Blogg5 råd for å lykkes med digital strategi

5 råd for å lykkes med digital strategi

En skarp og ryddig digital strategi kan være nøkkelen til vekst, innovasjon og konkurransefortrinn i en stadig mer teknologisk verden.

Eirik Martinsen
COO
Publisert 22.12.2023
Oppdatert 25.01.2024
16 min lesetid
Bilde

Å ha en solid digital strategi betyr mer enn noen gang. Med den raske utviklingen som skjer innen teknologi, og brukervaner deretter, er det avgjørende for bedrifter å ikke bare være til stede digitalt – du må også ha en gjennomtenkt og effektiv strategi for å dra nytte av digitaliseringen.

Digital strategi handler ikke bare om å velge de rette teknologiske verktøyene eller plattformene. Det er en mye bredere prosess, som involverer en dyp forståelse av virksomhetens mål, kundenes behov og den digitale teknologiens rolle i å møte disse målene og behovene. Det er en strategi som trenger en integrert tilnærming, der teknologi, mennesker og prosesser samhandler for å skape verdi og forbedre bedriftens leveranse og yteevne.

Vi har samlet fem råd for å bygge en godt strukturert digital strategi. Den vil sørge for at bedriften din ikke bare overlever, men overleverer.


1. Situasjonsanalyse - hjørnesteinen i digital strategi

Situasjonsanalysen er en fundamental del av enhver digital strategi. Den gir grunnlag for all videre planlegging og handling. Her er en detaljert gjennomgang av hva en situasjonsanalyse innebærer:

Definisjon og formål

Hva er situasjonsanalyse?

Situasjonsanalysen er en omfattende evaluering av den nåværende statusen på bedriften din og hva slags kontekst den har i markedet. Den inkluderer en vurdering av interne styrker og svakheter, i tillegg til eksterne muligheter og trusler (SWOT-analyse).

Formålet med situasjonsanalyse

Formålet er å forstå hvilken posisjon virksomheten din har i forhold til konkurrenter, markedstrender, kundenes behov og teknologiske utviklinger. Denne forståelsen er avgjørende for å lage en strategi som er realistisk, målrettet og effektiv.

Komponenter av en situasjonsanalyse

Interne faktorer:

 • Ressurser: Vurder bedriftens finansielle, menneskelige og teknologiske ressurser.

 • Organisasjonskultur og struktur: Forstå hvordan organisasjonskulturen og strukturen støtter eller hindrer digitale initiativer.

 • Tidligere og nåværende strategier: Analyser suksessen av tidligere strategier for å identifisere hva som har fungert og hva som ikke har fungert.

Eksterne faktorer:

 • Markedsanalyse: Se på markedsstørrelse, vekstrate, og segmenter. Forstå kundenes behov og atferd.

 • Konkurrentanalyse: Identifiser hvem dine hovedkonkurrenter er, deres styrker og svakheter, og hvordan de posisjonerer seg i markedet.

 • Teknologiske trender: Hold deg oppdatert på de siste teknologiske trendene som kan påvirke eller forbedre din virksomhet.

 • Regulatoriske og lovmessige faktorer: Vurder hvordan lovgivning og regulatoriske endringer kan påvirke virksomheten.

Gjennomføring av situasjonsanalyse

 • Datainnsamling: Samle inn relevant data gjennom markedsundersøkelser, interne rapporter, finansielle analyser, og konkurrentanalyser.

 • SWOT-analyse: Bruk dataene til å utføre en SWOT-analyse, hvor du identifiserer styrker, svakheter, muligheter og trusler.

 • Forstå beslutningstagerne: Analyser interessentenes forventninger og behov. Dette inkluderer ansatte, kunder, partnere og investorer.

Bruk av resultater

 • Strategisk planlegging: Bruk resultatene fra situasjonsanalysen til å utvikle en realistisk og målrettet digital strategi.

 • Identifisering av fokusområder: Bestem hvilke områder som trengs å bli tatt tak i nå, som trenger forbedring eller investering.

 • Risikostyring: Identifiser potensielle risikoer og lag strategier for å håndtere dem.

