sikkerhet. De har dyp forståelse og grundig kunnskap om temaene som er nevnt over. Du kan selv søke etter en sikkerhetskonsulent med riktig kompetanse, eller skrive et oppdrag på markedsplassen vår.

Vil du heller ha veiledning fra en i salgsteamet vårt, hjelper vi deg gjerne med det.

Få rask tilgang til dyktige sikkerhetskonsulenter

Lag brukerkonto