Gå til hovedinnhold
Måtte bare legge til et bilde

Bruksbetingelser

1. Generelt om bruksbetingelser

Folq AS med org.nr. 918 714 588 («Folq») tilbyr en plattform for formidling av konsulenttjenester på nettstedet folq.no (den delen av folq.no som krever innlogging, kaller vi her for «Markedsplassen»).

Markedsplassen for konsulenttjenester eies og drives av Folq AS, Youngs gate 7, 0181 Oslo. Markedsplassen tilbys til virksomheter som skal kjøpe konsulenttjenester, som vi her kaller «Kunden». Markedsplassen tilbys også til leverandører av konsulenttjenester, heretter kalt «Konsulentselskapet». Konsulentselskapet, Kunden og Folq omtales som «Part» og som «Partene» i fellesskap.

Disse betingelsene (heretter «Bruksbetingelser») regulerer bruken av Markedsplassen mellom den Part som bruker Markedsplassen og Folq. Når du begynner å bruke Markedsplassen, inngår du en avtale om bruk av Markedsplassen basert på disse Bruksbetingelsene. Den enkeltpersonen som for Kunden eller Konsulentselskapet oppretter en brukerkonto i Markedsplassen, omtales som en «Sluttbruker».

I Folqs Personvernerklæring forklares det hvordan vi behandler personopplysninger om Sluttbrukere av Markedsplassen eller folq.no.

2. Minimumskrav for å registrere brukerkonto

Enhver Sluttbruker av Markedsplassen, uavhengig av om det er en person hos Kunden eller Konsulentselskapet, må akseptere disse Bruksbetingelsene for å kunne registrere en brukerkonto på Markedsplassen.

For å kunne opprette en brukerkonto på Markedsplassen må Sluttbruker være minst 18 år og være tilknyttet en virksomhet som enten er Konsulentselskapet eller Kunden i avtalen med Folq. Hver Sluttbruker har sin personlige brukerkonto som ikke skal deles med andre personer. Hver Sluttbruker må behandle eget brukernavn og passord konfidensielt og gjøre andre nødvendige tiltak for å beskytte tilgangen til egen brukerkonto.

3. Bruksrett til brukerkonto på markedsplassen

Enhver Sluttbruker som har opprettet brukerkonto på Markedsplassen tilknyttet en virksomhet som enten er Konsulentselskapet eller Kunden, gis en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Markedsplassen så lenge avtalen med Folq varer. Dersom Kunden eller Konsulentselskapet velger å terminere avtalen med Folq, vil Folq sende melding til Kundens eller Konsulentselskapets tilhørende Sluttbrukere om at slike Sluttbrukere ikke lenger kan bruke brukerkontoen sin på Markedsplassen.

Det er ikke nødvendig å ha pågående Oppdrag mellom Kunden og Konsulentselskapet for å beholde slik bruksrett. Slik bruksrett er en betingelse for å kunne avtale nye Oppdrag.

4. Brudd på bruksbetingelsene

Dersom en Sluttbruker bryter minimumskravene i Bruksbetingelsene, står Folq fritt til å stenge Sluttbrukerens brukerkonto ved å varsle Sluttbrukeren. Sluttbrukeren vil miste tilgangen til Markedsplassen med tilhørende løsninger.

5. Plikter for Sluttbrukere

5.1 Lojalitetsplikt

Sluttbrukere skal ikke opptre på en måte som kan skade interessene til andre Sluttbrukere, selskap Sluttbrukere er tilknyttet eller Folq.

Gjennom Markedsplassen får Sluttbrukere tilgang til oppdrag eller konsulenter som Folq har kvalitetssikret for kundeoppdrag. Dersom en Sluttbruker finner en konsulent eller et oppdrag via Markedsplassen, og medvirker til at det inngås en avtale mellom Konsulentselskapet og Kunde, skal avtalen inngås gjennom Folq i henhold til Folqs gjeldende prismodell. Dersom Sluttbruker medvirker til å bryte dette, er Sluttbruker ansvarlig for å betale NOK 50 000 til Folq for hvert brudd Sluttbrukeren har medvirket til.

Dette gjelder så lenge avtalen med Folq varer og i en periode på 6 måneder etter at Kunden eller Konsulentselskapet sluttet å bruke Markedsplassen.

5.2 Plikt til å oppdatere Markedsplassen

Alle Sluttbrukere har en brukerkonto på Markedsplassen. Sluttbrukere skal holde sin brukerkonto løpende oppdatert med kontaktinformasjon og tilknytning til Konsulentselskap eller Kunde. Sluttbrukere som er konsulenter har i tillegg kompetanseinformasjon i sin brukerkonto. Sluttbruker som er konsulent skal holde bruker- og kompetanseinformasjon oppdatert, slik at de mottar nødvendig kommunikasjon fra Markedsplassen, og slik at brukerkonto viser konsulentens gjeldende kompetanse.