Gå til hovedinnhold

Digital forretningsutvikler – strategi og teknologi i skjønn forening


Digital forretningsutvikling er mer enn bare et trendy begrep; det er hjertet i moderne suksesshistorier. Gjennom en kombinasjon av teknologisk innsikt, strategisk tenkning og innovativ tilnærming, definerer digitale forretningsrådgivere veien frem for bedrifter som vil trives i en stadig mer digitalisert verden.

Bilde

Hva er en digital forretningsutvikler?

En digital forretningsutvikler spiller en viktig rolle når bedriften din skal gjennom en digital tranformasjon. Rollen skiller seg fra de mer tradisjonelle forretningsutviklerne, ved å holde fokus på digitale løsninger og innovasjon.

En digital forretningsutvikler må ha en grundig innsikt i det digitale landskapet og teknologiske trender, som for eksempel hvordan kunstig intelligens, maskinlæring, big data, automatiseringsteknologi og blockchain kan brukes for å skape nye forretningsmuligheter.

De må også forstå kundenes digitale atferd for å utforme tilbud som møter dagens forventninger og behov. Dette krever en balanse mellom teknisk kompetanse og forretningsforståelse, hvor de kan skape verdi ved å koble digitale trender med forretningsstrategi.

Hva gjør en digital forretningsutvikler?

I takt med at nye teknologier og digitale trender dukker opp, må forretningsutviklere være i forkant for å identifisere hvordan disse kan forbedre prosesser, produkter og kundeopplevelser. Det innebærer en konstant utforskning og eksperimentering, og evnen til å feile og lære fra disse feilene.

For å skape sammenhengende og innovative digitale løsninger, krever det en tverrfaglig og dynamisk digital forretningsutvikling. Digitale forretningsutviklere må derfor jobbe tett med ulike deler av organisasjonen – inkludert IT, markedsføring, produktutvikling og kundeservice. Forretningsutvikleren trenger sterke kommunikasjonsferdigheter og evnen til å bygge bro mellom teknologi og forretning.


Hva er digital forretningsutvikling?

Digital forretningsutvikling handler om å revurdere og reformere ny teknologi i eksisterende forretningsmodeller, for å møte dagens digitale økonomi. Dette innebærer å utforske nye markeder, utvikle digitale produkter og tjenester, og bruke digitale kanaler for kundekommunikasjon og salg. Det krever et strategisk blikk for å identifisere og utnytte digitale muligheter som kan gi konkurransefortrinn og drive virksomheten fremover.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 170 forretningsutviklere i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • Med 13 års erfaring i snitt

Daglige oppgaver og ansvar for en digital forretningsutvikler

En digital forretningsutvikler står i bresjen for å navigere og utforme fremtiden for bedrifter i det digitale landskapet. Denne rollen omfatter et bredt spekter av oppgaver og ansvar som er avgjørende for å drive innovasjon og sikre bærekraftig vekst i en stadig mer teknologidrevet verden. Under kan du lese typiske oppgaver en digital forretningsutvikler har:

Markedsinnsikt og analyse

En kjerneoppgave for en digital forretningsutvikler er å kontinuerlig vurdere markedsmuligheter ved å overvåke trender og utviklinger. Dette innebærer å ha en inngående kjennskap til både makro- og mikroøkonomiske faktorer som påvirker industrien. En digital forretningsutvikler analyserer kundeatferd og konkurransesituasjonen, for å identifisere nye muligheter og forståelse for hva som driver markedet.

Utvikling av nye virksomheter og tjenester

Ved å utnytte digitale teknologier, jobber digital forretningsutvikler med å skape innovative løsninger som møter kundenes endrede behov. Dette kan inkludere alt fra å utvikle helt nye digitale tjenester, til å transformere eksisterende forretningsmodeller for å utnytte digitale kanaler og plattformer mer effektivt.

Forbedring av eksisterende tilbud

Det handler ikke bare om å skape nytt, men også om å forsterke og forbedre allerede etablerte produkter og tjenester. Ved å integrere digitale teknologier og prinsipper kan forretningsutviklere optimalisere kundeopplevelsen og øke verdien for kundene.

