BloggEtterspurt kompetanse i første kvartal 2024

Etterspurt kompetanse i første kvartal 2024

Etterspørselen etter konsulenter er på vei oppover, og antall publiserte oppdrag hos Folq er omtrent på nivå med fjoråret. Les mer om de mest populære fagdisiplinene og kompetansene i årets første kvartal.

Eldri Coll Mossige
Daglig leiar
Publisert 19.05.2024
Oppdatert 21.05.2024
8 min lesetid
Etterspurte roller og kompetanser på Folq i første kvartal 2024
Etterspurte roller og kompetanser på Folq i første kvartal 2024

Bak skyene er himmelen alltid blå. I starten av 2024 ser vi tegn til at himmelen begynner å bli noe lysere i horisonten. Aktiviteten har tatt seg opp blant våre oppdragsgivere som gjenspeiles i utlyste oppdrag på markedsplassen. Fortsatt opplever vi at konkurransen om oppdragene er høy. For din del vil dette gi noen muligheter og utfordringer – enten du leier inn eller tilbyr konsulenttjenester.

Etterspørselen og pilene peker oppover

Antall utlyste oppdrag på markedsplassen i årets første kvartal er nesten på nivå med første kvartal i 2023. Antall utlyste oppdrag var 7 prosent bak fjoråret og hele 32 prosent høyere enn i fjerde kvartal. Det kan vi like!

Er du konsulent hos Folq, er det lurt å huske at oppdragsgivere får full tilgang til, kan søke opp og kommunisere direkte med deg og andre konsulenter på markedsplassen. Dere kan dermed finne sammen uten at oppdraget publiseres åpent hos Folq. En oppdatert og fullstendig konsulentprofil er derfor alfa omega for å bli oppdaget.

Teknologi er fortsatt mest etterspurt, etterfulgt av prosjektledelse og design

I siste kvartal har den mest etterlyste fagdisiplinen igjen vært teknologi (64 %), etterfulgt av prosjektledelse (24 %) og design (10 %).

Flest prosjekter innen teknologi etterfulgt av prosjektledelse.
Fordelingen av publiserte oppdrag i første kvartal 2024 per fagdisiplin

Antall publiserte oppdrag innen teknologi øker med 26 prosent mot forrige kvartal, mens antall oppdrag innen prosjektledelse faller mye tilbake (-33 prosent). Utlyste oppdrag innen design er på samme nivå som i fjerde kvartal.

Utviklere blant de mest etterspurte rollene

Utvikler, fullstack-, backend- og frontend-utvikler utgjør en stor andel av de publiserte oppdragene siste kvartal. Prosjektleder og teamleder var også etterspurt blant oppdragsgivere i første kvartal. Etterspørselen etter disse rollene har økt mye sammenlignet med fjerde kvartal 2023. Størst er veksten for fullstack-utvikler, frontend-utvikler og teamleder, med en vekst på over 150 prosent.

Etterspørselen etter prosjektledere går noe tilbake mot forrige kvartal.

Kotlin og React er de mest etterspurte kompetansene

Blant Folq sine oppdragsgivere troner Kotlin og React øverst på listen over mest etterspurte kompetanse i først kvartal. Kubernetes, Typescript, Java, Python, og .NET følger tett bak. Størst er veksten for Typescript og .NET sammenlignet med både foregående kvartal og i fjor.

Bilde
Våre mest etterspurte roller blant publiserte oppdrag hos Folq i første kvartal 2024Under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin. Her har vi også fremhevet kompetanseområdene med en spesielt sterk vekst i etterspørsel i fjerde kvartal.

Få muligheter for å jobbe remote

Andel oppdrag med mulighet for å jobbe remote har falt jevnt og trutt det siste året, men fikk seg en liten oppsving i fjerde kvartal. I første kvartal i år åpnet 22 prosent av oppdragene for at konsulenten kunne jobbe remote. I samme kvartal i 2023 var denne andelen på 23 prosent.

Vi ser at et godt tilbud av tilgjengelige konsulenter øker sjansene for at oppdragsgiveren finner den rette kandidaten og kompetansen i nærområdet sitt. De fleste oppdragsgivere liker best å leie inn konsulenter som kan sitte hos dem mesteparten av tiden.

