Gå til hovedinnhold
 • Old-fashioned typewriter with paper and pink curtains in the background
 • Personvernerklæring

Folq er behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for deg som besøker Folqs åpne sider på nettstedet folq.no. Personvernerklæringen gjelder også for deg som bruker Folqs Markedsplass og tilhørende støttetjenester, enten du tilbyr konsulenttjenester (er konsulent) eller kjøper konsulenttjenester (er kunde/oppdragsgiver).

Folq AS med org.nr. 918 714 588 («Folq» eller «vi»/«oss») tilbyr en plattform for formidling av konsulenttjenester på nettstedet folq.no (den delen av folq.no som forutsetter innlogging, kalles «Markedsplassen»).

Markedsplassen eies og drives av Folq. Folq arbeider for å ivareta ditt personvern når du eller din bedrift bruker Markedsplassen eller andre av våre tjenester.

Folq er behandlingsansvarlig. Vi vil behandle dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål til vår behandling eller ønsker å utøve andre rettigheter som registrert etter den generelle personvernforordningen («GDPR»), kan du ta kontakt med oss på epost eller post til Folq AS, Youngs gate 7, 0181 Oslo.

Derfor behandler vi personopplysningene dine

Generelt om behandlingsgrunnlag

Folq behandler ulike personopplysninger på ulik måte og for ulike formål. Vi følger gjeldende personvernkrav relevant for vår behandling av personopplysninger. Eksempler på dette er personopplysningsloven og GDPR. Både rettslige forpliktelser, spesifikke avtaler og samtykke fra deg ligger til grunn for hvordan vi behandler personopplysninger.

Lov (rettslig plikt) som behandlingsgrunnlag

Folq vil i noen tilfeller behandle personopplysninger med hjemmel i lov. Det kan være lover som

 • regnskapsloven
 • arbeidsmiljøloven
 • personopplysningsloven
 • åndsverkloven
 • hvitvaskingsloven
 • skatteloven
 • bokføringsloven.

Andre eksempler er forskrifter, myndighetsvedtak eller rettskraftige avgjørelser.

Avtale som behandlingsgrunnlag

Når du bruker Markedsplassen tilhører du en virksomhet som har inngått en samarbeidsavtale med Folq. Alle brukere av Markedsplassen har hver for seg godtatt Folqs Bruksbetingelser for Markedsplassen. Folq behandler personopplysninger om deg i henhold til disse avtalene, for eksempel for at vi skal kunne opprette og administrere en personlig brukerkonto for deg som brukes når du logger deg inn på Markedsplassen. Vår standard databehandleravtale for Markedsplassen gjelder for alle behandlinger av personopplysninger, som Folq foretar på vegne av hver virksomhet som har inngått samarbeidsavtale med Folq om Markedsplassen. Folq er databehandler i forbindelse med hver slik virksomhet.

Berettiget interesse som behandlingsgrunnlag

I noen tilfeller behandler vi personopplysninger om deg basert på vår berettigede interesse i å gjøre det. I så fall har vi i forkant gjort en vurdering av våre interesser opp mot interessene til de registrere. Vi har konkludert med at vi har berettiget interesse i å sørge for sikkerheten på vårt nettsted og Markedsplassen. Derfor kan vi behandle besøkende og sluttbrukeres personopplysninger for at vi skal kunne hindre svindel, misbruk og andre sikkerhetsbrudd.

Samtykke som behandlingsgrunnlag

Andre personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle avtalen, lov og vår berettigede interesse, vil vi kun behandle hvis du samtykker til dette. Vi bruker blant annet samtykke som behandlingsgrunnlag for å sende deg nyhetsbrev på epost fra Folq og for cookies på folq.no, eller Markedsplassen som ikke er nødvendige informasjonskapsler. Du kan når som helst trekke et gitt samtykke ved å kontakte oss.

Brukerkonto

For å få tilgang til Markedsplassen må alle Sluttbrukere registrere seg med en brukerkonto. For å opprette brukerkonto må vi minimum behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Epost-adresse
 • Selskapstilhørighet

Dette behandler vi i henhold til Bruksbetingelser for Markedsplassen. Når du har registrert en brukerkonto kan du så lage en profil med informasjon om deg selv. Hvilke personopplysninger vi behandler om deg i tilknytning til din profil avhenger av om du er Konsulent eller Kunden/oppdragsgiver.

Du kan velge å logge inn med egendefinert passord, epost-lenke eller din Google- eller Linkedin-profil. Hvis du velger å logge inn med din profil fra Google eller Linkedin samtykker du til at Google eller Linkedin kan dele din profilinformasjon med Folq, slik at Folq kan opprette og senere administrere din brukerkonto på Markedsplassen.

Velger du å logge inn med Google mottar vi ditt navn, epost-adresse, språkpreferanse og profilbilde fra Google, slik at vi kan opprette en brukerkonto for deg. Velger du å logge inn med Linkedin mottar vi ditt navn, epost-adresse, og profilbilde fra Linkedin, slik at vi kan opprette en brukerkonto for deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å dele din profilinformasjon fra Google eller Linkedin ved å ende koblingen til Folq på din Google- eller Linkedin-profil. Vi vil likevel beholde din brukerprofil med den informasjonen du har gitt oss så lenge du har brukerkonto hos oss.

