Gå til hovedinnhold

DevOps-utvikleren – drift og utvikling i en og samme person

DevOps-ingeniører er svært ettertraktede fagfolk som bygger bro mellom utvikling og drift, slik at organisasjoner kan opprettholde en trygg og sikker IT-infrastruktur med 100 % smud ytelse.


Bilde

Hva er en DevOps-utvikler?

DevOps-utviklere er ansvarlige for å vedlikeholde organisasjonens IT-infrastruktur og sørge for jevn ytelse med maksimal sikkerhet. De er som en magisk brobygger mellom utvikling og drift.

Tenk deg en superhelt som tryller bort de kjedelige barrierene mellom programvareutvikling og systemdrift. De er eksperter på å skape smidige og stabile systemer, og de får teamet ditt til å fly som trekkfugler mot varmere mål!

Hva gjør en DevOps-utvikler?

En DevOps-utvikler er en ekte multitasker som balanserer mellom utviklings- og driftsoppgaver for å skape sømløse og effektive IT-løsninger. Her er noen av de viktige oppgavene de tar hånd om:

 • Automatisering: DevOps-utviklere er eksperter på å automatisere arbeidsflyter og prosesser. De skriver skript og bruker verktøy for å eliminere manuelle og tidkrevende oppgaver. Dette øker effektiviteten og gjør at teamet kan levere raskere og mer pålitelig.
 • Kontinuerlig integrasjon og leveranse (CI/CD): DevOps-utviklere setter opp og administrerer systemer for CI/CD. Dette innebærer å lage automatiserte byggeprosesser, testing og distribusjon av programvaren. De sørger for at endringer kan implementeres sømløst og regelmessig, noe som reduserer risiko og gjør det lettere å lansere nye funksjoner og oppdateringer.
 • Infrastrukturadministrasjon: DevOps-utviklere jobber tett med skyplattformer og infrastruktur, som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure eller Google Cloud. De konfigurerer og administrerer virtuelle maskiner, konteinere, databaser og nettverk, og sikrer at systemet er sikkert og skalerbart.
 • Overvåking og feilretting: En DevOps-utvikler holder et våkent øye med systemets helse. De implementerer overvåkingstjenester og alarmer for å fange opp eventuelle problemer eller feil i sanntid. Når en feil oppstår, er de raske til å diagnostisere og rette opp i problemet for å minimalisere nedetid.
 • Samarbeid og kommunikasjon: DevOps-utviklere er brobyggere som samarbeider tett med både utviklingsteamet og driftspersonell. De bidrar til å bryte ned siloer og fremmer en kultur for samarbeid og kontinuerlig forbedring.

Kort oppsummert er DevOps-utvikleren en allsidig fagperson som sikrer jevn integrasjon, automatisering og optimalisering av utviklings- og driftsprosesser. De hjelper til med å skape en smidig og pålitelig infrastruktur for å støtte kontinuerlig leveranse av programvare.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 370 DevOps-utviklere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Kjennetegnene til en eksepsjonell DevOps-utvikler

DevOps-utviklerens unike ferdigheter er en kraftpakke av teknisk ekspertise, samarbeidsevner og automatiseringsmagi. Med evnen til å smelte sammen utvikling og drift, blir de uvurderlige ressurser i alle type IT-prosjekter. De sørger for sømløs levering, høy kvalitet og kontinuerlig forbedring. Her er noen av ferdighetene til en DevOps-utvikler, som kan komme virksomheten din til gode:

Kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for suksess i DevOps-konkurransen. Det er viktig å bryte ned siloer mellom utviklings- og driftsteam, justere teamenes mål med forretningsmålene og implementere DevOps-kulturen på tvers av funksjoner.

Myke ferdigheter og klare tanker

Det er ikke nok å bare være god på koding og automatisering. DevOps krever også et godt sett med myke ferdigheter, selv-motivasjon, fleksibilitet og nysgjerrighet. DevOps-spesialister bør være både handlingsorienterte og gode lyttere. De bør være klare over at DevOps-transformasjon innebærer diskusjoner med interessenter, bevissthet rundt forretningsmålene, identifisering og prioritering av utbedringsområder, alt drevet av samarbeid.

Erfaring med relevante verktøy

DevOps-suksess handler ikke bare om hva du gjør, men også hvordan du gjør det – og verktøyene du bruker spiller en nøkkelrolle. Det er en rik palett av verktøy som kan bli anvendt i ulike faser av implementeringen. De fleste organisasjoner sverger til Git for versjonskontroll, og mange velger moderne CI/CD-plattformer som GitHub Actions eller Azure DevOps. Det finnes ikke én eneste verktøykasse som passer alle; det beste valget avhenger av prosjektets behov, teknologien som brukes, og teamets preferanser.

Sikkerhetsferdigheter

Risikonivået matcher ofte utrullingshastigheten som DevOps muliggjør. Gitt denne begrensningen, vil sikkerhet på slutten eller som en separat prosess i den tradisjonelle metoden kanskje ikke fungere. Dette er der DevSecOps gir fordeler ved å integrere sikkerhet med SDLC fra starten av. Derfor vil DevSecOps-ferdigheter definitivt være en tilleggsfaktor for suksess som en DevOps-fagperson.

Automatiseringsferdigheter

Å bli kalt en DevOps-utvikler krever stålkontroll på automatisering, hjertet av DevOps-prosessen. En DevOps-ingeniør bør være i stand til å automatisere hele DevOps-pipelinen, inkludert CI/CD-sykluser, overvåking av app-ytelse, infrastruktur og konfigurasjoner, for å nevne noe.