Forretningsplanlegging og modellering

Å utforme detaljerte forretningsplaner og konkrete forretningsmodeller er sentralt i arbeidshverdagen til en digital forretningsutvikler. Dette innebærer å definere mål, strategier og taktikker for hvordan virksomheten kan oppnå vekst og suksess innen digitalisering. Det inkluderer også økonomisk planlegging og prognoser for å sikre lønnsomhet og bærekraft.

Kunde- og partnerrelasjoner

Å etablere og videreutvikle sterke relasjoner med kunder og forretningspartnere er avgjørende. Digital forretningsutvikling krever et sterkt nettverk og evnen til å samarbeide effektivt på tvers av digitale plattformer. Ved å vedlikeholde tett kontakt med markedet og relevante aktører, kan en digital forretningsutvikler sikre tilgang på verdifull innsikt og muligheter for samarbeid.

I sum representerer disse oppgavene og ansvarene et dynamisk og multifasettert arbeidsområde. Å være en digital forretningsutvikler krever en robust forståelse av både teknologi og forretning, kombinert med en innovativ tilnærming til problemløsning og strategisk tenkning. Denne rollen er avgjørende for alle virksomheter som ønsker suksess gjennom digitale transformasjoner og å tjene spenn på nye forretningsmuligheter.

Viktige verktøy for en digital forretningsutvikler

For å holde tritt med den stadig skiftende digitale verdenen, må digitale forretningsutviklere kontinuerlig utforske nye verktøy og teknologier. Ved å integrere disse verktøyene i deres arbeidsflyt, kan de forbedre effektiviteten, drive innovasjon, forbedre kundeopplevelsen og oppnå store konkurransefortrinn. Under kan du lese mer om verktøy som kommer digitale forretningsrådgivere til gode i arbeidshverdagen deres:

Dataanalyseverktøy for forretningsutviklere

Datanalyseverktøy er helt fundamentalt for en digital forretningsutvikler. Disse verktøyene, som Google Analytics, Tableau, og SAS, gjør det mulig å samle inn og analysere store mengder data for å identifisere trender, forstå kundeatferd og optimalisere strategier for digital markedsføring. Har du en digital forretningsutvikler med grundig kjennskap til dataanalyseverktøy, kan du, på vegne av bedriften din, ta informerte valg basert på reell brukerdata og markedsinnsikt.

Kundebehandlingssystemer (CRM)

Salesforce og HubSpot er essensielle for å forvalte kunderelasjoner effektivt. Disse systemene samler verdifull kundeinformasjon, som kontaktdetaljer, kjøpshistorikk og tidligere kontakt med kundeservice i en enkelt database. Dette gjør så du kan personalisere kommunikasjonen og tilbudene, øke kundetilfredsheten og bygge langvarige relasjoner.

Plattformer for digital markedsføring

Google Ads og Facebook Ads er viktige for å nå ut til målgrupper på nett og i sosiale medier. Disse plattformene tilbyr omfattende målrettings- og segmenteringsmuligheter, slik at forretningsutviklere kan skreddersy markedsføringskampanjer til spesifikke demografiske grupper basert på interesser, atferd og mer.

Verktøy for samarbeid og prosjektstyring

Slack, Trello og Asana, sørger for effektiv kommunikasjon og organisasjon blant teammedlemmer, uavhengig av lokasjon. Dette er spesielt kritisk i miljøer hvor team arbeider på tvers av forskjellige geografiske områder, eller når teammedlemmene jobber remote.

Plattformer for innholdsforvaltning (CMS)

WordPress og Drupal, lar forretningsutviklere lage, administrere og optimalisere innhold på en enkel måte. Dette er avgjørende for å vedlikeholde dynamiske nettsteder som tiltrekker seg og engasjerer besøkende. I tillegg gjør dette mulig å forbedre søkemotorrangeringer gjennom SEO-vennlig innhold.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Tekniske ferdigheter hos en digital forretningsutvikler

Innen digital forretningsutvikling står tekniske ferdigheter som en hjørnestein for suksess. For en digital forretningsutvikler er det avgjørende å mestre et spekter av tekniske ferdigheter for å drive innovasjon og vekst i moderne bedrifter.

