BloggSlik tilrettelegger du for gode videointervjuer med kandidater

Slik tilrettelegger du for gode videointervjuer med kandidater

Hensikten med et intervju er som regel å vurdere kompetanse og egenskaper ved en du ønsker å ansette eller leie inn. Selv om du sikkert helst ønsker å bli kjent med kandidaten ansikt til ansikt er video et enkelt og effektivt verktøy i de tilfellene det ikke er mulig. Vi har laget en guide med ting å tenke over før, under og etter videointervjuet – for å minimere tid som går med til tekniske problemer og misforståelser, og ikke minst hvordan du kan legge til rette for at kandidaten i andre enden kan vise seg fra sin beste side.

Ellen Barkost
Publisert 19.03.2020
Oppdatert 29.11.2023
5 min lesetid
Legg til rette for at videointervjuet fungerer så godt som mulig
Legg til rette for at videointervjuet fungerer så godt som mulig

Før intervjuet

Det oppstår ofte tekniske problemer under videosamtaler. For å unngå det så langt det er mulig anbefaler vi at du:

 • Sikrer at du har en stabil internettforbindelse. Bruk en nettverkskabel om tilgjengelig eller sett deg et sted du vet at det er stabil dekning.
 • Tester videokonferanseløsningen og lyd før intervjuet, gjerne med en kollega i andre enden. Er den innebygde mikrofonen dårlig bør du bruke en ekstern mikrofon eller hodetelefoner med mikrofon.
 • Har en backupløsning. Fungerer ikke videokonferanseløsningen du har planlagt å bruke bør du ha andre løsninger tilgjengelig og klargjort for innkalling. Her er det mange å velge mellom – for eksempel Whereby, Skype eller Zoom for å nevne noen.
 • Har telefonen klar i tilfelle dere må bruke denne som backup, men husk å sette den på lydløs!
 • Har en lader tilgjengelig i tilfelle møtet tar lengre tid enn forventet.

Som arbeidsgiver ønsker du å fremstå ryddig og profesjonell, husk at arbeidssøker også vurderer deg. Det kan være lurt å tenke over omgivelsene og hvordan du legger til rette for å få mest mulig ut av intervjuet.

 • Sikre at det er god belysning i rommet, og unngå distraksjoner i bakgrunnen – dette gjelder både gjenstander og mennesker. Det beste er en nøytral vegg.
 • Klærne du har på kan gi et inntrykk av arbeidsplassen. Tenk over hvilket bilde du vil skape. Dette gjelder både over video og ansikt til ansikt.
 • Sett kameraet i høyde med øyne så du ser inn i kamera, og ikke på deg selv på skjermen (du kan med fordel fjerne visningen av deg selv). Du bør også justere avstanden slik at overkroppen synes. Da får du muligheten til å bruke kroppspråk, som forbedrer kommunikasjonen.
 • Send over nødvendige instruksjoner rundt hva du forventer av kandidaten på forhånd. Enten om det er et case, spørsmål eller en presentasjon. Ha instrukser klare dersom du ønsker at kandidaten skal dele skjermen sin.

Logg på litt før tiden så du er der i det kandidaten “ankommer” møterommet.

Under intervjuet

Først et par hygienefaktorer når det kommer til samtale over video. Uansett hvor godt du har sikret deg i forkant kan det skurre litt innimellom. Derfor er følgende god praksis:

 • Vent gjerne et sekund eller to før du svarer så gir du rom for “lag” og unngår at dere snakker i munnen på hverandre.
 • Mute mikrofonen når du ikke snakker. Dette gjelder spesielt dersom det er flere enn to i samme videorom. Slik unngår dere “ekko” og unødvendig støy.
 • Opplever dere tekniske problemer, avbryt og gå over til backupløsningen din eller telefon, for å unngå å kaste bort unødvendig tid.

For å etablere en god og trygg situasjon der kandidaten føler seg komfortabel kan du bruke disse grepene:

 • Gi en litt lenger introduksjon enn du ellers ville gjort, der du er personlig og deler om deg selv og arbeidsoppgavene. Dette kan bidra til å gjøre settingen mindre formell og fremmed. Det kan også være lurt å la kandidaten stille spørsmål i starten av intervjuet. Da får personen i andre enden senket skuldrene og økt opplevelse av å være i kontroll.
 • Snakk tydelig, vær mer konkret enn du ellers ville vært. Når du ikke har mulighet til å underbygge med fullt kroppsspråk kan deler av budskapet svekkes.
 • Intervjuer over video har en tendens til å bli mer stakkato og mindre utfyllende. Forklar derfor i starten at du ønsker utfyllende svar og dialog gjennom samtalen, og still gjerne oppfølgingsspørsmål for å oppmuntre kandidaten underveis.

Oppfølging og evaluering

Forhåpentligvis har du dannet deg et tilstrekkelig inntrykk av kandidaten, selv om videoformatet kan ha sine begrensninger. Ta gjerne følgende i betraktning når du vurderer kandidaten:

 • Det er ikke like lett å vurdere sosiale egenskaper og om personen passer på teamet over video. Kandidaten kan ha vært mindre komfortabel og mer “kort” enn vanlig.
 • Legg merke til om personen har lagt en innsats i å skape et godt inntrykk gjennom sin fremtoning og omgivelser.

Er du fremdeles usikker er det lov å be om en samtale til – kan du for eksempel sette opp en mindre formell oppfølgingssamtale med noen på teamet du ansetter til? En annen mulighet er å la kandidaten i etterkant svare på hvordan vedkommende synes det gikk, og slik gi han eller henne en mulighet til å reflektere over begrensningene.

Vi håper disse tipsene vil løfte kommende videosamtaler, så både du og kandidaten får en god dialog og opplevelse.

Har du flere tips, del de gjerne med oss her.

Trenger du konsulenter nå eller fremover?

Få tilgang til Folq