Gå til hovedinnhold

Smidig Coach - teamlederen du har savnet i hele ditt liv


Har du noen gang vurdert å hente inn en smidig coach til teamet ditt? Eller vet du ikke engang hva det er? Uansett fall har du kommet riktig!

En Smidig Coach, også kjent som Agile Coach, er en profesjonell som har ekspertise innen smidige metoder og praksiser. Deres hovedrolle er å veilede og støtte organisasjoner og team i implementeringen og optimaliseringen av smidige arbeidsmetoder.

Hvis du som leser dette er med på alle notene allerede, er det godt mulig du er en faktisk smidig coach. Da bør jo vi heller snakkes over en kaffe for å se om også du skal bli med i Folq-gjengen.


Bilde

Hva er en Smidig Coach?

En smidig coach veileder og støtter team og organisasjoner i å implementere smidige arbeidsmetoder og verdier. Deres rolle er å hjelpe teamet med å forstå og følge prinsippene i smidige metoder som Scrum eller Kanban, samt å identifisere og løse utfordringer som oppstår underveis. En smidig coach bidrar til å skape et miljø som fremmer samarbeid, kontinuerlig forbedring og tilpasning til endringer.

Hva gjør en Smidig Coach?

En Smidig Coach, også kjent som Agile Coach, er en profesjonell som har ekspertise innen smidige metoder og praksiser. Deres hovedrolle er å veilede og støtte organisasjoner og team i implementeringen og optimaliseringen av smidige arbeidsmetoder. Her er noen av de viktige oppgavene en Smidig Coach utfører.

Veilede og trene

En Smidig Coach er ansvarlig for å veilede og trene team og organisasjoner om prinsippene, metodene og verktøyene som er assosiert med smidige rammeverk som Scrum, Kanban eller Lean. De hjelper teamet med å forstå og implementere de riktige smidige praksisene og tilpasse dem til deres spesifikke kontekst.

Tilrettelegge endringsprosessen

En Smidig Coach hjelper organisasjoner med å forstå og akseptere den nødvendige kulturelle og strukturelle endringen som er involvert i overgangen til smidige metoder. De identifiserer og adresserer hindringer og motstand som kan oppstå underveis, og jobber med interessenter på alle nivåer for å sikre en jevn overgang.

Fasilitering av møter og samarbeid

Smidige Coacher spiller en aktiv rolle i å fasilitere og støtte samarbeidet mellom teammedlemmer, interessenter og beslutningstakere. De sikrer at alle stemmer blir hørt, og at teamet arbeider effektivt sammen. Dette inkluderer å organisere smidige møter som sprintplanlegging, daglige stående møter (daily scrums) og retrospektiver.

Kontinuerlig forbedring

En viktig oppgave for Smidig Coacher er å fremme kontinuerlig forbedring og læring. De evaluerer teamets prestasjon, identifiserer områder som kan forbedres, og introduserer justeringer og eksperimenter for å oppnå bedre resultater. Smidig Coacher oppfordrer også til en kultur for læring og innovasjon, der teamet er åpent for å eksperimentere og lære av feilene sine.

Smidig Coacher spiller altså en kritisk rolle i å hjelpe organisasjoner og team til å bli mer smidige, tilpasse seg endringer raskere og oppnå bedre resultater gjennom økt samarbeid og kontinuerlig forbedring.

Bilde

Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 60 smidig coacher
  • Med 13 års erfaring i snitt

Hvilke skills har en rågod Smidig Coach?

En Smidig Coach sine ferdigheter kan bety en busslast i forskjell for et team sin prestasjon og utvikling. Med evnen til å få fram det beste i den enkelte, og så hjelpe den enkelte å spille godt sammen, er utviklingsmulighetene med denne rollen ombord nesten uten grenser. Men hvordan skiller man de virkelig gode fra de som bare er OK? Her er noen av de mange ferdighetene som smidige enhjørninger sitter med - myke såvel som harde, som kan komme din virksomhet til gode.

Gode Smidig Coacher besitter en rekke ferdigheter og kvalifikasjoner som kombinerer både myke og relasjonelle egenskaper med harde og faglige kunnskaper. Her er en liste over noen av disse.

Myke skills

Kommunikasjon

Evnen til å lytte aktivt, kommunisere tydelig og effektivt med teammedlemmer, ledere og interessenter.Empati

Evnen til å forstå andres perspektiver, behov og følelser, og kunne tilpasse seg ulike personligheter og bakgrunner.

Coaching og veiledning

Evnen til å veilede, motivere og utvikle teamet og enkeltpersoner for å oppnå deres fulle potensial.Konflikthåndtering

Evnen til å identifisere og løse konflikter konstruktivt, fremme samarbeid og bygge sterke arbeidsrelasjoner.Fasilitering

Evnen til å fasilitere smidige møter, workshops og prosesser for å sikre effektiv kommunikasjon og beslutningstaking i teamet.


