BloggSkytjenester og hvordan fikse overgangen til skyen

Skytjenester og hvordan fikse overgangen til skyen

Datasikkerhet og personvern har aldri vært viktigere å ivareta enn nå. Da er det essensielt å forstå hvordan du beskytter dine digitale eiendeler i skyen. Slik fikser du overgangen.

Håvard Tegelsrud
Publisert 16.12.2023
Oppdatert 01.02.2024
14 min lesetid
Sairway to skya
Sairway to skya

Digitaliseringen skrider frem med stormskritt, og skytjenester har ikke akkurat forsvunnet som dugg for solen, for å si det sånn! Skytjenester ser ut til å være en nøkkelkomponent for alt fra små bedrifter til globale konserner, fra daglige applikasjoner til komplekse forretningsløsninger. Men hvordan lykkes med dette?

La oss vise deg stairway to skya.

Skytjenester i applikasjoner og forretningsløsninger

Skytjenester, enkelt forklart, er levering av databehandlingstjenester via internett. Dette inkluderer et bredt spekter av tjenester som lagring, databehandling og tilgang til programvare. Det grunnleggende prinsippet er at servere, lagring, databaser og en rekke applikasjonsmuligheter blir tilgjengelige over internett, uten at brukeren trenger å eie fysisk infrastruktur.

De fleste av oss har allerede et forhold til skytjenester gjennom daglig bruk av applikasjoner som Microsoft Teams, OneDrive, Google Drive, og Apple iCloud. Disse tjenestene gir oss et bilde på hvordan skytjenester gjør data og programvare tilgjengelig, uavhengig av enhetens fysiske plassering. Skytjenester er ikke bare begrenset til lagring og deling av filer. De strekker seg også til komplekse databehandlingsoppgaver og til og med helhetlige forretningsløsninger levert “as a service” over internett. Mer om det etterhvert.

Med denne omfattende tilgjengeligheten og fleksibiliteten har skytjenester blitt en integrert del av det digitale landskapet, både for individuelle brukere og for bedrifter på tvers av ulike bransjer.

Fordelene med skytjenester

Med skytjenester kan bedrifter og enkeltpersoner håndtere datalagring, databehandling og programvarebruk på en helt annen måte enn før. Dette skyldes flere nøkkelfordeler som skytjenester tilbyr:

Skalerbarhet

Skalerbarhet er en solid fordel med skytjenester. Da kan bedriften din enkelt tilpasse IT-kapasiteten og -ressurser etter behov. Dette er særlig verdifullt ved midlertidig økt kapasitet, for eksempel under kampanjer som "Black Friday". Istedenfor å investere i og vedlikeholde en stor IT-infrastruktur som kun brukes fullt ut sporadisk, lar skytjenester virksomheter betale for akkurat den kapasiteten de trenger, når de trenger den.

Økonomi

Kostnadsreduksjon er et annet viktig aspekt ved skytjenester. Før måtte bedrifter investere i kostbar hardware, som servere og datalagringsutstyr, og vedlikeholde denne infrastrukturen. Med skytjenester elimineres mange av disse investeringene. Små- og mellomstore bedrifter finner særlig nytte i dette, ettersom de kan unngå store forhåndsinvesteringer og heller betale for tjenester og kapasitet etter behov. Dette fører til en mer fleksibel og kostnadseffektiv IT-drift.

Sikkerhet

IT-sikkerhet er en annen kritisk fordel ved skytjenester. Sikkerhetsoppdateringer og vedlikehold av systemer skjer automatisk, ofte administrert av spesialiserte IT-eksperter. Dette betyr at data og applikasjoner i skyen typisk er bedre beskyttet mot trusler og sårbarheter enn hva mange bedrifter kan oppnå på egen hånd. Med stadig mer sofistikerte cyberangrep, gir skytjenester et viktig forsvarsnivå, og frigjør virksomheter fra ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde sin egen sikkerhetsinfrastruktur kontinuerlig.

Samlet sett tilbyr skytjenester en kombinasjon av fleksibilitet, kostnadseffektivitet, og forbedret sikkerhet, noe som gjør dem til et enkelt valg for et bredt spekter av virksomheter og individuelle brukere. Disse fordelene gjør at stadig flere velger skyen som en sentral del av sin IT-strategi.

Skytjenestemodeller

Når vi snakker om skytjenester, refereres det ofte til tre primære modeller: Infrastruktur ‘as a Service’ (IaaS), Plattform ‘as a Service’ (PaaS), og Software as a Service (SaaS). Disse modellene representerer ulike nivåer av tjenester som tilbys i skyen, og hver har sine unike egenskaper og bruksområder.