Situasjonsanalysen er et viktig første skritt når du lager en digital strategi. Den gir et solid fundament for beslutningsprosesser og strategisk retning, og sikrer at strategien er godt forankret i virkeligheten av virksomhetens nåværende situasjon og markedets forhold.

2. Kartlegging av KPI-er (Key Performance Indicators) for digital strategi

For å lykkes med en digital strategi, er det essensielt å ha klare og effektive resultatindikatorer (KPI-er). KPI-er er kvantitative mål som gir innsikt i hvor godt selskapet ditt presterer i forhold til deres strategiske mål og ambisjoner. Slik kan du definere og bruke KPI-er effektivt:

Forstå virksomhetens mål og strategi

Før du velger KPI-er, må du ha en dyp forståelse av de overordnede målene og strategien til bedriften din din. Dette innebærer å forstå hva dere prøver å oppnå på lang og kort sikt, og hvordan digital strategi kan bidra til dette.

Velg relevante KPI-er

KPI-er bør være direkte knyttet til virksomhetens mål. For eksempel, hvis målet er å øke nettrafikk, kan en relevant KPI være antall unike besøkende per måned. Viktige aspekter å vurdere inkluderer:

 • Spesifisitet: KPI-er skal være spesifikke og lett forståelige.

 • Målbarhet: De skal kunne måles på en pålitelig og konsistent måte.

 • Oppnåelighet: KPI-ene skal være realistiske og oppnåelige.

 • Relevans: De skal være direkte relatert til virksomhetens mål.

 • Tidsbegrensning: KPI-ene bør ha en klar tidsramme for oppnåelse.

Mål og overvåk

Det er viktig å ha et system på plass for å kunne måle og overvåke KPI-ene jevnt og trutt. Dette kan være at du bruker digitale verktøy som Google Analytics for nettrafikk, eller CRM-systemer for kundetilfredshet og salg.

Analyser og tilpass

Dataene som samles inn gjennom KPI-er må analyseres for å forstå trender og mønstre. Dette kan gi verdifull innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og dermed hjelpe deg med å tilpasse sin strategien deretter.

Kommuniser KPI-resultater

Det er også viktig å kommunisere KPI-resultatene til relevante team og avdelinger. Dette får alle på den samme siden, slik at dere jobber mot de samme målene.

Eksempel på KPI’er for digital strategi

 • Nettrafikk: Antall unike besøkende, sidevisninger, og gjennomsnittlig tid på nettstedet.

 • Kundetilfredshet: For eksempel NPS-score.

 • Konverteringsrate: Andelen besøkende som utfører en ønsket handling (for eksempel kjøp, registrering).

 • SoMe-engasjement: Antall følgere, likes, delinger og kommentarer i sosiale medier.

 • Return on Investment (ROI): Forholdet mellom kostnader og inntekter fra digitale kampanjer.

Ved å følge disse trinnene, kan du effektivt bruke KPI-er for å måle og forbedre deres digitale strategi. Dette kan igjen føre til bedre resultater og at dere når deres strategiske mål.

Bilde

3. Kjenn din målgruppe

For å lykkes med din digitale strategi er det avgjørende å ha en god og detaljert forståelse av målgruppen din. Slik kommer du nærmere de du faktisk kommuniserer med, hva deres behov er, og hvordan de foretrekker å få informasjon.

Utfør markedsundersøkelser

 • Start med research: Det første steget er å gjennomføre markedsundersøkelser for å samle inn data om målgruppen. Dette kan inkludere demografiske data som alder, kjønn, inntekt, utdanningsnivå, og geografisk plassering.

 • Analyser kundeatferd: Forståelse av kundenes kjøpsatferd, brukeradferd, og medievaner er kritisk. Dette kan gi innsikt i hvilke kanaler som er mest effektive for å nå dem, og hvilken type innhold som vil engasjerer dem.

Demografiske data og personas

 • Utvikle personas: Basert på innsamlede data, kan du lage detaljerte personas, eller “buyer personas”, som representerer typiske kunder eller segmenter av markedet. Dette hjelper med å visualisere og forstå målgruppen på et dypere nivå.

