BloggTok i mot gründerdrømmen med egne hender

Tok i mot gründerdrømmen med egne hender

De hadde faste jobber i konsulentbransjen da de møttes i barselpermisjonen. Siden har Caroline Myre Strømme og Line Moen lykkes i å etablere egen konsulentvirksomhet, fått flere barn og følgelig en mer fleksibel hverdag. Og med det motbeviser de statistikk som tilsier at kvinner er de minst lønnsomme skattebetalerne.


Hanna Blisten
Publisert 08.03.2023
Oppdatert 08.03.2023
9 min lesetid
Caroline Myre Strømme (bak) og Line Moen mener det var en fordel å bli gründere samtidig som de ble mødre.
Caroline Myre Strømme (bak) og Line Moen mener det var en fordel å bli gründere samtidig som de ble mødre.

– Vi har absolutt alt i ryggsekken for å kunne oppfylle gründerdrømmen, til tross for at alle råd og lesning tilsa noe annet. Det er uviktig om vi er kvinner eller menn, med eller uten barn. Oppgavene du har som gründer er de samme - alt annet er bare støy, forteller Caroline Myre Strømme sammen med partneren sin, Line Moen. Sammen driver de konsulentselskapet Studio Myre og Moen.

Det var foreldrepermisjonen som åpnet opp for muligheten. Etter flere år i IT-bransjen som fast ansatte tjenestedesignere bestemte de seg for å satse alt og følge drømmen. De skjønte fort at vi kunne utfylle hverandre godt, og ville bli en bra duo. Deretter ble det avgjort: De ble gründere og fikset inntjeningen på egen hånd.

– Vi så at vi hadde all kompetansen vi trengte selv, og fikk veldig lyst til å skape den friheten vi trengte ved å lage våre egne rammer på arbeidsplassen. Mye måtte vi også lære oss om drift, men vi var sultne på å lære, forteller Caroline.

– Valgte å ikke lese mer om fallgruvene


Siden oppstart har de klart å trylle frem totalt fem babyer, og fått mye erfaring når det gjelder å ha en gründervirksomhet samtidig som å sette barn til verden.

Dette er, ifølge flere statistikker, sjeldent. Duoen tror det er mange grunner til at kvinner holder tilbake på gründerdrømmen i Norge, men en av de faller naturlig på at det er kvinnene som bærer og føder barn.

– Mye er nok drevet av frykt fra all skremselspropaganda som vi for eksempel kan lese om i mediene. Vi valgte å ikke lese mer om fallgruvene, vi begynte heller å studere de som gjør dette og klarer det, forteller Line.

De etterlyser også å snakke mer om kompetanse, at fokuset er på at de er gründere og ikke at de er kvinner. Caroline utdyper:

– Vi har nå snart 12 år med design i bagasjen. Det som kommer ut av alle valgene vi tar er en iboende kompetanse som sitter i ryggmargen. Kompetansen er der selv om man har barn, nattammer eller har spagettisaus å tørke opp. Å ha oversikt og holde hodet kaldt var også iboende etter flere år med høy kompleksitet i prosjekter.

En fordel med satsing i småbarnstiden

I ettertid ser gründerne at satsningen i småbarnstiden kanskje var en fordel, med ekstra press og ekstra driv under ekstra ansvar.

– Med småbarn så gjør vi det vi må. Vi er effektive og tuller ikke med tiden, sier de samstemt, før Caroline fortsetter:

– Vi kan snakke masse om “det 4. trimester” og “det 3. skiftet", som helt riktig er at mye energi og kapasitet fra kvinner går inn i dette. Men man skal huske på at når man går tilbake i jobb så er det 8 timer med  “jobblister” som skal gjøres, eller man gjør “gründerlisten”. Den ene listen er veldig mye mer givende.

Hun understreker at mange kvinner dessuten blir veldig effektive når de blir mødre.

– Plutselig må du gjøre svært mange ekstra oppgaver og blir vant til det. Når du da plutselig sitter på en kontorpult igjen så går det unna. Multitasking er noen ganger en underdrivelse, for her er det dyriske instinkter som jobber.

Mer bevisst sin egen kompetanses verdi

Design-duoen mener det er klare fordeler med å styre sin egen arbeidshverdag, som kanskje spesielt kvinner ikke alltid tror. Mer fleksibilitet i hverdagen, rom for småbarnslivets til tider uforutsigbare hverdager, kontroll over egen inntjening og hva sin egen kompetanse er verdt er noen av fordelene. Både hverdagskabalen og og jobblistene går opp på en mer behagelig måte, og for mange også økonomien.

– Friheten til å velge ligger i mer enn bare å velge når du tar fri fra jobb eller hvor lange dager du velger å ha. Det er også friheten til å velge prosjekter som står i stil med dine egne verdier. Det har vi vært veldig heldige med her i Studio Myre og Moen, sier Caroline og fortsetter:

– Vi lærte definitivt at man ikke blir det man spiser i mammapermen, men man blir det man gjør! Plutselig er man der. Forretningsideen, Studioet, prosjektene og til og med også yogapraksisen, som også  fikk plass studiohverdagen.