Hvis du ikke lenger vil være en del av Markedsplassen og ønsker at vi sletter informasjonen om deg, kan du ta kontakt med oss. Folq vil slette din profil og alle opplysninger om deg, som vi ikke er lovpålagt å behandle videre.

Konsulentprofil

Hvis du er konsulent behandler Folq personopplysninger om deg som er nødvendige for å kunne sette deg i kontakt med oppdragsgivere som passer deg.

Vi behandler disse personopplysningene om konsulenter:

 • Navn, epost-adresse og tilknytning til Konsulentselskapet
 • Arbeids- og prosjekterfaring, med dato for oppstart og avslutning og eventuelt kontaktinformasjon til referansepersoner
 • Utdanning, faglig kompetanse og andre CV-opplysninger som konsulenten velger å dele
 • Profilbilde
 • Telefonnummer
 • Geografisk tilhørighet
 • Andre opplysninger som konsulenten selv velger å dele via Markedsplassen
 • Timeføringsdata hvis du er i oppdrag gjennom Folq

For å kvalitetssikre konsulenter til Markedsplassen gjennomfører vi en evaluering av konsulentens kompetanse og erfaring. Evalueringen brukes til å begrunne hvorvidt en konsulent får avslag eller blir godkjent, og opplysningene brukes kun internt av Folq.

Hvis ditt selskap benytter CV Partner, kan selskapet også gjennom avtalen med oss dele din CV med oss. I så fall mottar vi personopplysningene fra din CV i CV Partner.

Kundens/oppdragsgiverens profil

Hvis du er logget inn som en bruker av Kunden på Markedsplassen, behandler vi de personopplysninger som er nødvendige for at du skal kunne kontakte konsulenter på Markedsplassen, og for at de skal få relevant informasjon om deg og ditt selskap.

Vi behandler disse personopplysningene om brukere av Kunden:

 • Navn, epost-adresse og tilknytning til Kunden
 • Telefonnummer
 • Andre opplysninger som Kunden eller sluttbrukeren av Kunden velger å dele om deg via Markedsplassen.

Opplysninger om bruk av Markedsplassen

Når du bruker Markedsplassen som innlogget bruker, enten du representerer Konsulentselskapet eller Kunden, samler vi inn opplysninger om hvordan du bruker tjenestene på Markedsplassen. Vi samler inn følgende informasjon:

Generelt

 • Når du logger inn på Markedsplassen
 • Når du oppdaterer profilen din, og hvilken del av profilen du har oppdatert
 • Hvem du har fått direktemeldinger av, og sender direktemeldinger til
 • Hvor raskt du svarer på direktemeldinger

Kunde

 • Hva du søker på
 • Hvilke profiler du besøker, og hvem som har besøkt din profil
 • Hvilke oppdrag du har lagt ut og hvilke kontaktpersoner du oppgir
 • Hvilke konsulenter du har favorittmarkert
 • Hvilke profiler du deler, og med hvem og når
 • Hvilke CV-er du har lastet ned og når
 • Hvem du inviterer til plattformen

Konsulentselskap

 • Hvilke oppdrag du har sett på
 • Hvilke oppdrag du har meldt interesse for

Vi bruker disse opplysningene til å sørge for at du som er konsulent finner de oppdragene som passer for deg, og at du som er logget inn som en kunde finner de konsulentene du har behov for. Vi bruker også opplysningene til å sørge for at prosessen som gjør at dere finner hverandre er effektiv til enhver tid.

Vi logger bruk av Markedsplassen for å kunne tilby support og feilretting ved behov, og for å oppfylle krav til sikkerhet og sporing.

Ved inngåelse av oppdragsavtale

Når Konsulentselskapet og Kunden inngår en avtale om et oppdrag, må vi behandle visse personopplysninger om begge parter. Vi behandler navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner i avtalen, kundeforhold med konsulentens rolle og oppdragets varighet, og selve kontraktsdokumentet som kan inneholde personopplysninger.

Chat og kundeservice

Når du tar kontakt med oss med spørsmål på epost, telefon, eller i chatten vår på nettsiden, behandler vi personopplysninger om deg. Vi behandler de personopplysningene du gir oss, basert på ditt samtykke som vi anser at du gir oss om du tar i bruk chat eller annen kundeservice. Det kan dreie seg om navn, epost og telefonnummer. Vi bruker en chatløsning på Markedsplassen som leveres av Hubspot. Hvis du samtykker til cookies fra Hubspot, vil i tillegg Hubspot behandle personopplysninger om deg.

Slik tar vi vare på personopplysningene dine

Vi er opptatt av at behandlingen av dine personopplysninger er trygg og sikker. Folq og våre samarbeidspartnere følger kravene til informasjonssikkerhet i GDPR.

