BloggDe ukjente fordelene ved å benytte konsulenter

De ukjente fordelene ved å benytte konsulenter

Å ha tilgang til riktig kompetanse er alfa omega for at virksomheten din skal ha suksess og opprettholde en god konkurranseevne over tid. Da er det smart å vite hvordan du kan benytte konsulenter på best mulig måte.

Eirik Martinsen
COO
Publisert 20.03.2024
Oppdatert 19.03.2024
9 min lesetid
Myter og fakta om konsulentbruk
Myter og fakta om konsulentbruk

Typiske myter knyttet til konsulentbruk

Konsulenter har lenge vært en sentral del av virksomheters strategiske planlegging og drift. Likevel er det mange myter og misforståelser forbundet med bruk av konsulenter. Noen tror konsulenter bare er for store selskaper, mens andre mener at de bare er nyttige i krisetider. Det er på tide å røske og rive litt i disse mytene, og forhåpentligvis avlive dem en gang for alle. Jeg håper vi kan gi et mer nyansert bilde av konsulentinnleie, og få frem det positive som konsulenter kan tilføre organisasjoner.

Myte: Konsulenter er bare for store selskaper.

Fakta: Wrooong! Å bruke konsulenter er ikke begrenset til store selskaper. Organisasjoner av alle størrelser kan dra nytte av konsulenter. Det gir dere dessuten fleksibilitet i form av når og i hvor stor grad dere trenger ekspertisen, uten å måtte forplikte dere til en permanent ansettelse.

Forlaget Gyldendal har eksempelvis benyttet konsulenter fra Folq til å øke kapasiteten i sine prosjekter med uklar tidshorisont.

Myte: Konsulenter er bare nyttige i krisetider.

Fakta: Also wrooong! Selv om konsulenter kan være nyttige i krisetider også, spiller deres rolle langt bredere når du er en smart oppdragsgiver. Konsulenter kan hjelpe til med strategisk planlegging, forretningsutvikling, implementering av nye teknologier og prosesser og organisasjonsutvikling, for å nevne noe. De kan også hjelpe til med kontinuerlig forbedring og innovasjon i organisasjonen din – og det vil jeg ikke kalle krisetider.

Og speaking of krisetider. Konsulenter med ekspertise innen IT-sikkerhet kan definitivt fungere preventivt mot cyberangrep og potensielle datakriser.

Myte: Konsulenter er for dyre og gir liten verdi for pengene.

Fakta: False! Ja, konsulenttjenester kan virke kostbare ved første øyekast, men hvis du tar på deg de lange brillene og ser på det i et lengre tidsperspektiv, kan det absolutt lønne seg. Konsulenter kommer med spesialisert kunnskap, erfaring og ressurser som kan hjelpe organisasjonen med å unngå feil, redusere risiko og oppnå bedre resultater.

Myte: Konsulenter tar over jobber og skaper intern motstand.

Fakta: Konsulenter er ikke der for å erstatte interne ansatte, men heller for å støtte og supplere dem. Ved å samarbeide med konsulenter kan interne team dra nytte av deres ekspertise og lære av deres beste praksis. Det er viktig å involvere og kommunisere med interne ansatte for å minimere motstand og sikre en vellykket implementering av konsulentenes råd og løsninger.

Myte: Konsulenter er egentlig bare kompetanse på to ben.

Fakta: Totally wrong! Konsulenter er selvfølgelig mennesker, de også. Selv om de er rivende dyktige innen faget de representerer, og effektive som rakkern, betyr det ikke at de ikke trenger sin arbeidsro og sine pauser i løpet av en arbeidsdag.


Fordelene ved bruk av konsulenter

Okei, nå som vi er ferdig med mythbusters, kan vi se mer konkret på fordelene ved å leie inn konsulenter. Bruk av konsulenter kan gi flere gevinster for din organisasjon:

 1. Riktig ekspertise: IT-verdenen utvikler seg i rekordfart, og det er utfordrende å holde seg oppdatert på alle nivåer. Ved å leie inn konsulenter får du tilgang til spesialisert kompetanse som engasjerer seg i de nyeste teknologiene og trender, og som kan gi innsikt og veiledning for å optimalisere virksomheten din.
 2. Skalerbarhet uten forpliktelser: Å håndtere svingende arbeidsbelastninger i IT-prosjekter kan være en utfordring. Ved å leie inn konsulenter kan du enkelt skalere opp eller ned etter behov, uten å måtte binde deg til langsiktige forpliktelser. Dette gir fleksibilitet til å tilpasse seg endringer i markedet.
 3. Kostnadseffektivitet: Å opprettholde en fulltids IT-avdeling kan være kostbart med tanke på lønn, opplæring og infrastruktur. Ved å leie inn konsulenter reduseres kostnadene, da du kun betaler for den eksakte ekspertisen og perioden du trenger.
 4. Fokus på kjernevirksomheten: Ved å outsource IT-eksperter frigjør du interne ressurser som kan rettes mot kjernevirksomheten. Dette gir rom for økt innovasjon og utvikling av strategier som kan skape konkurransefordeler.
 5. Problemfri implementering: IT-prosjekter kan være komplekse og tidkrevende. Ved å bringe inn eksterne konsulenter med erfaring, kan du sikre en smidig implementering, minimere risiko og oppnå resultater raskere.
 6. Objektivitet og nytenkning: Eksterne konsulenter bringer med seg en objektiv tilnærming til utfordringer og muligheter. Deres friske tenkning kan inspirere innovasjon og gi nye perspektiver på løsninger.


Når bør du benytte konsulenter?

I noen situasjoner er det lurt og spesielt gunstig å leie inn konsulenter. Det gjelder blant annet ved:

 • Prosjekter med spesifikke krav: Ved gjennomføringen av spesielle prosjekter som krever spesifikk ekspertise, for eksempel systemimplementeringer, migreringer eller sikkerhetsoppdateringer.
 • Midlertidige behov: Når behovet for IT-ressurser er midlertidig, som under sesongtopper eller overgangsperioder. Det kan være hensiktsmessig å leie inn konsulenter i en overgangsperiode inntil en fast ansatt er på plass for å ikke miste momentum og en god overlevering til personen som trer inn i rollen.
 • Spesielle kompetansebehov: Når det er behov for spesifikke ferdigheter som ikke er tilgjengelige internt, for eksempel innenfor avansert databehandling, kunstig intelligens eller blockchain-teknologi.
 • Kostnadskontroll: For å redusere faste kostnader forbundet med intern IT-avdeling og utnytte mer kostnadseffektive ressurser etter behov.
 • Innovasjon og transformasjon: Når virksomheten ønsker å drive innovasjon eller gjennomføre digitale transformasjonsprosjekter, kan leie av IT-konsulenter bringe ny innsikt og erfaring til bordet.

Når bør du ikke leie inn konsulenter?

Noen ganger er det mer fornuftig å ansette noen fast i stedet for å leie inn konsulenter. Dette gjelder først og fremst når det er avgjørende å sikre god kontinuitet, styring og eierskap internt. Er behovene konstante og kontinuerlige over tid, kan det være mer lønnsomt å gå for en fast ansettelse av noen med riktig kompetanse og erfaring. Spesielt om rollen er kritisk for bedriften.

Tar det tid å ansette den rette personen, kan du bruke konsulenter midlertidig frem til rett kandidat dukker opp. Det finnes nok av eksempler der forhastede beslutninger for å fylle en rolle har gått galt. Feilansettelser er en kostbar affære.


Famous last words

Ofte har dere valget mellom å leie inn et team av konsulenter eller enkeltvise spesialister som vil styrke deres egen organisasjon. Hva som vil fungere best vil avhenge av deres egen kapasitet og kompetanse, omfanget av prosjektet, og hvorvidt leveransen er frittstående og kan settes ut til en leverandør i sin helhet.

Folq sin markedsplass er skreddersydd for å leie inn spesialistkompetanse, der dere raskt vil finne den beste konsulenten tilpasset deres behov. Om dere trenger et team, finnes det flere andre gode alternativer og dyktige konsulentselskap i markedet. Folq samarbeider med en rekke anerkjente konsulentselskap som kan sy sammen et godt team til dere. Vi kan bistå dere med en riktig teamsammensetning om ønskelig.

Konsulenter kan tilføre etterspurt kompetanse og nødvendig kapasitet på kort varsel. Det gir dere samtidig god fleksibilitet om dere har et midlertidig eller mindre forutsigbart behov. Brukt riktig kan konsulenter styrke organisasjonen deres, tjenester og bidra til betydelig verdiskapning. I den sammenheng er det avgjørende at dere vet hvordan dere anskaffer den rette spesialisten som er best tilpasset deres behov og organisasjon. Her kommer både konsulentens faglige kvalifikasjoner, tidligere prosjekterfaring og personlige egenskaper inn i bildet.

Les mer om hvordan dere kan finne den riktige konsulenten og beste matchen. I Folq er riktig matchmaking en del av vårt DNA. Som IT-bransjens Kirsten giftekniv gir vi oss ikke på tørre møkka før vi har funnet deres “match made in heaven”.

Funnet ut at det er konsulenter du trenger?

Finn den perfekte matchen