Koding og skripting

I DevOps-verdenen er koding og skripting uunnværlige ferdigheter, og de benyttede språkene kan variere basert på prosjektets spesifikke behov. Vanligvis ser man bruk av språk som Python for automatisering, Bash eller Shell for systemadministrasjon, JavaScript med Node.js for verktøyutvikling, og YAML for konfigurasjonsstyring. Valget av språk vil ofte avhenge av oppgavene som skal løses, og en DevOps-utvikler må være fleksibel og tilpasningsdyktig for å jobbe med det som passer best for hvert prosjekt.

Skyferdigheter

Sky + DevOps = sant. Effektiviteten til den ene er direkte avhengig av og påvirket av den andre. Der DevOps-metodikken driver en prosess framover, muliggjør skyen denne prosessen ved å tilby nødvendig plattform for å utføre testing, implementere og frigjøre kode.

Testingferdigheter

Testing er avgjørende for DevOps-bliss. DevOps-automatiseringspipelinen vil kreve tester som kjører uten feil. Dette er viktig for suksessen til kontinuerlig testing, der automatiserte tester utføres.

Kundefokus

Kundetilfredshet er det endelige målet for enhver vellykket DevOps-prosess. Med dette i tankene sørger DevOps-utviklere sørge for at hver eneste handling de utfører følger forretningsmålene og leverer verdi til sluttbrukeren.

I denne prosessen samarbeider de med alle involverte som utviklere, testere, prosjektledere og organisasjonens ledelse for å oppnå felles mål.

Proaktivitet

Gode DevOps-utviklere er proaktive og lidenskapelige i sitt arbeid, noe som direkte påvirker ytelse og produktivitet. Videre er det viktig å holde seg oppdatert med relevante teknologier, nye verktøy og mer som en del av arbeidsprosessen.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

DevOps - cheat sheet

DevOps er et buzzord for de fleste. Når du nå har forstått mer om hva en DevOps-utvikler er, og hva de flinkeste av dem bruker arbeidsdagen sin på, er det på tide å se på hvordan du kan imponere disse. Her er DevOps-utviklernes egen liste over buzzord som får deg til å framstå som en innfødt i fagmiljøet:

Kontinuerlig integrasjon (CI)

Kontinuerlig integrasjon handler om automatisk å kombinere kodeendringer fra ulike utviklere i en felles kodebase hyppig, ofte flere ganger om dagen. Dette muliggjør tidlig oppdagelse av feil og inkonsistenser og sikrer at alle jobber med den samme, oppdaterte versjonen av koden.

Kontinuerlig levering (CD)

Kontinuerlig levering er en praksis der man automatiserer leveringsprosessen fra utvikling til produksjon, slik at programvareendringer kan utrulles raskt og sikkert. Dette forenkler veien fra kodeendring til live applikasjon og bidrar til stabil og pålitelig programvarelevering.

Mikrotjenester

Mikrotjenester er en arkitekturtilnærming som deler en applikasjon i små, uavhengige tjenester som kommuniserer gjennom veldefinerte grensesnitt. Dette gir større fleksibilitet og skalerbarhet, men kan øke kompleksiteten i drift og vedlikehold.

Automatisering

Automatisering innebærer bruk av teknologi for å erstatte eller forbedre manuelle oppgaver. I DevOps-sammenheng kan dette omfatte bygging, testing og utrulling av applikasjoner, noe som øker effektiviteten og reduserer risikoen for menneskelige feil.

Infrastruktur som kode (IaC)

Infrastruktur som kode gjør at infrastrukturelementer, som servere og nettverk, kan administreres og automatiseres gjennom kode. Dette gir forutsigbar og skalerbar drift, samt raskere og mer pålitelig utrulling av infrastruktur.

Kontinuerlig overvåking

Kontinuerlig overvåking innebærer sanntidsobservasjon av applikasjoner og infrastruktur for å raskt oppdage og reagere på feil, sikkerhetsproblemer, og ytelsesavvik. Dette bidrar til stabil drift og en bedre brukeropplevelse.

Skyplattformer

Skyplattformer som AWS, Azure, og Google Cloud gir tjenester og infrastruktur for å utvikle, teste, og kjøre applikasjoner i skyen. Dette gir fleksibilitet og skalerbarhet, men kan også innebære utfordringer med kostnadskontroll og leverandøravhengighet.

Konteinerisering

Konteinerisering, som Docker og Kubernetes, lar deg pakke applikasjonen og dens avhengigheter i en isolert beholder, som kan kjøre konsistent på tvers av ulike miljøer. Dette forenkler utrulling og skalerbarhet, men kan kreve en investering i opplæring og verktøy.

Skalerbarhet og elastisitet

Skalerbarhet og elastisitet refererer til systemets evne til å håndtere endringer i belastning ved å automatisk justere ressurser. Dette sørger for optimal ytelse uten overforbruk av ressurser og bidrar til kostnadseffektivitet.

DevSecOps

DevSecOps integrerer sikkerhetspraksiser i hele DevOps-syklusen, fra design til utrulling. Dette fremmer et sikkerhetsfokus fra starten og reduserer risikoen for sikkerhetsproblemer i senere faser, selv om det kan kreve ekstra ressurser og ekspertise.Sånn, les den ti ganger til, så sitter den!

 • Bilde
 • Trenger du en DevOps-utvikler?

  Null stress, vi har folk! Du trenger ikke å lete lenger! Folq er din ultimate one-stop-shop for å finne dyktige DevOps-utviklere, som kan hjelpe deg med å ta virksomheten din til nye høyder.

  Vår talentfulle stall av DevOps-eksperter er håndplukket, klare til å ta fatt på alle type teknologiske utfordringer. Med deres omfattende kunnskap innen kontinuerlig integrasjon, automatisering, skyplattformer og mye mer, kan de optimalisere din programvareutviklingsprosess og sikre sømløs levering av kvalitetsprodukter.


Andre relevante roller