BloggDette får du i lønn som IT-konsulent

Dette får du i lønn som IT-konsulent

Vurderer du å jobbe som konsulent innen IT? Da er du helt sikkert nysgjerrig på hvor mye du kan tjene på å ta steget som it-konsulent. Du er ikke alene! Dette er blant de vanligste spørsmålene vi får inn.

Vinh Nguyen
Head of business development
Publisert 02.09.2022
Oppdatert 31.05.2024
4 min lesetid
Hvor mye du tjener som konsulent i IT-bransjen varierer veldig etter hvor du jobber, hvor lang erfaring og hva slags kompetanse du har.
Hvor mye du tjener som konsulent i IT-bransjen varierer veldig etter hvor du jobber, hvor lang erfaring og hva slags kompetanse du har.

Men aller først det kjedelige: hva du tjener som selvstendig konsulent avhenger av mange faktorer. Erfaring, fagfelt, kompetanse, bransje og markedsforhold er faktorer som påvirker hvor mye du kan tjene i løpet av året. I dette innlegget tar vi utgangspunkt i tre kilder for lønnsdata: SSB, Kode24 og vår egen data.

Programvareutviklere tjener mest

Hvert år publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) lønnsstatistikk for over 400 ulike yrkesgrupper alle yrkesgrupper. Lønnsstatistikken for 2023 viser at "Programvareutviklere" tjener i snitt 65 100 kroner før skatt. Tilsvarende tall for “Nett- og multimediautviklere” er 52 720 kroner.

Det betyr at årslønna ligger et sted mellom 632 640 og 781 200. Vær obs på at disse tallene kan variere når du tar hensyn til faktorer som sektor, kjønn, alder eller lignende.

34 år og 770 000 i året

Kode24 gjennomfører årlig sin lønnsundersøkelse og er blitt en viktig kilde for lønnsdata blant utviklere. I undersøkelsen fra 2022 deltok 1200 utviklere, og resultatet viser at den gjennomsnittlige respondenten er 34 år gammel, har 8 års yrkeserfaring og tjener i snitt 770 000 kroner i året før skatt, og uten eventuelle bonuser (som kan være nokså feite enkelte steder).

1300 kroner i timen som selvstendig IT-konsulent

Feite bonuser til tross. De klarer ikke å matche timeprisen du får som selvstendig konsulent i Folq. For tiden varierer timeprisen hos oppdragsgiverne våre mellom 1000 til 1700 kroner, med et snitt på 1300 kroner.

Faktorer som spiller inn er kompetansen og erfaringene dine, oppdragets omfang og lengde og budsjettet aka pengesekken til oppdragsgiveren. Du må gjerne kontakte oss hvis du vil høre hva timeprisen din kan ligge på, sammenlignet med andre med samme kompetanse.

Vi tar 10 % margin av timeprisen din. Etter ett år går vi ned til 5 %. Har du jobbet i oppdrag gjennom oss som selvstendige konsulent, beholder du opparbeidet margin i 12 måneder etter endt oppdrag. Om du tar et nytt oppdrag innen 12 måneder etter endt oppdrag med Folq, får du beholde den opptjente marginen som du sluttet på. Hvis du har en margin på 6 eller 7, og vært 4 måneder i forrige oppdrag, skal det totalt bli 12 måneder i oppdrag før du går ned til 5%.


Årsomsetning på 2 150 000 kroner

Jobber du som selvstendig it-konsulent og fakturerer 100 %, fakturerer du omtrent 1650 timer i året. Dette gir en årsomsetning kr 2,15 millioner i året. Etter provisjonen til Folq sitter du igjen med i underkant av 2 millioner kroner. Det kan være svært lukrativt å jobbe som selvstendig it-konsulent, men samtidig er det verdt å huske at det også innebærer mer risiko.

Det er viktig å være klar over at du som selvstendige næringsdrivende er selv ansvarlig for sparing til pensjon, skatter, avgifter og andre kostnader som fast ansatte ikke har. I tillegg kommer risikoen for å stå uten oppdrag. Med vår lønnskalkulator kan du se hvor mye lønn du kan sitte igjen med, etter at du har trukket fra kostnadene dine. Kalkulatoren er oppdatert med skattesatser fra januar 2022.

Vi håper du har blitt litt klokere på lønnsnivået blant selvstendige konsulenter og fast ansatte utviklere med IT-kompetanse. Som du sikkert har skjønt, vil den variere mye! Har du spørsmål rundt kompetansen eller trenger hjelp med å komme i gang? Da er det bare å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg mer enn gjerne!


Do the math like a real IT-konsulent!

Regn ut lønna