Vi vurderer alle tredjepartstjenester opp mot GDPR-kravene, og bruker kun datasentre i land innenfor EU/EØS. Vi krypterer all bruk av tjenestene våre gjennom TLS/HTTPS. Vi har streng tilgangsstyring til databasen vår. Databasen vår ligger i et beskyttet nett hos leverandøren vår AWS uten direktetilgang fra Internett.

Om deling av personopplysninger

Generelt om deling av personopplysninger

Vi deler bare personopplysninger med andre aktører og samarbeidspartnere på bakgrunn av avtale, en lovpålagt plikt, berettiget interesse eller at du har samtykket til det. Når vi bruker leverandører som behandler personopplysninger på vegne av Folq, har vi inngått databehandleravtale med leverandøren. Vi har også gjennomført en risikovurdering av hver leverandør.

Vi deler personopplysninger med tredjeparter som er nødvendige for at vår tjeneste skal fungere. Vi deler også personopplysninger med tredjeparter når du samtykker til det.

Tredjeparter vi deler personopplysninger med

For en full oversikt over hvilke tredjeparter vi deler personopplysninger med, ber vi deg se på vår oversikt over tredjeparter som behandler personopplysninger. Nedenfor går vi gjennom de viktigste tredjepartene som behandler personopplysninger om de som bruker vår Markedsplass.

Banker

For å formidle betaling fra Kunden til Konsulentselskapet mottar og overfører vi personopplysninger til den banken Kunden og Konsulentselskapet bruker. Banker er selvstendige behandlingsansvarlige og er underlagt strenge regler for sikkerhet i tillegg til personvernlovverket. Hvilken bank som behandler dine personopplysninger, avhenger av hvilken bank du eller din arbeidsgiver bruker.

Brukerkonto

Auth0 brukes for å gjennomføre din innlogging på din brukerkonto tilknyttet Markedsplassen, vi bruker kun deres datasentre i EU/EØS for denne tjenesten.

Vi bruker Hubspot for å ta i mot din registrering av brukerkonto på Markedsplassen, og for å registrere Kunder og Konsulentselskaper.

Lagring

Data formidlet via Markedsplassen lagres på sikker måte av Amazon Web Services (AWS) på datasentre begrenset til land i EU/EØS.

Kompetanseprofil

Vi samarbeider med CV Partner slik at du kan vedlikeholde din CV hos CV Partner, og dele disse dataene med Markedsplassen.

Så lenge lagrer vi personopplysningene dine

Vi lagrer bare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, eller så lenge loven pålegger oss det. Så lenge du har en avtale med oss og har en brukerkonto, vil vi ikke slette registrerte opplysninger om deg. Hvis du ber om at vi sletter din brukerkonto, vil vi slette kontoen og informasjon om deg kort tid etter at vi får henvendelsen. Opplysningene vil likevel finnes i våre sikkerhetskopier i inntil 30 dager etter sletting. I noen tilfeller er vi rettslig forpliktet til å fortsette med visse behandlinger av dine personopplysninger, selv om vi har slettet brukerkontoen din.

Hvis du registrerer deg på folq.no, men ikke lager en brukerkonto, vil vi slette personopplysningene dine innen to år fra du registrerte deg.

Vi vil også slette personopplysninger om deg hvis du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet grunnlag til å oppbevare personopplysningene for en lenger periode.

Dine rettigheter

Du har flere rettigheter i henhold til GDPR som vi ivaretar fordi vi er behandlingsansvarlig:

 • Innsyn: Du kan be om innsyn i alle personopplysninger vi behandler om deg.
 • Retting: Du kan be om at vi retter eller supplerer personopplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Sletting: I noen tilfeller kan du be oss slette personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Begrensning: I noen tilfeller kan du også be oss begrense behandlingen av personopplysningene vi har om deg.
 • Protestere: Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene.
 • Dataportabilitet: Du kan, om visse vilkår for dataportabilitet er oppfylt, be oss om å overføre personopplysningene dine til deg.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ber vi deg om å kontakte oss på personvern@folq.no

Mener du vi behandler personopplysningene dine i strid med personvernregelverket, kan du klage til Datatilsynet. Vi ønsker at du først klager til oss, slik at vi kan svare deg om det vi kan.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for at forskjellige tjenester på nettsiden vår skal fungere. Informasjonskapsler eller cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du går inn på en nettside. Cookies samler i noen tilfeller inn personopplysninger om deg.

Vi bruker cookies når du samtykker til dem, med mindre en cookie er nødvendig for at du skal kunne bruke funksjonalitet på folq.no. For nødvendige cookies vil cookien være aktiv uansett. For alle andre cookies enn nødvendige cookies, vil vi be om ditt samtykke (du kan gi ett samtykke per formål, og ett formål kan omhandle flere cookies).

Du kan når som helst endre på innstillingene ved å trykke på lenkene som ligger over tabellen på siden om informasjonskapsler.
Du finner en oversikt over hvilke cookies vi bruker i vår erklæring om informasjonskapsler.