 • Tilpass kommunikasjon: Bruk informasjonen om personas til å tilpasse markedsføringsstrategier og kommunikasjon. Dette sikrer at budskapet ditt er relevant og resonnerer med målgruppen.

Forstå behov og preferanser

 • Identifiser behov: Forstå hva som driver din målgruppe, hva er deres smertepunkter, behov, og ønsker.

 • Preferanser: Vær oppmerksom på målgruppens preferanser til produkter, tjenester, og kommunikasjonskanaler. Dette vil hjelpe deg med å utvikle mer målrettet og effektiv kommunikasjon.

Tilpass strategier

 • Kanalvalg: Velg de mest effektive kanalene for å nå målgruppen din, enten det er sosiale medier, epost, blogginnlegg, eller andre digitale plattformer.

 • Innholdstilpassing: Tilpass innholdet ditt for å møte behovene og interessene til din målgruppe. Dette kan inkludere å velge riktig tone, stil, og format på innholdet ditt.

Kontinuerlig evaluering

 • Overvåk respons: Overvåk og analyser hvordan målgruppen reagerer på kommunikasjonen og markedsføringsaktiviteter.

 • Tilpass basert på feedback: Vær klar til å gjøre justeringer basert på tilbakemeldinger og endringer i målgruppens preferanser eller atferd.

Ved å følge disse trinnene kan du sikre at din digitale strategi er tilpasset de spesifikke behovene og preferansene til målgruppen din. Dette øker sjansene for suksess. En grundig forståelse av målgruppen er nøkkelen til effektiv digital kommunikasjon og markedsføring.

4. Digitalt nærvær og innholdsmarkedsføring

En digital tilstedeværelse og en gjennomtenkt strategi for innholdsmarkedsføring kan være avgjørende for å bygge en sterk merkevare og nå ut til ønsket publikum. Det handler om å forstå og engasjere målgruppen din gjennom relevante, digitale kanaler og skape innhold som resonnerer med dem. Gjennom kontinuerlig analyse og tilpasning kan du sikre at din digitale strategi forblir effektiv og relevant.

Bygg en stabil digital plattform

 • Nettside: Nettsiden er ofte det første møtepunktet med kundene. Det er viktig at den er brukervennlig, rask og mobiltilpasset. Sørg for at innholdet er relevant, oppdatert, og reflekterer virksomhetens verdier og budskap.

 • Sosiale medier: Velg plattformer der målgruppen din er mest aktiv. Det kan være Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller nyere plattformer som TikTok. Tilpass innholdet etter plattformens særtrekk og publikum.

Skap engasjerende og relevant innhold

 • Innholdstype: Bruk en blanding av tekst, bilder, videoer og infografikk. Videoinnhold er spesielt kraftfullt for å fange oppmerksomheten.

 • Verdi og relevans: Innholdet skal tilføre verdi – enten det er informativt, underholdende, eller løser et problem. Det bør være tilpasset målgruppens interesser og behov.

 • Planlegging og regelmessighet: Ved å ha en innholdsplan sikrer du regelmessig og gjennomført kommunikasjonen. Planlegg publiseringer og kampanjer i tråd med sesongmessige trender og viktige datoer i din bransje.

Optimaliser for søkemotorer (SEO)

 • Nøkkelord: Identifiser og bruk relevante nøkkelord som målgruppen din sannsynligvis vil søke på. Dette forbedrer synligheten din i søkemotorer.

 • Kvalitet: Google og andre søkemotorer verdsetter kvalitetsinnhold. Sørg for at innholdet ditt er originalt, informativt og engasjerende.

Bruk av sosiale medier

 • Engasjement: Vær aktiv på dine sosiale medie-kontoer. Svar på kommentarer, delta i samtaler og skap et samfunn rundt merkevaren din.

 • Betalt annonsering: Bruk betalt annonsering for å nå ut til et bredere publikum. Målrettet annonsering kan være svært effektivt for å nå spesifikke demografiske grupper.