IaaS: Infrastruktur som Tjeneste

IaaS tilbyr grunnleggende infrastrukturelementer som lagringskapasitet, nettverk og datakraft over internett. Med denne modellen unngår du kostnadene og kompleksiteten som følger med det å kjøpe og administrere fysisk maskinvare. I stedet leier du nødvendig infrastruktur fra en skyleverandør. Dette gir fleksibilitet og skalerbarhet. IaaS er ideell når bedriften din må tilpasse infrastrukturen raskt, uten de tunge investeringene som kreves for egen maskinvare.

PaaS: Plattform som en Tjeneste

PaaS tilbyr et miljø for utvikling og drift av applikasjoner. Du får verktøy som er nødvendige for å utvikle, teste, levere og administrere programvareapplikasjoner. PaaS gjør det mulig for utviklere å fokusere på selve utviklingen av applikasjoner, uten å bekymre seg for underliggende infrastruktur som servere, lagring, nettverk og databaser. Dette er særlig nyttig for utviklingsteam som vil akselerere utviklingsprosessen og samtidig redusere de tekniske barrierene.

SaaS: Programvare som en Tjeneste

SaaS leverer applikasjoner over internett som en tjeneste. I stedet for å installere og vedlikeholde programvare, kan du enkelt få tilgang til applikasjoner gjennom internett, ofte gjennom en nettleser. SaaS-løsninger er populære fordi de reduserer kompleksiteten og kostnadene ved programvarevedlikehold og oppgraderinger. Du betaler vanligvis en abonnementsavgift for å få tilgang til SaaS-applikasjoner, som kan inkludere alt fra e-postsystemer, samhandlingsverktøy, til kundehåndteringssystemer.

Samlet sett representerer disse tre modellene et spekter av tjenester som gjør det mulig for bedrifter og enkeltpersoner å dra nytte av skyens potensial på forskjellige nivåer, avhengig av deres spesifikke behov og kapasitet.

Utfordringer med Implementering av Skytjenester

Når virksomheter vurderer å ta i bruk skytjenester, møter de ofte på utfordringer som kan påvirke både prosessen og det endelige resultatet. Disse utfordringene kan variere i kompleksitet og omfang, men noen fallgruver er vanligere enn andre for flere bedriften:

1. Mangel på tilpasset strategi

Skytjenester krever en skreddersydd tilnærming. Hver virksomhet har unike behov og krav, noe som betyr at en "one-size-fits-all"-løsning sjelden er effektiv. Å ikke ta hensyn til spesifikke bedriftsbehov kan lede til ineffektiv bruk av skyressurser, økte kostnader og redusert ytelse.

2. Undervurdering av sikkerhetsrisiko

Selv om skytjenester generelt tilbyr robuste sikkerhetsfunksjoner, kan utilstrekkelig oppmerksomhet til sikkerhetskonfigurasjoner og -praksis føre til sårbarheter. Du må sikre at dere har en klar forståelse av hvilke sikkerhetsrisikoer dere står overfor og implementere passende beskyttelsestiltak i bedriften deres.

3. Kompetansegap

Mange virksomheter står overfor en utfordring med manglende intern ekspertise når det gjelder skyteknologi. Har dere ikke riktig kunnskap og forståelse, kan implementeringen bli forsinket, og virksomheten deres kan ikke dra full nytte av skyens potensial.

4. Integrering med eksisterende systemer

Det kan være komplekst å integrere skytjenester med eksisterende IT-infrastruktur. Det krever nøye planlegging og gjennomføring for å sikre jevn overgang og kontinuerlig drift.

5. Endringsledelse

Å flytte til skyen er ikke bare en teknisk utfordring, men også en organisatorisk endring. Det kan hende ansatte ikke er positive til å bruke skytjenester. Det er viktig å involvere ansatte i prosessen, tilby opplæring og understreke fordelene med overgangen til skytjenester.

6. Kostnadsovervåkning og -kontroll

En annen vanlig utfordring er å holde oversikt over og kontrollere kostnadene forbundet med skytjenester. Uten nøye overvåkning kan utgifter eskalere raskt, spesielt hvis tjenestene ikke er optimalisert for kostnadseffektivitet.

7. Reguleringer

For noen bransjer kan overholdelse av spesifikke lovgivninger og standarder være en utfordring når man flytter til skyen. Det er viktig å sørge for at skytjenesteleverandøren overholder relevante lover og forskrifter.

For å hanskes med disse utfordringene er det essensielt for virksomheten din å ha en veloverveid strategi, tilstrekkelig kompetanse og ressurser og en grundig forståelse av både mulighetene og begrensningene som skytjenester tilbyr. Samarbeid med erfarne skytjenesteleverandører og konsulenter kan også være avgjørende for at implementeringen skal gå bra.

Fremtidens skyteknologi

En viktig trend er utviklingen mot enda mer skalerbare og fleksible skytjenester. Dette inkluderer økt bruk av automatisering og kunstig intelligens (AI) for å optimalisere ressursbruk og effektivisere tjenester. For eksempel kan AI-baserte systemer automatisk tilpasse ressursfordeling basert på brukermønstre. Dette kan redusere kostnader og forbedre ytelsen.

