Gå til hovedinnhold

Scrummasteren - spiller alle på laget gode


Mange bedrifter jobber i dag med agile rammeverk, hovedsakelig Scrum. Vi har imidlertid lagt merke til et fascinerende mønster: Selv om de jobber med Scrum, er det mange selskaper som ikke ansetter en Scrum Master.

Mange bedriftsledere påstår at en Scrum Master er overflødig fordi teamet allerede vet hvordan Scrum fungerer og er selvgående, og at det derfor ikke er nødvendig å engasjere noe med spisskompetanse her. Men Scrum Masteren er ikke en tradisjonell prosjektleder. Scrum Masteren er en støtteperson med inngående teknologisk forståelse, som bidrar til teamets suksess.


Bilde

Hva er egentlig en Scrum Master?

En Scrum Master er en rolle innenfor en prosjektledelsesmetode kalt Scrum. Scrum Masteren sørger for at prosessen følges og at teamet når sine mål. De hjelper teamet med å løse hindringer, organiserer møter, og sikrer god kommunikasjon og samarbeid. Scrum Masteren er ikke en tradisjonell prosjektleder, men en støtteperson som bidrar til teamets suksess.

Hva gjør en Scrum Master?

En Scrum Master har en viktig rolle i alle agile team, og bidrar til at alle spiller godt sammen. De er som en dommer på banen, med ansvar for å løse konflikter og sørge for at prosjektet går så smidig som mulig. Scrum Master-rollen innebærer å lede møter, hjelpe til med å løse problemer og sørge for at kommunikasjon og samarbeid fungerer smidig. Her er litt mer kjøtt på beinet for hva rollen innebærer.

Fasilitere en Scrum-prosess

Scrum Masteren fungerer som en fasilitator og veileder for teamet. Hun sørger for at Scrum-møter som sprintplanlegging, daglige stand-ups, gjennomføring av sprints og vurderinger av disse blir holdt regelmessig og effektivt. De hjelper teamet med å forstå og følge Scrum-rammeverket, inkludert bruken av Scrum-verktøy og -teknikker.

Fjerne hindringer

En av hovedoppgavene til Scrum Master'en er å identifisere og fjerne hindringer som kan påvirke teamets fremdrift. Dette kan være alt fra tekniske utfordringer og manglende ressurser til mellommenneskelige konflikter eller eksterne avhengigheter. Scrum Master jobber tett sammen med teamet for å finne løsninger og sikre at hindre blir håndtert og passert effektivt.

Coache og veilede

Scrum Master fungerer som en coach og veileder for teamet og bidrar til å utvikle deres kunnskaper og ferdigheter innenfor Scrum-metodikken. De kan gi opplæring, råd om beste praksis og sikre kontinuerlig forbedring. En Scrum Master er også ansvarlig for å fremme selvregulerte og selvorganiserte team, og videre oppmuntre til samarbeid og ansvar blant teammedlemmene.

Fremme samarbeid og kommunikasjon

En viktig oppgave for Scrum Master er å sikre god kommunikasjon og samarbeid både internt i teamet og ellers alle involverte. De fasiliterer en god og åpen kommunikasjonsflyt og sørger for at alle relevante parter er involvert i og informert om prosjektets fremdrift. En Scrum Master arbeider for å bygge tillit og gode relasjoner mellom alle involverte, og hjelper til med å håndtere endringer og utfordringer som kan oppstå.

Gjennom disse aktivitetene støtter en Scrum Master teamet med å oppnå sine mål, opprettholde en smidig arbeidsflyt og kontinuerlig forbedre prosessen. Høres dette ut som noe din bedrift kan trenge? Du nikket, og vi vet det. Heng på videre!

Bilde

Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 330 scrummastere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Kjennetegnene til en eksepsjonell Scrum Master

Effektive Scrum Masters har ofte en rekke ferdigheter til felles. Mange av dem er å anse som myke ferdigheter, men disse er alltid i tospann med innarbeidede tekniske ferdigheter.

Problemløsning

En Scrum Master er litt som en detektiv - han bruker sine problemløsningsevner for å finne årsaken til eventuelle problemer i teamet. De ser etter mønstre i hvordan folk samhandler med hverandre og identifiserer potensielle forbedringsområder, og samarbeider med teamet for å finne løsninger som kan hjelpe dem til å lykkes.

Tilpasningsevne

En Scrum Master må kunne tilpasse seg raskt til skiftende omstendigheter for å hjelpe teamet til å lykkes. Hun må kunne tilpasse sin tilnærming til dynamikken i teamet og prosjektet, slik at alle holder fokus og være produktive. En god Scrum Master er også en god lytter, som er åpen for nye ideer og perspektiver fra alle involverte.

Motivasjonsevne

Gode motivasjonsevner hos Scrum Master'en er helt avgjørende for å hjelpe teamet til å holde seg produktivt og vokse. De må være i stand til å gjenkjenne, oppmuntre til og belønne innsatsen fra hvert enkelt teammedlem, samtidig som de har evnen til å sette klare mål og forventninger.

Kommunikasjonsskills

En Scrum Master trenger kommunikasjonsevner for å holde teamet på sporet og sikre at alle er klar over fremdriften i prosjektet. De må være i stand til å formidle ideer, forventninger, suksesser og feilsteg til teamet på en god og effektiv måte, slik at alle jobber mot samme mål.