Ingen mellommenn

Å kunne etablere seg profesjonelt på denne måten er også det Folq, markedsplassen for konsulentinnleie, ønsker å bidra til. Ikke bare skal den som eier kompetansen få en rettferdig betaling for arbeidet. Konsulentene på Folq får også muligheten til en mer fleksibel hverdag.

– Flere på markedsplassen vår jobber 100 % og vel så det, om de ønsker det. Det gir større inntjening og derfor mulighet til å ta lengre ferier og opphold fra arbeidet når de selv ønsker mellom oppdrag. Andre tar på seg 60 % arbeid og kan derfor “jobbe deltid” samtidig som de fortsatt får en solid omsetning når det kun er de selv som styrer pengene som ruller inn, forteller Eldri Coll Mossige, daglig leder i Folq.

Kvinne i svart genser og med lyst hår. Sitter og smiler mens hun ser inn i kamera. Holder rundt et glass.
Eldri Coll Mossige, daglig leder i Folq, ønsker flere kvinner på markedsplassen.

Hun mener dette utelukkende er positivt for kvinner som Caroline og Line, som kombinerer denne arbeidsformen med å etablere familielivene sine.

– Dette gir fleksibilitet og frihet til å velge for alle, men kanskje for kvinner spesielt vil dette fungere veldig bra  i småbarnsfasenr. Hvis det oppstår et behov i en familie der en av partene må jobbe deltid, faller dette ofte på kvinnen. Med større inntjening er det ikke sikkert det er et like opplagt valg, og det trenger heller ikke å være en stor  økonomisk utfordring  med denne form for arbeid. Du kan jobbe 50 % og samtidig tjene en god årslønn.

“Kvinner er et underskuddsfenomen”

I fjor skrev Nettavisens egen redaktør, Gunnar Stavrum, at kvinner er et underskuddsfenomen sammenliknet med hvordan hvite, middelaldrende menn bidro til statskassa.

Han henviste til Statistisk sentralbyrås Erling Holmøy regnstykke, som viser at kvinner i gjennomsnitt koster samfunnet over 10 millioner kroner gjennom livet, mens “menn går i pluss”. Begrunnelsen er at norskfødte kvinner fortsatt har betydelig lavere yrkesinntekt enn menn som følge av færre arbeidstimer og lavere timelønn. Faktorer av klart mindre betydning er at kvinner mottar mer offentlig velferd enn menn fordi de lever lengre, føder barn, og mottar mer sykepenger og uføretrygd enn menn, står det i analysen.

Eldri i Folq mener at markedsplassen deres ikke ser til hverken lavere yrkesinntekt eller færre arbeidstimer hos kvinner.

– Hos oss er det mer fokus på andel kvinner og menn som jobber selvstendig. Også menn jobber færre timer som selvstendige konsulenter, om de vil. Det vi savner er flere kvinner som tar steget ut i tilværelsen som selvstendig næringsdrivende, avslutter Eldri, og viser til tall på markedsplassen hun er daglig leder for. Av 1350 konsulenter innen teknnologi på Folq er kun 6 prosent kvinner.

5 prosent ønsket å starte egen bedrift

Samme avis, Nettavisen, viser også til en rapport fra Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Ifølge rapporten var det kun fem prosent av norske kvinner i alderen 18 til 64 år som ønsket å starte sine egne bedrifter i 2021. Det gjør at Norge var det fjerde laveste blant de 38 landene i organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Videre i artikkelen står det at faktorer for dette er blant annet at kvinner stiller seg usikre rundt hvordan det skal gå å være gründer i etableringsfasen, og at de søker mer trygghet enn menn.

Av 37 139 nyetablerte aksjeselskap i 2021 var kun 7 847 eller 21 prosent etablert av kvinner, ifølge tall fra SSB. Det betyr at 79 prosent av alle aksjeselskap ble opprettet av menn i 2021. Antall kvinner som etablerer aksjeselskap har økt noe, men økningen er like stor blant menn, som gjør at forholdstallet er stabilt.

Mødre gjør mest i familielivet

Ifølge Oslo Met har forskere funnet ut at mødre opplever mer stress enn fedrene i familielivet. De er også mindre fornøyd med balansen i hverdagen mellom jobb, plikter i hjemmet, oppfølging av barna og egentid. Det legges frem at manglende likestilling gjør at mor fremdeles har en større arbeidsbelastning enn far, med jobb og hovedansvaret for familien og barna.

Dette er også noe ledelsen i Folq tar med i betraktningen når de rekrutterer flere kvinnelige, selvstendige konsulenter til markedsplassen sin.

– Er du kvinne i IT-bransjen og står midt i en hektisk familiehverdag, er det klare fordeler med å drive for seg selv. Det viser seg gang på gang at det lettere lar seg kombinere med andre ærender som hører familielivet til, og som må gjøres innenfor og utenfor arbeidstid, avslutter Eldri.

Motta tips og nyheter fra Folq?

Meld deg på nyhetsbrevet