Gå til hovedinnhold

Data Engineer – grunnleggeren av datadrevne prosesser

Kort sagt skaper en Data Engineer ryggraden i den teknologiske infrastrukturen som lar bedrifter dra nytte av dataene sine. De er selve arkitektene bak datasystemene som muliggjør effektiv innsamling, lagring og analyse av data.

Bilde

Hva er en Data Engineer?

En Data Engineer er en nøkkelrolle i den moderne teknologidrevne virksomheten. De er eksperter som spesialiserer seg på å utforme, bygge og vedlikeholde datasystemer. Dette er avgjørende for å samle inn, lagre, og behandle store mengder data.

Hva gjør en Data Engineer?

En Data Engineer er ansvarlig for flere oppgaver som gir dataen din verdi og brukbarhet, som for eksempel:

Datainnsamling

Data Engineers utvikler systemer for å hente data fra ulike kilder, inkludert databaser, sensordata, applikasjoner og eksterne datastrømmer.

Dataarkivering

De sørger for at dataene dine blir lagret på en strukturert måte som gjør det enkelt å søke, gjenopprette og analysere.

Dataprosessering

Data Engineers utvikler prosedyrer for å transformere og rense data for å fjerne feil, inkonsistenser og redundans.

Dataintegrasjon

De kobler sammen ulike datakilder for å gi en helhetlig forståelse av virksomhetens data.

Datastyring

Data Engineers tar sikte på å opprettholde datakvalitet og sikkerhet gjennom etablering av retningslinjer og kontrollmekanismer.

Skalerbarhet

De designer datasystemer som kan vokse og tilpasse seg økende datavolumer uten å miste ytelse.

Feilsøking

Data Engineers er eksperter på å identifisere og løse problemer som oppstår i datasystemene, og sørger for minimal nedetid.

Automatisering

De implementerer automatiserte prosesser for å redusere manuelt arbeid og forbedre effektiviteten.

Sikkerhet

Data Engineers sørger for at dataene dine er beskyttet mot uautorisert tilgang og tap.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 70 Data Engineers
  • Med 13 års erfaring i snitt

Data Engineerens unike ferdigheter

En dyktig Data Engineer bringer flere spesifikke ferdigheter til bordet, som er avgjørende for å lykkes i sin rolle.


Harde skills

Databehandling

Data Engineers må ha en dyp forståelse av hvordan man håndterer store datasett, inkludert strukturering, lagring og indeksering for effektiv datahåndtering.


Maskinlæring og AI

Evnen til å integrere maskinlæring og kunstig intelligens i datasystemer for å automatisere prosesser og oppdage mønstre er avgjørende for å utvikle intelligente løsninger.


Databaser

Data Engineers er eksperter på databasehåndteringssystemer som SQL, NoSQL og NewSQL for å optimalisere lagring og søk.


Dataintegrasjon

De er i stand til å koble sammen data fra ulike kilder og formater for en helhetlig innsikt.


Datamodellering

En Data Engineer bygger datamodeller som beskriver hvordan data er organisert og sammenkoblet, noe som gir en klar struktur for analysen.


ETL (Extract, Transform, Load)

ETL-prosesser er avgjørende for å trekke ut, transformere og laste data inn i systemer, og Data Engineers er eksperter på å automatisere denne prosessen.


Dataarkitektur

De designer den overordnede strukturen og arkitekturen for datasystemer, inkludert valg av lagringsløsninger og infrastruktur.


Ytelsesoptimalisering

Data Engineers forstår hvordan man optimerer databehandlingsprosesser for å sikre rask tilgang til data og responstider.


Sikkerhet

Sikring av data og datasystemer mot trusler og uautorisert tilgang er en kritisk del av en Data Engineer sin rolle.


Scripting og programmering

De behersker programmeringsspråk som Python, Java, Scala eller lignende for å utvikle tilpassede verktøy og automatiseringsskript.


Cloud Computing

Erfaring med skyplattformer som AWS, Azure eller Google Cloud er viktig for skalering og fleksibilitet.


Feilsøking og problemløsning

Data Engineers har gode analytiske ferdigheter for å identifisere og løse komplekse problemer i datasystemer.


Myke skills

Kommunikasjon

De må kunne kommunisere effektivt med beslutningstakere, datavitenskapsfolk og andre teammedlemmer for å formidle innsikt fra dataene.


Forretningsforståelse

Å forstå virksomhetens mål og behov er avgjørende for å utvikle datasystemer som gir verdi.


Lærevillighet

Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og Data Engineers må være villige til å kontinuerlig oppdatere sine ferdigheter og kunnskaper for å holde tritt med endringene.


Teamarbeid

Data Engineers jobber ofte i tverrfaglige team og må kunne samarbeide effektivt med andre fagpersoner.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

En hendig ordliste når du skal møte en Data Engineer

Når du samarbeider med en Data Engineer, kan det være nyttig å ha en grunnleggende forståelse av noen nøkkelbegreper og termer som de bruker regelmessig. Her er en kort ordliste som kan hjelpe deg:


Data Lake

En sentral lagringsplass for store mengder ustrukturerte og strukturerte data.


API (Application Programming Interface)

En måte for ulike programvaresystemer å kommunisere med hverandre.


Data Warehouse

En lagringsløsning designet for rask spørring og rapportering av strukturerte data.


Big Data

Store og komplekse datasett som krever spesielle verktøy og teknikker for behandling og analyse.


ETL (Extract, Transform, Load)

En prosess for å trekke ut, transformere og laste data fra en kilde til en annen.

 • Bilde
 • Trenger du en Data Engineer?


  Null stress, vi har folk! Vi har samlet dyktige og erfarne dataingeniører som kan hjelpe deg med å designe, implementere og vedlikeholde datasystemene som passer best for din virksomhet. Våre konsulenter har den nødvendige ekspertisen og erfaringen for å gi deg en skreddersydd løsning som oppfyller dine spesifikke behov.

  Ta kontakt med oss i dag for å finne den rette dataingeniøren som kan hjelpe deg med å utnytte dataressursene dine maksimalt.


NoSQL

En type databasesystem som er egnet for lagring av ustrukturerte og semi-strukturerte data.


SQL (Structured Query Language)

Et spørrespråk for databaser som brukes til å hente og manipulere data.


Data Pipelining

En serie automatiserte trinn for datainnsamling og prosessering.


Datalagring

Måter å organisere og lagre data på, inkludert databaser, filsystemer og skytjenester.

Andre relevante roller