Dataanalyse

I hjertet av digital forretningsutvikling ligger dataen. Evnen til å samle inn, analysere og tolke store mengder data er essensiell. Dette inkluderer kunnskap om dataanalyseverktøy og plattformer, forståelse for statistiske metoder og evnen til å trekke meningsfulle innsikter fra komplekse datasett. Dataanalyseferdigheter gjør det mulig for forretningsutviklere å identifisere markedsbehov, forstå kundepreferanser og predikere fremtidige trender.

Digital markedsføringsforståelse

Det blir mer og mer viktig for en bedrift å være til stede digitalt. Kunnskap om digital markedsføring er derfor blitt helt uunnværlig hos en digital forretningsutvikler. Dette omfatter strategier for søkemotoroptimalisering (SEO), innholdsmarkedsføring, sosiale medier, e-postmarkedsføring og betalt annonsering. En sterk forståelse for disse områdene hjelper digitale forretningsutviklere med å bygge merkevarebevissthet, engasjere seg med målgruppen og generere leads.

Kjennskap til ny teknologi

Teknologisk landskap endres raskt, og det er kritisk for digitale forretningsutviklere å holde seg oppdatert med de nyeste trendene og innovasjonene. Dette kan inkludere alt fra kunstig intelligens (AI) og maskinlæring til blockchain og Internet of Things (IoT). Forståelse for disse teknologiene kan gi nye muligheter for produktinnovasjon, forbedre operasjonelle prosesser og skape unike kundeverdier.

Prosjektledelse og smidige metodikker

Effektiv prosjektledelse er nøkkelen til suksessfull implementering av digitale initiativer. Kunnskap om smidige metodikker, som Scrum og Kanban, understøtter evnen til å lede tverrfaglige team, håndtere endringer effektivt og levere prosjekter i tide og innenfor budsjett. Disse ferdighetene er avgjørende for å navigere i prosjekter med høy kompleksitet og usikkerhet som ofte karakteriserer digitale forretningsutviklingsprosjekter.

Brukeropplevelse (UX) og brukergrensesnittdesign (UI)

En dyp forståelse for brukeropplevelse og designprinsipper er essensiell for å skape produkter og tjenester som møter og overgår kundenes forventninger. Dette inkluderer kunnskap om design tenkning, prototyping og brukertesting. Ved å sette brukeren i sentrum av produktutviklingen, sikrer digitale forretningsutviklere at de leverer løsninger som ikke bare er teknologisk avanserte, men også intuitive og tilgjengelige for sluttbrukeren.

Å beherske disse tekniske ferdighetene er avgjørende for alle digital forretningsutvikler. Det er ikke bare kunnskapen om verktøy og teknikker som teller, men også evnen til kontinuerlig læring og tilpasning til ny teknologi, som definerer suksess i dette feltet – noe vi vet at våre forretningsutviklere har.

Digital forretningsutvikler og digital markedsføring

For å drive vekst og synlighet for bedriften, kommer en kombinasjon av forretningsutvikling og digital markedsføring godt med. Gjennom tett samarbeid med markedsføringseksperter, utviklere, designere, og analytikere, sikrer de gjennom et tverrfaglig samarbeid en helhetlig tilnærming som dekker alt fra målgruppeanalyse til optimalisering av digitale kampanjer.

Digital forretningsutvikling og markedsføring krever en kontinuerlig evaluering av markedstrender og teknologiske fremskritt. Dette innebærer å bruke data-drevne innsikter for å justere strategier og oppnå målbare resultater. For deg som er oppdragsgiver innen IT er det avgjørende å leie inn riktig kompetanse som kan navigere det komplekse digitale landskapet, og sikre at bedriften ikke bare tilpasser seg, men også utnytter de mange mulighetene som finnes. En dyktig digital forretningsutvikler kan være nøkkelen til å oppnå varig vekst og konkurransefortrinn.