Harde skillsSmidige rammeverk

Solid forståelse av smidige rammeverk som Scrum, Kanban, Lean eller andre relevante metoder og praksiser.Prosessforståelse

Dybdekunnskap om smidige arbeidsprosesser, inkludert planlegging, estimering, leveransehåndtering og kontinuerlig forbedring.Domeneekspertise

Erfaring og kunnskap innenfor det aktuelle fagområdet eller bransjen som Smidig Coachen jobber i, for å kunne gi relevante råd og veiledning.Endringsledelse

Evnen til å lede og styre endringsprosesser, håndtere motstand og drive organisasjonsendring på en effektiv måte.Kontinuerlig læring

Å være åpen for kontinuerlig læring og utvikling av egne ferdigheter og kunnskaper innen smidige metoder og coachingteknikker.

En god Smidig Coach balanse nesten sømløst mellom å være en dyktig kommunikator og relasjonsbygger, samtidig som de har solid kunnskap om smidige metoder og evner å anvende dem på en effektiv måte for å hjelpe teamet og organisasjonen til å oppnå suksess.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Smidig Coachens guide til smidig kommunikasjon

Smidig Coach er et mystisk begrep for de fleste. Når du nå har forstått mer om hva en Smidig Coach er, og hva de flinkeste av dem bruker sin arbeidsdag på, er det på tide å se på hvordan du kan snakke språket deres. Nesten flytende. Her er smidig coachens egen liste over buzzord som får deg til å framstå som en lokalkjent i fagområdet.


Iterasjon

En iterasjon refererer til en fast tidsperiode der et smidig team arbeider for å levere en fullført del av et prosjekt eller produkt. Teamet gjennomgår planlegging, utfører arbeidet og evaluerer resultatene før de går videre til neste iterasjon.

Selvorganiserende team

Et selvorganiserende team er en gruppe av individer som har ansvar for å planlegge, organisere og styre sitt eget arbeid. Teamet tar selvstendige beslutninger om hvordan de skal oppnå prosjektmålene og håndtere oppgaver.

Sprint

En sprint er en fastsatt tidsboks i Scrum-metodikken, vanligvis mellom en til fire uker, der teamet arbeider for å levere en potensielt leverbar del av produktet. Sprints gir en strukturert tilnærming for å håndtere arbeidet i små, håndterbare deler.

Minimum Viable Product (MVP)

MVP er den minst komplekse versjonen av et produkt som fortsatt gir verdi til brukerne. Det er en strategi der man prioriterer og utvikler de viktigste funksjonene først for å raskt kunne validere produktet hos brukerne og lære av tilbakemeldingene.

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er en sentral praksis innenfor smidige metoder. Det innebærer at teamet regelmessig reflekterer over sitt arbeid, identifiserer områder for forbedring og tar tiltak for å kontinuerlig øke effektivitet og kvalitet.

Rask feedback

Rask feedback refererer til den umiddelbare responsen og tilbakemeldingen som oppnås gjennom hyppige og kontinuerlige sjekkpunkter i smidige prosjekter. Dette muliggjør justeringer, feilretting og tilpasninger basert på innsiktene som mottas.

Retrospektiv

En retrospektiv er en møteaktivitet der teamet reflekterer over nylig gjennomførte aktiviteter og identifiserer hva som fungerte bra, hva som kan forbedres og hvilke tiltak som kan tas for å øke teamets effektivitet i fremtidige iterasjoner.

Empirisk tilnærming

Empirisk tilnærming er en tilnærming til problemløsning og beslutningstaking basert på observasjoner, erfaring og data. Smidige metoder benytter seg av denne tilnærmingen ved å kontinuerlig inspisere og tilpasse prosessen basert på virkelige resultater og observasjoner.

Inkrementell leveranse

Inkrementell leveranse er en tilnærming hvor funksjoner og komponenter blir levert i stadig økende deler, basert på prioritering og behov. Dette muliggjør tidlig levering av verdi til brukere og hyppige muligheter for tilbakemelding og justeringer.

Verdistrømsanalyse

Verdistrømsanalyse er en metode for å kartlegge og analysere prosesser og arbeidsflyt for å identifisere flaskehalser, unødvendig sløsing og muligheter for forbedringer. Den brukes til å optimalisere arbeidsflyten og øke effektiviteten i smidige prosjekter.

Bilde

Trenger du en Smidig Coach?

Null stress, vi har folk! Er du på utkikk etter en fantastisk Smidig Coach for å få teamet ditt til å bli best sammen? Da trenger du ikke lete lenger! Folq er din ultimate one-stop-shop for å finne rivende gode smidig coacher som kan hjelpe deg med å ta din virksomhet til nye høyder.

Vår talentfulle stall av smidig coacher er håndplukket, klare til å ta fatt på enhver utfordring. Med deres omfattende kunnskap innen iterasjon, sprint, verdistrømsanalyse og mye mer, kan de få både enkeltpersoner og team til å skinne.


Andre relevante roller