Gå til hovedinnhold

Utvikleren – kodingens kunstner

I det øyeblikket du våkner, før du engang har forlatt sengen, har teknologien allerede begynt å forme dagen din. Kanskje en app styrer lysene i rommet ditt, eller kanskje en smart-assistent leser opp dagens nyheter for deg. Bak hver av disse opplevelsene står en utvikler som har tenkt, kodet og perfeksjonert programvaren som driver dem.

Bilde

Verden blir stadig mer digitalisert. Programvareutviklere spiller en kritisk rolle i å drive innovasjon og forbedre vår daglige bruk av teknologi. Deres evne til å kode, teste, feilsøke og vedlikeholde programvare er avgjørende for suksessen til nesten alle teknologiske initiativer.

På mange måter kan utviklere kalles for moderne tiders arkitekter. De bygger de digitale strukturene som både styrker og forenkler den digitale tilværelsen vår.

Hva er en utvikler?

Men hva gjør egentlig en utvikler? En utvikler, ofte referert til som en programvareutvikler, er en nøkkelperson innenfor teknologibransjen som bruker programmeringsspråk og utviklingsverktøy til å skape, teste og vedlikeholde programvare. Denne rollen er ikke bare begrenset til å utforme spill eller mobile applikasjoner, men strekker seg til utvikling av komplekse datasystemer og løsninger som driver moderne forretningsprosesser og dagliglivets teknologi.

Utviklere faller i hovedsak inn under to kategorier: applikasjonsutviklere og systemutviklere. Applikasjonsutviklere konsentrerer seg om å lage programvare og applikasjoner for sluttbrukere, enten det er for forbrukermarkedet eller spesifikke kundebehov innenfor en organisasjon. De fokuserer på å forstå brukernes behov og hvordan disse behovene kan omsettes til funksjonell og brukervennlig programvare. Dette innebærer en omfattende prosess som starter med å definere programvarens formål, gjennomføring av grundige tester for å sikre kvalitet og effektivitet, og slutter med kontinuerlige oppdateringer for å forbedre funksjonaliteten basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

På den andre siden har vi systemutviklere, som fokuserer på å skape og vedlikeholde operativsystemer eller systemer som støtter applikasjoners funksjonalitet. De sikrer at de underliggende systemene som applikasjoner kjører på, er robuste, effektive og sikre. Dette kan omfatte alt fra operativsystemer for personlige datamaskiner til systemer som styrer funksjonene til smarte enheter og IoT (Internet of Things)-produkter.

Begge typer utviklere må ha et solid fundament av teknisk kompetanse, inkludert kunnskap om programmeringsspråk, systemarkitektur og databaser. Å jobbe som utvikler krever også en metodisk tilnærming til problemløsning, en evne til å tenke kreativt om hvordan teknologi kan brukes til å møte brukernes behov og en forpliktelse til livslang læring gitt den raske utviklingen i teknologifeltet.

Utviklere spiller en avgjørende rolle i å forme vår digitale fremtid, enten de jobber med å lage neste generasjon av mobilapplikasjoner, utvikle programvare som effektiviserer bedriftsoperasjoner eller bygge de systemene som holder vårt stadig mer tilkoblede samfunn i gang. Deres arbeid berører nesten alle aspekter av vårt daglige liv, og etterspørselen etter dyktige utviklere fortsetter å vokse i takt med den teknologiske utviklingen.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 970 utviklere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Daglige oppgaver og ansvar for en utvikler

Utviklere har et bredt spekter av oppgaver, fra de første stadiene av konseptualisering til sluttstadiene av vedlikehold og oppdatering av programvareprodukter.

Programmering og kodeutvikling

Hjertet i alle utviklers arbeidsdag er programmering. Ved hjelp av programmeringsspråk som Python, Java, C#, SQL, og HTML, skriver utviklere kode som blir til de applikasjonene og systemene vi er avhengig av. Denne prosessen krever en omfattende kunnskap om forskjellige programmeringsspråk, og evnen til kreativ og effektiv problemløsning.

Testing

Når koden er skrevet, må den testes. Testing er avgjørende for å sikre at programvaren fungerer som den skal, uten feil eller problemer. Dette inkluderer enhetstesting, hvor individuelle deler av programvaren testes isolert, og integrasjonstesting, hvor det kontrolleres at ulike deler av programvaren fungerer sammen som de skal. Utviklere bruker flere testingsteknikker og verktøy for å identifisere og rette opp i problemer før programvaren slippes til brukerne.

Feilsøking og problemretting

Selv med omfattende testing, oppdages det ofte feil etter at programvaren er lansert til brukerne. Utviklere må derfor være dyktige i feilsøking – prosessen med å diagnostisere og rette opp i problemer som brukerne opplever. Dette kan være en utfordrende oppgave, som krever tålmodighet og en analytisk tilnærming for å finne roten til problemet og løse det på en effektiv måte.

