Gå til hovedinnhold

IT-sikkerhetsrådgiver - beskytteren av digitale verdier og integritet

En IT-sikkerhetsrådgiver, også kalt sikkerhetsrådgiver, er en uvurderlig ressurs for å beskytte organisasjonens digitale verdier og integritet. Deres ekspertise i å identifisere, evaluere og håndtere sikkerhetstrusler og sårbarheter, er avgjørende for å opprettholde datasikkerhet og etterlevelse av regelverk.

Når du søker etter en IT-sikkerhetsrådgiver, bør du se etter noen med riktig kompetanse, erfaring og evne til å tilpasse seg den stadig skiftende trusselbildet. Sammen kan dere utvikle en robust sikkerhetsstrategi, som beskytter organisasjonen mot potensielle trusler og gir deg trygghet i en digital verden.

Hvis du selv er en erfaren IT-sikkerhetsrådgiver, kan det være verdt å ta en kaffe med oss for å diskutere karrieremuligheter. Les om hvilke muligheter du har som selvstendig konsulent hos oss!


Bilde

Hva er en IT-sikkerhetsrådgiver?

IT-sikkerhetsrådgivere spiller en avgjørende rolle i å identifisere, evaluere og adressere sikkerhetstrusler og sårbarheter i organisasjonens IT-infrastruktur. Dette innebærer å gjennomføre risikovurderinger, definere sikkerhetsretningslinjer og implementere løsninger som beskytter mot angrep og datalekkasjer.

IT-sikkerhetsrådgivere er eksperter på å beskytte digitale ressurser og informasjon mot trusler og sårbarheter. Deres hovedoppgave er å forstå og evaluere organisasjonens sikkerhetsbehov, utvikle sikkerhetsstrategier og implementere tiltak for å minimere risiko.

Hva gjør en IT-sikkerhetsrådgiver?

IT-sikkerhetsrådgivere samarbeider tett med organisasjonens ledelse, IT-personell og ansatte for å øke bevisstheten om sikkerhetspraksis, sørge for etterlevelse av regelverk og standarder, og sikre at sikkerhetsløsningene er effektive og oppdaterte.

Gjennom kontinuerlig overvåking, testing og oppdatering av sikkerhetsinfrastrukturen, sørger IT-Sikkerhetsrådgivere for å opprettholde en sterk forsvarslinje mot cybertrusler og sikre at organisasjonen er rustet til å håndtere hendelser og kriser.

Innsatsen deres er avgjørende for å bevare omdømmet og integriteten til organisasjonen, beskytte sensitiv informasjon og opprettholde tillit hos kunder og samarbeidspartnere.

Bilde

Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 10 sikkerhetsrådgivere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Tekniske ferdigheter hos en IT-sikkerhetsrådgiver

Innenfor IT-sikkerhetsrådgiverens verden er det avgjørende ferdigheter som gjør dem effektive i beskyttelsen av digitale verdier:Trusselvurdering

De har evnen til å analysere trusselaktørers atferd og motivasjon for å forstå potensielle trusler.

Teknisk kompetanse

IT-sikkerhetsrådgivere har dyptgående teknisk kunnskap om nettverk, operativsystemer, databaser og sikkerhetsverktøy.Sikkerhetsbevissthet

De forstår at sikkerhet er en kontinuerlig prosess og integrerer en kultur med sikkerhetsbevissthet i organisasjonen.Kommunikasjon

Gode kommunikasjonsevner er avgjørende for å oversette tekniske konsepter til forståelige retningslinjer og for å samarbeide med tverrfaglige team.Etisk hacking

Noen IT-sikkerhetsrådgivere er også kjent som etiske hackere, da de har ferdigheter til å identifisere sårbarheter ved å simulere angrep.Overholdelse

De har kjennskap til regelverk og standarder som GDPR, HIPAA og PCI DSS og sikrer at organisasjonen overholder dem.Kontinuerlig læring

IT-sikkerhetsfeltet er i stadig endring, så IT-sikkerhetsrådgivere holder seg oppdatert om de nyeste truslene og forsvarsteknikkene.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

En idiotsikker ordliste når du snakker med en sikkerhetsrådgiver

Denne ordlisten er alltid fin å ha i baklomma om du skulle ha med en sikkerhetsrådgiver å gjøre. Om den funker? Ja, det er like sikkert som banken!


Cybertrusler

Cybertrusler refererer til potensielle farer og risikoer som digitale systemer og data står overfor fra ondsinnede aktører. Dette inkluderer angrep som malware, phishing, ransomware, DDoS-angrep og mer.

Sikkerhetsrisikovurdering

Sikkerhetsrisikovurdering er prosessen med å identifisere, evaluere og kvantifisere trusler og sårbarheter i en organisasjon for å bestemme risikonivået og prioritere tiltak for å redusere risikoen.

Datasikkerhet

Datasikkerhet handler om å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av organisasjonens data. Dette inkluderer kryptering, tilgangskontroll og sikkerhetskopiering.

Sikkerhetspolitikk Sikkerhetspolitikk er en samling retningslinjer, regler og prosedyrer som styrer hvordan organisasjonen beskytter sine digitale ressurser og informasjon.

Sikkerhetsbevissthetstrening

Sikkerhetsbevissthetstrening innebærer å opplære ansatte og brukere om beste praksis for datasikkerhet, identifisering av trusler og hvordan de skal håndtere sikkerhetsutfordringer.

Bilde

Trenger du en sikkerhetsekspert?


Null stress, vi har folk. Vi har samlet et helt band med dyktige sikkerhetsspesialister, som vil beskytte dine digitale verdier og redusere risikoen for at sensitive data kommer på avveie.

Om du vil bli fornøyd? Det kan du være sikker på!Intrusjonsdeteksjonssystem (IDS)

Et intrusjonsdeteksjonssystem er en sikkerhetsteknologi som overvåker nettverket eller systemet for mistenkelig aktivitet eller bruddforsøk og varsler administratoren.

Sikkerhetshendelsesrespons (SIEM)

Sikkerhetshendelsesrespons refererer til prosessen med å oppdage, analysere og håndtere sikkerhetshendelser i organisasjonen ved hjelp av en SIEM-plattform (Security Information and Event Management).

Sårbarhetshåndtering

Sårbarhetshåndtering er praksisen med å identifisere, evaluere og håndtere sårbarheter i organisasjonens systemer og applikasjoner for å redusere risikoen for utnyttelse.

Sikkerhetssertifiseringer

Sikkerhetssertifiseringer er profesjonelle sertifiseringer som bekrefter kunnskap og kompetanse innen datasikkerhet, som CISSP (Certified Information Systems Security Professional) og CISM (Certified Information Security Manager).

Andre relevante roller