BloggDisse utviklerne finner du hos Folq

Disse utviklerne finner du hos Folq

På Folq-plattformen har vi samlet et stort og bredt utvalg systemutviklere med erfaring innen digital tjeneste- og produktutvikling. For å illustrere hva slags utviklere du kan finne hos oss har vi snakket med et utvalg utviklere om hva de kan bidra med i prosjekter.

Håvard Tegelsrud
Publisert 23.11.2020
Oppdatert 29.11.2023
5 min lesetid
På Folq kan du finne en passende utvikler helt på egenhånd
På Folq kan du finne en passende utvikler helt på egenhånd

De vanligste utviklertypene

Her går vi gjennom de vanligste utviklertypene du finner hos Folq, og deres styrker. På Folq-plattformen vil du finne frontend- og backendutviklere, fullstackutviklere, tekniske arkitekter og spesialister – men også enkelte andre utviklere og teknologer; for eksempel IoT- og embedded-utviklere, selv om de ikke beskrives ytterligere i denne sammenhengen.

Frontendutviklere

Frontendutviklere jobber med den delen av koden som ligger nærmest brukeren, altså de tingene man ser på skjermen og hva som skjer når man interagerer med de ulike elementene. Typisk vil en frontendutvikler i vår kontekst være dyktig på HTML, CSS og JavaScript, samt sentrale biblioteker innenfor dette, slik som f.eks. React.js, Vue.js eller Angular. Mange frontendutviklere har også god kunnskap om brukernære baksystemer, slik som f.eks. CMS-er og bloggplattformer.

Den selvstendige konsulenten Christopher Strømmen Nicolaysen er et eksempel på en utvikler som definerer seg selv som en frontendutvikler. Han er for tiden leid ut til Rikstoto gjennom Folq.

Christopher Strømmen Nicolaysen: roller: Frontendutvikler, Interaksjonsdesigner. Kompetanser: Angular, HTML/CSS, React / Redux, JavaScript, Node.js, Responsiv design, REST Typescript, UI-design, Vue.js +10 andre
Frontendutvikler Christopher Strømmen Nicolaysen slik han fremstår på Folq-plattformen

Backendutviklere

En backendutvikler jobber med den delen av koden som ikke er synlig for brukeren. Gjerne i tilknytning til en database eller i integrasjoner med andre systemer og mellom forskjellige komponenter. Det er også her tunge kalkuleringer og algoritmer oftest ligger. De store backend-språkene i norske prosjekter er tradisjonelt Java og C#, men vi ser også mange eksempler på f.eks. Node.js, Python og Go.

Johan er et eksempel på en backendutvikler. Han er for tiden i oppdrag hos NAV gjennom Folq.

Johan Blomgren. Roller: Backendutvikler. Kompetanser: Java, JavaScript, SQL, Akka, Applikasjonssikkerhet, DevOps, ElasticSearch, Kanban, React / Redux, REST, Scrum
Backendutvikler Johan Blomgren slik han fremstår på Folq-plattformen

Fullstackutviklere

En fullstackutvikler er en «allround»-utvikler som har breddekompetanse på både backend- og frontendutvikling. Fullstackutvikleren vil som regel være god på å se helheten i systemer, og kan stort sett bidra overalt i systemutviklingen.

Sondre Hjetland er et godt eksempel på en fullstackutvikler. Han er ansatt i konsulentselskapet Bustbyte og jobber hos SpareBank 1 gjennom Folq.

Sondre Hjetland. Roller: Fullstackutvikler, Data Scientist. Kompetanser: Dataanalyse og optimalisering, HTML/CSS, Kotlin, Maskinlæring, Node.js, Python, React Native, REST, SQL, Typescript + 5 andre
Fullstackutvikler Sondre Hjetland slik han fremstår på Folq-plattformen

Tekniske arkitekter

En teknisk arkitekt betyr ofte forskjellige ting fra prosjekt til prosjekt. Noen jobber primært med å dokumentere og beskrive hvordan en løsning bør implementeres eller er implementert, og bidrar til å ivareta kundens og brukernes krav på den måten. Andre er mer “hands on”, og tar ansvar for å både utforme og implementere arkitektur gjennom å lede vei i utviklingen.

Selvstendig konsulent, Espen Krogh-Moe, er et eksempel på sistnevnte.

Espen Krogh-Moe. Roller: Teknisk arkitekt, Utvikler, Devops og DevOps, Docker, Kontinuerlig utrulling, Kotlin, React / Redux, REST, Typescript Infrastruktur. Kompetanser: Java, JavaScript, Kubernetes,
Teknisk arkitekt Espen Krogh-Moe slik han fremstår på Folq-plattformen

Spesialister

På Folq plattformen finner du flere spesialiserte utviklere og andre teknologer, slik som DevOps-spesialister, spesialister på BI og data science, sikkerhetsutviklere/-rådgivere, testutviklere, mobilutviklere m.m. Disse tilfører en dypere kompetanse innen områder som ikke er så vanlige blant utviklere flest. En del kombinerer også sin spesialkompetanse med vanlig frontend-, backend- eller fullstack-utvikling, og kan dermed dekke flere roller i et team.

Roger er et eksempel på sistnevnte med en spissing innen testing. Han er for tiden leid ut til NRK gjennom Folq.

Roger Hoem-Martinsen. Roller: Backendutvikler,  Testleder, Testutvikler. Kompetanser: Automatisert testing, Kotlin, Systemutvikling, Azure, C#, C / C++, F#, ISTQB, JavaScript, .NET, Python, Risikohåndtering,TDD, Testadministrasjon +10 andre
Testutvikler Roger Hoem-Martinsen slik han fremstår på Folq-plattformen

Slik finner du rett utvikler til ditt behov

Forhåpentligvis har du fått et overblikk over de vanligste gruppene av utviklere på Folq. Som du ser et utvalget bredt, og hver utvikler har sine områder de er spesielt gode på. Hvilken utvikler som best kan bidra i ditt team, avhenger av hvilke personer teamet ditt ellers består av og hvor du befinner deg i utviklingsløpet. Er det for eksempel et nyutviklingsprosjekt der det skal tas viktige og vanskelige tekniske valg, vil det ofte kreve andre egenskaper enn det som trengs for å forvalte og videreutvikle et allerede eksisterende og velfungerende system. En annen viktig faktor er teamstørrelse; trenger du en potet som kan litt av alt, eller kan du ta deg råd til å leie inn spesialister som gjerne har dypere kompetanse på sine spesialområder?

Les også Disse designerne finner du hos Folq.

Vi i utviklerteamet i Folq har kvalitetssikret alle utviklerne, og kjenner godt til styrkene hos de enkelte. Hvis du er litt usikker på hva du trenger, og ikke føler deg klar for å innlede dialog med utviklerne, kan vi i Folq gjerne ta en prat med deg om behovet ditt, og hjelpe deg med å finne riktige konsulentprofiler.

Ta kontakt med meg på haavard.tegelsrud@folq.no eller registrer deg nedenfor for å få tilgang til alle konsulentprofilene.

Håvard Tegelsrud er Technical Team Lead hos Folq og har lang erfaring som utvikler og IT-rådgiver. Han har jobbet mange år som konsulent, og har ofte bistått oppdragsgivere med å finne riktig kompetanse.

Få tilgang til utviklere her

Kom i gang