BloggSykdom, permisjon og ledighet – hvilke muligheter har du som selvstendig?

Sykdom, permisjon og ledighet – hvilke muligheter har du som selvstendig?

Som alle andre kan selvstendige konsulenter også bli syke og ha behov for permisjon i forbindelse med fødsel og uforutsette hendelser. I krevende tider har også selvstendige konsulenter mulighet til å permittere seg selv. Under går vi gjennom det du trenger å vite og hvordan retningslinjene er for deg med aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK).

NB: I forbindelse med koronasituasjonen holder vi dette blogginnlegget løpende oppdatert med nye tiltak knyttet til permitterings/dagpenger, omsorgspenger og sykemelding. Sist oppdatert 19.03.20.

Ellen Barkost
Publisert 12.03.2020
Oppdatert 15.04.2024
6 min lesetid
Det er lurt å bygge kjenne til sikkerhetsnettet som finnes og hvilke tiltak du trenger for egen økonomisk trygghet
Det er lurt å bygge kjenne til sikkerhetsnettet som finnes og hvilke tiltak du trenger for egen økonomisk trygghet

Hvis du blir syk

Er du selvstendig konsulent med AS eller ENK betyr sykedager tapt faktureringstid. Egenmelding vil i praksis komme fra avsatt buffer i selskapet. Da gjelder det å ha spart opp tilstrekkelig til å dekke det antall sykedager du tror du trenger i løpet av året.

Blir du langtidssyk har du som arbeidstaker i eget AS rett til sykepenger fra NAV etter arbeidsgiverperioden, dvs. inntil 6G fra 17. fraværsdag. For å ha rett på utbetaling bør du ha vært ansatt i eget AS i fire uker, og legge frem sykemelding. Når du rapporterer inn denne til NAV kan du velge å få refusjon for lønn eller direkte utbetaling for lønn i perioden. For ENK, eller de som havner i NAVs kategori “selvstendige næringsdrivende”, har rett på 80% av sykepengegrunnlaget som beregnes av pensjonsgivende inntekt de siste tre årene (gitt at du ikke har endret jobbsituasjon i perioden). Du bør også her ha vært i jobb de siste fire ukene før du blir syk.

For å sikre sykepenger de første 16 dagene, eller maksimal dekning gjennom sykepengeperioden, kan de som har et AS tegne forsikring gjennom private forsikringsselskap. De med ENK kan benytte seg av NAV sine forsikringsalternativer. Les mer om NAVs sykepengeordning for ENK her.

Hvis du må være hjemme med barn

Som fast ansatt har du som regel rett på et visst antall omsorgsdager per år. Dersom et barn blir sykt og du som omsorgsperson er ansatt i eget AS eller ENK må du stå for omsorgspenger selv. Her er det igjen oppspart buffer eller forsikringer som gjelder. Fra 11. fraværsdag betaler NAV omsorgspenger for barn til og med fylte tolv år. Dette krever dokumentasjon fra lege. Du kan få denne støtten inntil ti dager per kalenderår for ett barn og femten dersom du har mer enn to barn. Egne regler gjelder dersom du er alene om omsorgen.

Hvis du trenger permisjon

Som selvstendig konsulent styrer du i stor grad egen hverdag og bestemmer om du vil ha noen måneder fri. Når det kommer til kritiske faser i livet dekker heldigvis NAV flere av behovene for permisjon. Generelt dekker NAV foreldrepenger som dekker fødselspermisjon til mor før fødsel, og tolv måneder etter fødsel. Omsorgspermisjon for far ved fødsel er midlertidig ikke dekket. NAV dekker også pleiepenger i forbindelse med sykehusopphold og alvorlig skade hos barn, samt pleie av nærstående nær livets slutt. Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner er ikke dekket av NAV. Igjen, i de tilfellene der NAV ikke dekker tapt lønn i forbindelse med permisjon er det viktig at du har spart opp til uforutsette hendelser, eller har forsikret inntekten din.

Full oversikt over lovfestede permisjonsrettigheter finner du her.

Hvis du har behov for permittering

Dersom du er ansatt i eget AS og du ikke kommer i oppdrag grunnet årsaker ved bedriften eller uforutsette hendelser – som mangel på arbeid, har du mulighet til å permittere deg selv. Det innebærer at du helt eller delvis frigjøres for arbeidsplikt, og kan motta dagpenger (trygd) fra NAV på opptil 62,4% av inntektene dine etter arbeidsgiverperioden (de første 15 dagene). Dagpengene beregnes av din inntekt de siste 12 månedene, eller gjennomsnittlig inntekt de siste 36 månedene om det gir et høyere grunnlag, opptil 6G. Du kan totalt ha rett på dagpenger inntil 26 uker innenfor et intervall på 18 måneder.

Forutsetningen er at du kan vise til å ha gjort grep for å begrense behovet for permittering (dokumentasjon på at du aktivt søker arbeid), hva årsakene er og at permitteringen er basert på midlertidige forhold. Permitteringen må minst være 50%, men bør ikke overstige 80% for å unngå tvil rundt selskapets evne til å skaffe oppdrag i fremtiden.

Slik går du frem for å permittere deg selv som ansatt i eget AS

1. Du må aktivt søke etter arbeid for å kunne bruke mangel på oppdrag som årsak. Dette innebærer at du aktivt søker på jobber, møter til intervju, og du kan bli pålagt om å legge frem dokumentasjon på dette. Under søknadsperioden og mens dagpenger utbetales må du være tilgjengelig for NAV, holde CVen din oppdatert på nav.no og kunne begynne i arbeid på kort varsel.

2. Arbeidsgiver (dvs. eier av selskapet) skal varsle om permittering fjorten dager i forkant. Dette innebærer å gi den ansatte et permitteringsvarsel med dato, oppgi at det er enighet mellom partene, stillingsprosent, ansettelsesdatovarselfrist, permitteringsårsaken, permitteringsgrad, dagene arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt

3. Arbeidstaker registrerer seg som arbeidssøker og søker om dagpenger med grunnlag i permitteringsvarselet og man må bekrefte permitteringsårsaken. Registrer deg så raskt som mulig – ikke vent til etter permitteringsdatoen. Det kan også være lurt å søke om nytt skattekort når du skal permitteres da du får redusert skatt når du mottar dagpenger, men husk å justere det når du er tilbake i normal jobb. Registrer deg som arbeidssøker her (NAV).

Personer med ENK har vanligvis ikke rett til dagpenger siden man ikke betaler arbeidsgiveravgift. Dersom man har hatt inntekt som arbeidstaker innen siste 36 måneder som overstiger 3G kan man likevel kvalifisere.

Les NAV sine retningslinjer for retten til dagpenger her.

Ditt sikkerhetsnett

Som du har lest dekkes endel av behovene som kan oppstå i hverdagen, men langt fra alt. Det er verdt å ta hensyn til behovet for buffer og sikre seg de forsikingene man ser som nødvendig å skape sikkerhet i fohold til din livssituasjon.

Har du spørsmål til innholdet kan du ta kontakt med oss her.

Motta tips og nyheter fra Folq?

Meld deg på nyhetsbrevet