Oppdateringer og vedlikehold

Programvare er aldri helt ferdig; det trenger regelmessig vedlikehold og oppdateringer for å holde tritt med endringer i teknologi og brukernes behov. Dette kan inkludere alt fra små feilrettinger til store oppgraderinger av versjonen. Utviklere må kontinuerlig overvåke programvaren de har utviklet, implementere forbedringer og sørge for at den alltid oppfyller brukernes og markedets krav.

Samarbeid og kommunikasjon

Utviklere arbeider sjelden alene; de er en del av et team som kan bestå av andre utviklere, designere, prosjektledere og stakeholders. Effektiv kommunikasjon og samarbeid er nødvendig for å sikre at alle er på samme side og at prosjektene beveger seg fremover på en koordinert måte. Dette inkluderer alt fra daglige stand-up-møter til teknisk dokumentasjon og rapportering.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Viktige verktøy for en utvikler

Utviklere møter kontinuerlig på utfordringer og muligheter som krever en robust verktøykasse. Disse verktøyene spenner fra programmeringsspråk til utviklingsmiljøer, og gir utviklerne det de trenger for å skape, teste, feilsøke og vedlikeholde komplekse programvaresystemer.

Programmeringsspråk utgjør kjernen i alle utviklers verktøysett. Hver av disse språkene, som Python, Java, C#, SQL, og HTML, har sine unike egenskaper og bruksområder. Python er kjent for sin lesbarhet og fleksibilitet, noe som gjør det til et populært valg for alt fra webutvikling til dataanalyse. Java, på sin side, er verdsatt for sin plattformuavhengighet, som gjør at kode skrevet på ett system enkelt kan kjøres på et annet. C# er en favoritt i Windows-baserte miljøer for utvikling av applikasjoner og spill, mens SQL er essensielt for databasemanipulasjon og -håndtering. HTML, sammen med CSS og JavaScript, er grunnleggende for å bygge og designe nettsider.

Linux, et open-source operativsystem, er et annet kritisk verktøy i utviklerens verktøykasse. Med sin stabilitet, sikkerhet og tilpasningsdyktighet tilbyr Linux en kraftfull plattform for programvareutvikling. Det støtter et bredt spekter av programmeringsspråk og tilbyr utviklere mange verktøy som sed, awk, piping og grep, som hjelper med å effektivisere utviklingsprosessen.

DevOps-praksiser representerer en sammensmelting av utvikling (Dev) og operasjoner (Ops) med mål om å forkorte utviklingssyklusen og levere høykvalitets programvare raskere. Dette oppnås gjennom kontinuerlig integrasjon, kontinuerlig leveranse og automatisering av både utviklings- og infrastrukturhåndtering. Ved å adoptere DevOps, kan team raskt reagere på markedsendringer, forbedre effektiviteten i leveransen, og øke kundetilfredsheten.

Innenfor datastrukturer og algoritmer finner utviklere grunnlaget for å skrive effektiv kode. En grundig forståelse av hvordan man best organiserer og manipulerer data, kan markant påvirke ytelsen til et program. Dette området inkluderer alt fra enkle datastrukturer som lister, stacker og køer, til mer komplekse strukturer som "trær" og grafer. Kunnskap om algoritmer tillater utviklere å løse problemer på en måte som er både effektiv og skalerbar.

For å holde tritt med den raskt utviklende teknologiverdenen, må utviklere kontinuerlig utforske nye verktøy og teknikker. Dette innebærer å holde seg oppdatert på de nyeste programmeringsspråkene, utviklingsrammeverkene og teknologiene. Ved å gjøre dette effektiviserer de sin egen utviklingsprosess, i tillegg til å sikre at de leverer moderne, sikre og responsive applikasjoner som møter dagens brukerbehov.

Tekniske ferdigheter hos en utvikler

Det er essensielt for utviklere å ha en solid grunnmur av tekniske ferdigheter. Dette gjør effektiv utvikling og implementering av programvareprosjekter mulig, i tillegg til innovasjon og optimalisering av teknologiske løsninger.

Kunnskap innen programvare

Forståelsen av hvordan praksisen til en programvareingeniør er, står sentralt som en ferdighet hos utviklere. Dette omfatter hele spekteret fra design og utvikling til testing, vedlikehold og dokumentasjon av programvare. Det å kunne designe programvare som møter brukernes behov, krever kreativitet, teknisk innsikt og evnen til å forstå og anvende komplekse tekniske prinsipper. På den måten skaper utviklere løsninger som er både effektive og holdbare.

Beherskelse av programmeringsspråk

Kunnskap om programmeringsspråk er en grunnstein i hver programvareutviklers verktøykasse. Hva slags språk en utvikler må kjenne til, avhenger av arbeidsfelt og spesifikke prosjektbehov. Noen av de mest ettertraktede språkene inkluderer Python, kjent for sin allsidighet og brukervennlighet, Java, som er sentralt i mobilapp- og webutvikling, C# for Microsoft-applikasjoner, SQL for databasehåndtering, og HTML for webutvikling. Beherskelse av disse språkene, kombinert med evnen til raskt å lære nye språk etter behov, setter utviklere i stand til å takle en bred rekke utviklingsutfordringer.