Bilde
Andelen publiserte oppdrag med mulighet for å jobbe remote


Oppdragenes varighet øker

Oppdragene i Folq har aldri hatt lengre varighet enn i første kvartal - med en snittlengde på godt over 20 måneder. Dette inkluderer forlengelser. På samme tid i fjor var gjennomsnittlig varighet på 15 måneder. Dette er den beste bekreftelsen vi kan få på at kundene er veldig godt fornøyde med konsulentene de leier inn gjennom oss – og at de tilfører stor verdi.

Det skal sies at det er stort spenn i lengden på oppdragene i Folq, alt fra noen få uker til flere år. Nye oppdrag har ofte en begrenset varighet. Det som gleder oss veldig er at de aller fleste oppdragene blir forlenget, og gjerne i flere omganger. Dette bekrefter at det er god match mellom oppdragsgiver og konsulent, og at konsulentene gjør en god jobb hos oppdragsgiver.

Liten økning i timepriser det siste året

Den gjennomsnittlige timeprisen for Folq-oppdrag var 2 prosent høyere i første kvartal enn samme kvartal året før. Mye av veksten kommer av årlig KPI-justering av langvarige oppdrag.

Gjennomsnittlig timepris for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer var i andre kvartal på 1394 kroner, for oppdrag gjennom Folq. Timeprisen er litt høyere enn i fjerde kvartal.

Bilde
Utvikling i gjennomsnittlig timepris for oppdrag gjennom Folq


Det blir spennende å se hvordan timeprisene utvikler seg for nye oppdrag fremover. Nå som konkurransen om konsulentoppdragene er tøffere blant både selvstendige konsulenter og konsulentselskap, er pris et virkemiddel som brukes i forhandlinger.

Forventer økt etterspørsel etter AI

Markedet har vært avventende denne vinteren. Etterspørselen har ligget på et lavere nivå enn vi ønsker oss. Mange selskap holder fortsatt bremsen inne på grunn av stor usikkerhet i markedet, og fokus på kostnadene. Likevel ser vi at det fortsatt er behov for dyktige IT-konsulenter hos våre største kunder.

Det er fortsatt nødvendig å investere i teknologiutvikling for å holde tritt på god konkurranseevne og høyere effektivitet. AI gir nye muligheter for virksomheter som vil øke produktiviteten på kort og lengre sikt. Vi forventer stor vekst i etterspørsel etter AI-tjenester, som flere av konsulentene i Folq har god kompetanse på og tilbyr.

Tegn til økt aktivitet og kjærkommen oppsving i markedet

Etterspørselen etter konsulenttjenester har tatt seg veldig opp i starten av 2024. Vi må godt tilbake i tid for å finne liknende aktivitet og oppdragsmengde på markedsplassen som i de siste par månedene. Det er godt nytt. I februar snakket vi med Finansavisen om utviklingen og at vi ser tegn til større optimisme i markedet.

Hold ut, vi går mot lysere tider!

Noen gode råd på veien

Det er større konkurranse om oppdragene, som igjen stiller større krav til konsulenter og konsulentselskap. Dette gir deg som skal leie inn konsulenter bedre kort på hånden. Her er noen gode tips til hvordan dere finner de beste konsulentene når mulighetene er mange – og utvalget er bedre enn på lenge.

Som konsulent må du være forberedt på å fire på egne prisforventninger for å få oppdraget du virkelig ønsker deg. Vårt klare råd til konsulenter er å tenke langsiktig, og være mer opptatt av å videreutvikle kompetansen i spennende prosjekter fremfor å få en høyest mulig timepris. Dette tror vi du vil tjene på i lengden.

Her har vi samlet våre beste råd til konsulenter i tøffere tider, og hvilke grep du kan gjøre for å gå seirende ut av den økte konkurransen, og vinne kampen for konsulenttilværelsen.

Bilde

Les gjerne vår forrige kvartalsrapport, med informasjon om utviklingen den mest etterspurt kompetansen på Folq i fjerde kvartal 2023. Under har vi samlet alle våre tidligere kvartalsrapporter om du ønsker et tilbakeblikk til en svunnen tid og gjenoppleve tidligere bevegelser i konsulentmarkedet.


Få rask tilgang til dyktige konsulenter

Lag profil