Evnen til å tilrettelegge

En Scrum Master må kunne fasilitere møter, workshops og andre arrangementer slik at de blir produktive og effektive. De må ha god kunnskap om prosessene og teknikkene som brukes i Scrum, og om hvordan disse kan brukes i det aktuelle prosjektet.

Kunne gjøre kaos til kosmos

I begynnelsen var jorden øde og tom. Så kom Scrum Master'en... Spøk til side, organisatoriske ferdigheter er et sentralt kjennetegn hos en Scrum Master, ettersom han eller hun må være i stand til å holde teamet på sporet og sørge for at alle jobber mot samme mål. Scrum Master'en må kunne prosessere mye input i et prosjekt, og omgjøre det til tydelig informasjon som alle involverte kan stille seg bak.

Agile-skills og forståelse for programvareutvikling

Som Scrum Master er det også viktig å ha spesifikke tekniske ferdigheter knyttet til Agile-ledelse og programvareutvikling.

Med Agile-prosjektledelsesmetodikken kan du sørge for at teamene dine følger spesifikke prosesser for å fullføre og lansere prosjekter og produkter trinnvis, og at kundene får innspill på hvert trinn.

Kompetanse innen programvareutvikling og ledelse er nødvendig når du jobber med programvareprosjekter og -produkter. Du må kjenne til målene, strukturen og forventningene, prosessene, kravene, planleggingen og overvåkingen som kreves for å produsere bedre programvare.

Nese for business

Ferdigheter i forretningsanalyse hjelper deg med å fokusere på hvordan du kontinuerlig kan forbedre et produkt for å oppfylle kundenes, interessentenes og bedriftens behov.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Scrum Master ordliste

Scrum Master er i seg selv et ord som krever forklaring for de fleste. Når du nå har forstått mer om hva en Scrum Master er, og hva de flinkeste av dem kan bidra med i ditt team er det på tide å se på hvordan ikke bare de kan snakke ditt språk, men hvordan du kan snakke deres du kan imponere disse. Her er Scrum Master'en sin egen liste over fagtermer som får deg til å framstå som en innfødt i Scrum-jungelen:

Agile

Agile er et overordnet begrep som refererer til en fleksibel og iterativ tilnærming til prosjektledelse. Det er et sentralt prinsipp i Scrum-metodikken.

Sprints

Sprints er faste tidsbokser, vanligvis to til fire uker lange, der teamet jobber på spesifikke oppgaver og leverer et potensielt leverbart produkt.

User Stories

User Stories er korte, beskrivende setninger som representerer krav eller funksjonaliteter sett fra brukerens perspektiv. De brukes til å kommunisere behovene til sluttbrukerne og danner grunnlaget for produktutviklingen.

Backlog

Backlog er en prioriteringsliste over oppgaver, funksjoner eller endringsønsker som må gjennomføres. Det kan være en Product Backlog for hele prosjektet eller en Sprint Backlog for en bestemt sprint.

Daglige Stand-ups

Daglige Stand-ups, også kjent som Daglige Scrums, er korte møter som holdes daglig for å oppdatere teamet om fremdrift, planer og eventuelle hindringer. Møtene holdes stående for å holde dem korte og fokuserte.

Sprint Planning

Sprint Planning er et møte der teamet definerer og planlegger oppgavene som skal gjennomføres i neste sprint. Det omfatter å velge oppgaver fra backlog, estimere tidsrammer og sette mål.

Retrospektiv

Retrospektiv er et møte som holdes etter hver sprint for å evaluere teamets arbeid og identifisere forbedringsområder. Det fokuserer på læring og kontinuerlig forbedring av prosessen.

Scrum Board

Scrum Board er en visuell representasjon av oppgavene i en sprint eller prosjektet. Det brukes til å spore oppgaver fra "To Do" til "In Progress" og til slutt "Done", slik at teamet har en klar oversikt over arbeidsflyten.

Velocity

Velocity er en måling av mengden arbeid et team kan fullføre i en sprint. Det hjelper til med å estimere hvor mange oppgaver som kan utføres i fremtidige sprints og gir innsikt i teamets produktivitet.

Produkteier

Produkteier er en rolle som representerer kundens eller brukerens interesser i prosjektet. De er ansvarlige for å definere og prioritere kravene, samt sikre at teamet leverer et verdifullt produkt som møter kundens behov.


Disse uttrykkene er sentrale i Scrum Master-rollen og brukes aktivt i Scrum-metodikken for å oppnå smidig og effektiv prosjektledelse.

Bilde

Innsett at du trenger en Scrum Master?


Null stress, vi har folk! Du trenger ikke å lete lenger! Folq er din ultimate one-stop-shop for å finne dyktige Scrum Masters som kan hjelpe deg med å ta ditt prosjekt til nye høyder.

Vår talentfulle stall av Scrum Masters er håndplukket, klare til å ta fatt på alle slags utfordringer. Med deres omfattende kunnskap innen samhandling, retrospektiv, Agile og mye mer, kan de optimalisere ditt prosjekt og sikre sømløs levering av kvalitetsprodukter.


Andre relevante roller