Linux

Forståelsen og bruken av Linux-operativsystemet representerer en verdifull kompetanse for utviklere. Med sine kraftige verktøysett og høye sikkerhetsnivå, tilbyr Linux et robust fundament for utvikling og drift av programvare. Kommandolinjeverktøy som sed, awk, piping og grep, tilbyr effektive metoder for filmanipulering og dataanalyse, som er avgjørende i utviklingsarbeidet.

DevOps-prinsipper

DevOps, en samling praksiser som forener programvareutvikling (Dev) og programvaredrift (Ops), har blitt en nøkkelkomponent i moderne programvareutvikling. Kunnskap om DevOps-prinsipper hjelper utviklere med å effektivisere utviklingsprosesser, forbedre samarbeidet mellom team og øke produktkvaliteten gjennom kontinuerlig integrering og levering.

Datastrukturer og Algoritmer

En solid forståelse av datastrukturer og algoritmer er avgjørende for å skrive effektiv kode. Datastrukturer som lenkede lister, stacker, køer, sett, kart, og søketrær, tillater utviklere å organisere og manipulere data på effektive måter. Algoritmer tillater deretter transformasjon av disse dataene til nyttige funksjoner og tjenester. Kunnskap om disse konseptene er kritisk for å løse komplekse problemer og forbedre programvarens ytelse.

 • Bilde
 • Trenger du en utvikler?

  Null stress, vi har folk! Her finner du et stort nettverk av erfarne fagfolk med et bredt spekter av skills. De spiser komplekse webutfordringer til frokost - fra Angular JS til RESTful APIer, fra Kotlin til ReactJS, fra SQL til Tailwind.

  Våre dyktige utviklere leverer på alle specs og kan raskt ta prosjektet ditt til neste nivå. De er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.

Ordliste for utviklere

Det er lett å bli overveldet av den brede paletten av tekniske termer og sjargong. Da er det viktig å ha en solid forståelse av grunnleggende begreper. Denne ordlisten dekker noen av de mest sentrale fagtermene du mest sannsynlig rører borti, når du har med en utvikler å gjøre.

Agil metodikk

En iterativ tilnærming til programvareutvikling og prosjektledelse som fokuserer på kontinuerlig frigjøring, tilpasning til endring og tilbakemelding fra brukerne. Denne metodikken støtter seg på tett samarbeid mellom tverrfunksjonelle team for å oppnå bedre produkttilpasning og kundetilfredshet.

API (Application Programming Interface)

Et sett med regler, protokoller og verktøy for å bygge programvareapplikasjoner. API-er tillater ulike programvarer å kommunisere med hverandre, noe som gjør det mulig å integrere og utnytte tredjeparts funksjoner eller data i en applikasjon.

Git

Et versjonskontrollsystem som lar flere utviklere jobbe sammen på samme prosjekt effektivt. Git brukes til å spore endringer i kildekoden, koordinere arbeidet som utføres av ulike teammedlemmer, og hjelpe til med å sikre at det ikke oppstår konflikter mellom ulike versjoner av prosjektet.

IDE (Integrated Development Environment)

En programvareapplikasjon som tilbyr omfattende fasiliteter til utviklere for programvareutvikling. IDEer kombinerer ofte en kildekode-editor, byggeautomatisering verktøy og en debugger i én applikasjon.

MVC (Model-View-Controller)

Et programvaredesignmønster for å implementere brukergrensesnitt. Det skiller applikasjonen i tre hovedkomponenter: modellen (data), visningen (brukergrensesnittet), og kontrolleren (behandler inngangsdata). MVC gjør det lettere å administrere komplekse applikasjoner ved å skille logikken fra brukergrensesnittet.

Objektorientert programmering (OOP)

En programmeringsparadigme som bruker "objekter" – datastrukturer bestående av datafelt og metoder sammen med deres interaksjoner – for å designe applikasjoner og dataprogrammer. Prinsippene for OOP inkluderer arv, innkapsling, polymorfisme og abstraksjon.

REST (Representational State Transfer)

En arkitekturstil for å designe nettverksapplikasjoner. Den bygger på stateløse, klient-server kommunikasjonsprotokoller, vanligvis HTTP. REST bruker en URL for å representere en ressurs, som kan være en tekstfil, et bilde, eller en tjeneste. REST-tjenester er lett å integrere med eksisterende nettsteder og er skalerte over internett.

SCRUM

En ramme for agil programvareutvikling som legger vekt på fleksibilitet, samarbeid, og kunden som en integrert del av utviklingsprosessen. Scrum innfører korte iterasjoner av produktutvikling, kjent som sprints, hvor tverrfunksjonelle team arbeider mot forhåndsdefinerte mål.

Unit Testing

En programvaretestingmetode der individuelle enheter eller komponenter av en programvare testes for å bekrefte at hver enkelt fungerer som den skal. Unit testing er en sentral del av testdrevet utvikling (TDD) og bidrar til å sikre at applikasjonen er robust og feilfri.

Andre relevante roller