En annen viktig utvikling er økt fokus på miljøvennlige skytjenester. Ettersom datasentre forbruke masse energi, jobbes det med løsninger som reduserer energiforbruket og bruker fornybare energikilder. Dette kan inkludere alt fra energieffektiv maskinvare til avanserte kjølesystemer.

Sikkerhet og personvern forblir også sentrale aspekter i utviklingen av skyteknologi. Fordi stadig mer sensitive data lagres og behandles i skyen, blir behovet for robuste sikkerhetsløsninger og personvernpraksiser enda viktigere. Dette kan innebære utvikling av nye krypteringsteknologier, forbedrede identitets- og tilgangsstyringssystemer og mer.

I tillegg forventes det at skyteknologi vil spille en større rolle i områder som Internet of Things (IoT) og edge computing. Med IoT fortsetter veksten av tilkoblede enheter, og skyen vil være sentral i å håndtere, analysere og lagre data generert av disse enhetene. Edge computing, som innebærer behandling av data nærmere datakilden, vil også bli mer integrert med skytjenester for å gi raskere respons og redusere latency.

Til sist, er det sannsynlig at vi vil se økt bruk av hybrid- og multicloud-løsninger. Dette innebærer en kombinasjon av ulike skymiljøer (offentlig, privat, hybrid) for å oppnå optimal balanse mellom ytelse, kostnad og sikkerhet. Multi Cloud-strategier gjør det mulig for bedrifter å velge den beste skytjenesten for hvert behov, og unngå avhengighet av en enkelt leverandør.

Fremtidens skyteknologi lover dermed større effektivitet, fleksibilitet og innovasjon, samtidig som den tar hensyn til viktige aspekter som miljø, sikkerhet og personvern.

Sikkerhetsperspektiver i skyen

Sikkerhet er et kritisk punkt ved bruk av skytjenester. Det innebærer flere vurderinger både når det gjelder datavern og personvern. Et av de primære bekymringene er beskyttelsen av sensitiv informasjon og data, spesielt i lys av økende trusler og sofistikerte cyberangrep.

For det første må brukere av skytjenester forstå at selv om data lagres eksternt, ligger ansvaret for sikkerheten fortsatt delvis hos dem selv. Det er viktig å velge en skyleverandør som ikke bare tilbyr robuste sikkerhetsprotokoller, men også klarhet i ansvarsfordelingen. Leverandørens sikkerhetsarkitektur bør inkludere avanserte krypteringsmetoder, regelmessige sikkerhetsoppdateringer og omfattende tilgangskontrollsystemer.

Respekt for individets rettigheter

Personvern er også en sentral bekymring. Med stadig strengere personvernlover, som EUs GDPR, må skybrukere sikre at deres leverandører overholder disse lovkravene. Dette innebærer å sørge for at data behandles på en måte som respekterer individets rettigheter og friheter, og at det er mekanismer på plass for å svare på forespørsler om datatilgang og sletting.

En annen viktig del av sikkerhet i skyen er å ha en veldefinert plan for sikkerhetsbrudd og katastrofegjenoppretting. Dette bør inkludere regelmessige sikkerhetsvurderinger, kontinuerlig overvåking for mistenkelig aktivitet, og en klart definert prosedyre for håndtering av sikkerhetsbrudd.

Til slutt er det viktig for virksomheter å sørge for at ansatte er godt informert om beste praksis for sikkerhet i skyen. Dette kan omfatte opplæring i gjenkjenning av phishing-angrep, sikker bruk av skytjenester og hvordan man håndterer sensitiv informasjon på en sikker måte.

Sammenfattende krever sikkerhetsperspektiver i skyen en balanse mellom å velge en pålitelig skyleverandør og å ta ansvar for egne sikkerhetstiltak. Dette inkluderer å forstå og etterleve relevante personvernlover, ha en sterk sikkerhets- og responsstrategi på plass, og å sikre at alle i organisasjonen er opplært og bevisst om sikkerhetsrisikoer.

Bak skyene er det sol

Med skyens skalerbarhet, kostnadseffektivitet og forbedret sikkerhet, tilbyr skytjenester vesentlige fordeler. Samtidig krever vellykket implementering av skytjenester en nøye tilpasset strategi, oppmerksomhet rundt sikkerhet og kompetansebygging.

Fremtiden for skyteknologi ser lys ut, med løfter om økt effektivitet og innovasjon, samtidig som den tar hensyn til miljø, sikkerhet og personvern. Navigerer du bedriften din gjennom disse utfordringene, kan overgangen til skyen åpne for nye muligheter og vekst.

Motta tips og nyheter fra Folq?

Meld deg på nyhetsbrevet