 • Bilde
 • Trenger du en digital forretningsutvikler?

  Null stress, vi har folk! Her finner du et stort nettverk av erfarne fagfolk med et bredt spekter av skills. De spiser komplekse digitale strategier til frokost - og lektyrer om samhandlingsverktøy, CMS-er, CRM-er, OKR-er, ROI og digital effektivisering til dessert.

  Våre dyktige forretningsutviklere leverer på alle specs og kan raskt ta digitaliseringen dere ønsker dere til neste nivå. De er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.

Ordliste for digitale forretningsutviklere

Når du navigerer i verdenen av digital forretningsutvikling, støter du på en rekke begreper og sjargong som kan virke forvirrende. Her har du en ordliste med nøkkelbegreper som ofte blir brukt av digitale forretningsutviklere. Den representerer bare toppen av isfjellet når det gjelder digital forretningsutvikling, men den gir en solid start for deg som vil forstå grunnleggende begreper innen dette dynamiske og stadig utviklende feltet.

Agile metodikk

En iterativ tilnærming til prosjektledelse og programvareutvikling som hjelper team å levere verdi til kundene raskere. Denne metodikken fokuserer på kontinuerlig forbedring, fleksibilitet i planlegging, teamarbeid og jevnlig leveranse av funksjonelle deler av produktet eller prosjektet.

Big data

Refererer til de store mengdene data som genereres av den digitale aktiviteten til mennesker og maskiner. Big data kan analyseres for innsikter som fører til bedre beslutningsprosesser og strategiske forretningsbevegelser.

CRM (Customer Relationship Management)

Et verktøy eller system som brukes for å administrere en bedrifts interaksjoner med nåværende og potensielle kunder. Ved å analysere data om kundenes historie med selskapet, kan bedrifter bedre forstå og støtte kunderelasjonene sine.

Digital transformasjon

Prosessen med å integrere digital teknologi i alle områder av en virksomhet, som fører til grunnleggende endringer i hvordan virksomheten opererer og leverer verdi til kundene.

KPI (Key Performance Indicator)

En kvantifiserbar måling som brukes for å evaluere suksessen til en organisasjon eller av en spesifikk aktivitet i å oppnå nøkkelmål.

Lean startup

En metodikk for å utvikle bedrifter og produkter som tar sikte på å forkorte produktutviklingssykluser. Metodikken går ut på å anta at forretningshypoteser må valideres eksperimentelt og iterativt, for å lære hvordan kunder faktisk vil oppføre seg.

SEO (Search Engine Optimization)

Praksisen med å øke både kvaliteten og mengden av nettstedstrafikk, så vel som eksponering for merkevaren din, gjennom ikke-betalte (også kjent som "organisk") søkemotorresultater.

UX/UI-design

Design av brukeropplevelsen (UX-design) er tilnærmingen et designerteam bruker, for å skape produkter som gir meningsfulle og relevante opplevelser til brukerne. Dette inkluderer design av hele prosessen med å skaffe og integrere produktet, inkludert aspekter av merkevare, design, brukervennlighet og funksjon. Design av brukergrensesnittet (UI-design) handler om å designe grensesnittene i en programvare eller applikasjon med fokus på utseende, stil, brukervennlighet og funksjon.

Blockchain

En distribuert database eller hovedbok som er delt blant nodene i et datanettverk. Blockchain lagrer informasjon elektronisk i digitalt format. Det vi kjenner mest til er som den underliggende teknologien bak kryptovalutaer som Bitcoin.

Cloud Computing

Levering av databehandlingstjenester – inkludert servere, lagring, databaser, nettverking, programvare, analyse, og intelligens – over Internett ("skyen") for å tilby raskere innovasjon, fleksible ressurser, og skalaøkonomi.

Andre relevante roller