BloggDette ser DevOps-konsulenten etter når han velger oppdrag

Dette ser DevOps-konsulenten etter når han velger oppdrag

Kristian Sølve Ravndal er en erfaren fullstackutvikler, med 13 år som konsulent bak seg. Utvikleren foretrekker oppdrag der teknologien er interessant, og oppdragsgiver har en moden forståelse av problemene de søker å løse. Som DevOps-konsulent ser Kristian på kulturen hos oppdragsgiver som en sentral forutsetning for å lykkes med gjennomføringen av et oppdrag.

Kristian er en av flere Folq-konsulenter som forteller om ønsker og krav til oppdragsgivere. Se hva UX/UI-designeren Axel Ferdinand Giæver vektlegger. 

Ellen Barkost
Publisert 18.05.2021
Oppdatert 29.11.2023
3 min lesetid
DevOps-konsulent Kristian Sølve Ravndal
DevOps-konsulent Kristian Sølve Ravndal

Hva er det viktigste kriteriet for deg når du velger et oppdrag?

Med etterspørselen i dagens marked har man mulighet til å være selektiv. Som fast ansatt konsulent hos Aurum står jeg relativt fritt til å velge oppdrag selv. Først og fremst velger jeg prosjekter på bakgrunn av teknologi, og at oppdragsgiver har definerte problemer og vet hva de trenger hjelp til. Det betyr ikke nødvendigvis at man må være på den nyeste teknologien; det kan være spennende å være med på å forme for fremtiden. Selskap som ligger bakpå kan gjerne presentere en visjon om å komme over på det siste av teknologiene – for eksempel at de har løsning som åpenbart burde vært en skyløsning, og skisserer en plan om hvordan de ser for seg å komme dit.

Det betyr ikke nødvendigvis at man må være på den nyeste teknologien; det kan være spennende å være med på å forme for fremtiden.
Kristian Sølve Ravndal

Hvordan avgjør du om et sted er attraktivt å være?

Å innføre DevOps krever en god kultur i firmaet. Oppdragsgiver bør kunne synliggjøre at de satser på de ansatte og utviklingsmiljøene. Spør man en ansatt, svarer de at det er en gøy plass å jobbe, og tror man at de ansatte trives i rollen de skal fylle?

Som seniorkonsulent må jeg føle at jeg utretter noe hos kunden og kan bruke og videreføre det jeg har lært. Jeg trenger utfordringer utover å lage nye features, og vil ikke bare være “code-monkey”. Derfor bruker jeg de første møtene på å avklare om oppdragsgiver er modne for det det de ønsker å gjøre, og om jeg som konsulent får mulighet til å gjennomføre det. Jeg spør gjerne om det er mulig å få endret noe – skal man eksempelvis rette opp i noe og kommer med forslag, blir man hørt og har myndighet, eller blir man ikke møtt?

Hvordan kan man gjøre innleie av konsulenter bedre?

Som oppdragsgiver bør man være ærlig på hva man har av utfordringer, hva man forventer at konsulenten skal utføre, og hvilket mandat man vil gi konsulenten. Oppdragsgivere kan med fordel være mer realistiske, spesielt på egen teknologiplattform: Mange slenger rundt med buzzwords, som mikrotjenester og cloud, der det i noen tilfeller er langt fra realiteten. Konsulenter er problemløsere, og blir man solgt inn på feil forventninger, skal det lite til før man heller finner seg ett nytt oppdrag. Dette kan føre til tapte kostnader for oppdragsgiver.

Oppdragsgivere kan med fordel være mer realistiske, spesielt på egen teknologiplattform: Mange slenger rundt med buzzwords, som mikrotjenester og cloud, der det i noen tilfeller er langt fra realiteten
Kristian Sølve Ravndal

Les også hva utviklere ser etter i en oppdragsgiver, og hva attraktive selskap gjør for å tiltrekke seg denne kompetansen.

Leie inn en utvikler?

Få tilgang til Folq