BloggTypiske spørsmål før skattemeldingen skal leveres

Typiske spørsmål før skattemeldingen skal leveres

I samarbeid med Effekt Regnskap har konsulentene våre fått svar på ting de lurte på om selskapsdrift.

Oss i Folq
Publisert 19.05.2022
Oppdatert 19.05.2022
5 min lesetid
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Hyppigheten av lønnskjøring

Kan jeg kjøre lønn så ofte jeg vil?

Svar fra Effekt Regnskap: Lønn kan du kjøre så ofte du vil. Husk å sende inn A-melding etter siste lønn i måneden. Det kan sendes inn flere A-meldinger hver måned, og det er den sist innsendte som gjelder.

Kan jeg vente med å kjøre lønn for å se an kunder og prosjekter? For eksempel: Ikke ta ut noe lønn fra mai til november og deretter ta ut lønn for 8 måneders arbeid i desember.

Pensjonssparing og lønn

Kan jeg vente med pensjonssparing til jeg ser hvordan det går og sette opp en avtale i desember for så å betale inn pensjon for 8 måneder da?

Hvordan gjør jeg det rent regnskapsmessig da, i så fall?
Får det noen konsekvenser som jeg bør tenke på(utover at den private bufferkontoen blir tom)?

Svar fra Effekt Regnskap: Du velger selv når du tar ut lønn og eventuelt hvor mye du tar ut. Du må huske å sende inn A-melding hver måned, uavhengig av om du har tatt lønn eller ikke. Når det gjelder pensjon kan du gå tilbake i tid, ved inngåelse av avtalen. Detaljene tas med leverandøren av forsikringen.

Lønn og sykepenger

Jeg “har hørt” at du bør ta ut lønn hver måned i forbindelse med rettigheter hos Nav. For eksempel sykepenger om du blir syk. Som selvstendig tar det vel uansett 16 arbeidsdager før rettighetene gjelder for meg. Forstår ikke helt hvordan retten til sykepenger henger sammen med lønn. Vet du noe om det?

Svar fra Effekt Regnskap: Det er riktig at Nav beregner sykepenger ut ifra hva som er innrapportert. Blir du syk i en periode du ikke har innrapportert lønn, vil sykepengegrunnlaget bli lavere. Derfor kan det være lurt å innrapportere lønn hver måned. De 16 første kalenderdagene i en sykeperiode kalles arbeidsgiverperioden. Da utbetaler arbeidsgiver lønnen. Fra 17. dag utbetaler Nav.

Arkivering av et kjøp der MVA splittes

Når jeg fører et kjøp på 15k, der jeg anser at 50 % av kjøpet kan jeg avskrive MVA på, og 50 % settes ingen MVA; arkiverer jeg da produktet?

Svar fra Effekt Regnskap: Da vil totalsummen på denne investeringen være under 15K, og kan kostnadsføres i sin helhet.

Regnskapsføring av aksjekjøp

Hvordan håndterer jeg aksjekjøp i slutten av året i regnskap og skattemelding? Skal jeg føre det som et aksjekjøp i desember da pengene ble overført, eller gjøre noe annet?

Jeg kjøpte aksjer i et selskap sent desember 2021 (overførte penger i 2021), men det var for sent på året til at selskapet jeg kjøpte hos fikk fullført transaksjonen i 2021. Det vil derfor først dukke opp på Aksjeoppgaven for 2022.

Svar fra Effekt Regnskap: Du kan føre det mot en 1500-konto, f.eks forskuddsbetaling til leverandør.

Bytte av bedriftskonto

Hvordan regnskapsfører jeg overføring fra en driftskonto i en bank, til en ny driftskonto i annen bank? (Jeg skifter bedriftsbank)

Svar fra Effekt Regnskap: Du oppretter den nye bankkontoen i regnskapssystemet, og bokfører transaksjonene ut fra de kontoutskriftene du har. Har du integrert bank i regnskapssystemet ditt må du sørge for nye avtaler mellom bank og system,.

Krav om regnskapssystem

Hvis jeg ikke har hatt noe drift i selskapet i 2021 (ingen fakturering, lønn, uttak eller andre utgifter enn stifting av selskap i 2021), kun lån fra eier (meg) til holdingselskap og kjøp av aksjeposter i andre selskaper, er det fortsatt obligatorisk med et regnskapssystem eller kan jeg komme unna med noe enklere (og billigere)?

Svar fra Effekt Regnskap: Det er krav til sporbarhet i regnskapet. Derfor kommer kravet om regnskapssystem inn. Når du ikke har aktivitet/bilag, har du anledning til å velge dette bort. Når det derimot gjelder innlevering av skattemelding, har det kommet en endring i skatteforvaltningsforskriften som trådde i kraft 1. januar 2021. Den innebærer at skattemeldingen skal leveres i ett bestemt format, som gjør at næringsdrivende må levere skattemeldingen fra ett årsoppgjørs program eller ett regnskapssystem. Dette fases inn og vil gjelde i fullskala fra 2023. Her kommer det litt an på selskapsformen om du kan velge dette vekk for 2021.

Vi håper dette var nyttig info for deg! Trenger du spesifikke råd om regnskapsføring, kan vi hjelpe deg. Som selvstendig konsulent gjennom Folq får du rabatter på tjenester innen regnskapsføring hos Effekt Regnskap.

Som Folq-konsulent får du rimelige regnskapsførere i ryggen

Sjekk ut rabatten