Mål og evaluer resultater

 • Analyseverktøy: Bruk verktøy som Google Analytics for å overvåke trafikk, brukeratferd og engasjement på nettsiden og sosiale medier.

 • Tilpasning og forbedring: Basert på analysene, bør du tilpasse og forbedre strategien. Finn ut hva som fungerer, og optimaliser videre for å oppnå bedre resultater.

Bilde

5. Analyse og tilpasning

En nøkkelkomponent i alle gode, digitale strategier er evnen til å analysere og justere tilnærmingen basert på oppnådde resultater. I den digitale verden, hvor trender og teknologier utvikler seg i et raskt tempo, er det essensielt for selskapet ditt å være smidig og tilpasningsdyktig. Dette punktet fokuserer på hvordan du effektivt kan overvåke, analysere og tilpasse en digital strategi for å sikre at den holder seg relevant og effektiv.

Overvåkning og analyse

 • Bruk av analytiske verktøy: Verktøy som Google Analytics eller lignende plattformer er gode å ha for å spore og analysere trafikk, brukeratferd, konverteringsrater og andre viktige metrikker på nettsiden eller digitale plattformer.

 • Datainnsamling: Det er viktig å samle inn og analysere data kontinuerlig. Dette inkluderer brukerinteraksjoner, kampanje-respons, og kundeadferd.

 • KPI-vurdering: Resultatindikatorer (KPI-er) som ble fastsatt tidlig i strategiprosessen, bør vurderes jevnlig for å måle progresjon mot forretningsmålene.

Tilpasning basert på analyser

 • Respons på innsikt: Når du har innsikt fra analysene, bør du være klar til å justere strategien. Dette kan bety endringer i markedsføringstaktikk, justering av budskap, eller omdirigering av ressurser til mer effektive kanaler.

 • Testing og eksperimentering: A/B-testing og andre eksperimentelle tilnærminger kan være nyttige for å finne ut hva som fungerer best. Dette involverer ofte å teste ulike versjoner av et nettsted, annonse, eller en markedsføringskampanje for å se hvilke som gir best resultater.

 • Fleksibilitet: Det er avgjørende å være fleksibel og villig til å gjøre endringer. Det digitale landskapet endrer seg raskt, og strategier må tilpasses for å holde tritt med disse endringene.

Langsiktig strategisk tilpasning

 • Læring fra data: Langsiktig suksess avhenger av evnen til å lære og utvikle seg fra samlet data over tid. Dette innebærer å forstå større trender og mønstre som kan påvirke din forretningsstrategi.

 • Kontinuerlig forbedring: Digital strategi er ikke et en-gangs prosjekt, men en kontinuerlig prosess av forbedring og tilpasning.

 • Integrering med forretningsmål: Tilpasninger bør alltid være i tråd med de overordnede forretningsmålene og -strategiene. Dette sikrer at den digitale strategien bidrar til bedriftens langsiktige mål.

Analyse og tilpasning er avgjørende for suksessen til din digitale strategi. Gjennom kontinuerlig overvåkning, analyse og tilpasning, kan du sørge for at deres digitale nærvær er så effektivt og relevant som mulig. Ved å være lydhøre overfor data og fleksible i tilnærming, kan bedriften din maksimere den digitale effektiviteten og oppnå forretningsmålene dere setter.

Konklusjon: Digital strategi er omfattende, men absolutt nødvendig og gjennomførbart

En vellykket digital strategi er mer enn bare en plan; det er en kontinuerlig prosess av tilpasning og vekst i et stadig skiftende digitalt landskap. Ved å forstå din målgruppe, definere klare mål, skape engasjerende innhold, og kontinuerlig evaluere og justere din tilnærming, kan du sikre at din virksomhet ligger foran i dagens - og morgendagens - digitale virkelighet.

Husk: Nøkkelen til suksess ligger i evnen til å være smidig og responsiv til nye trender og teknologier. Hvis strategien deres ikke inneholder noe om kunstig intelligens (AI) så bør denne oppdateres.

Trenger du en digital strateg? Vi har kompetansen tilgjengelig!

Lei en ekspert