Gå til hovedinnhold

Informasjonsarkitekt – Mesteren av strukturert informasjonsflyt


Informasjonsarkitektur er essensielt for hvordan vi finner og bruker informasjon på nettet, og spiller en nøkkelrolle i vår digitale hverdag. Det handler ikke bare om å plassere informasjon der folk forventer å finne den, men også om å skape en intuitiv og effektiv vei gjennom informasjonsjungelen. Informasjonsarkitekter veileder oss gjennom komplekse nettsteder og applikasjoner med en blanding av vitenskap og kreativitet. De sikrer ikke bare at vi når vår målene våre, men at vi også nyter brukerreisen dit.


Bilde

Hva er en informasjonsarkitekt?

Informasjonsarkitekten er en kritisk rolle i utviklingen og utformingen av digitale produkter, som nettsteder og mobilapplikasjoner, hvor hovedfokuset er å organisere og strukturere informasjon på en måte som er intuitiv og lett tilgjengelig for brukere. Gjennom en nøye vurdering av brukerbehov og informasjonskompleksitet, sikrer informasjonsarkitekten at innhold ikke bare er lett å finne, men også lett å forstå.

Kjerneoppgaven til en informasjonsarkitekt involverer å skape en klar og logisk struktur over digitalt innhold, slik at brukere effektivt kan navigere og oppnå sine mål uten forvirring eller klabb og babb. Dette krever en inngående analyse av både innholdet som skal vises og målgruppen som skal bruke det. Ved å identifisere hvordan ulike brukere søker etter og behandler informasjon, kan informasjonsarkitekten utforme navigasjonssystemer, kategoriseringer og søkefunksjoner som speiler brukernes naturlige atferd og forventninger.

En vellykket informasjonsarkitekt har også ansvaret for å sikre at informasjonen presenteres på en konsistent og forutsigbar måte over hele plattformen. Dette omfatter utvikling av en enhetlig terminologi og merkesystem som brukes gjennomgående. Dette reduserer brukerens kognitive belastning, og gjør det enklere å forstå og navigere i informasjonen. Ved å etablere klare og logiske veier gjennom informasjonen, hjelper informasjonsarkitekten til med å bygge en solid grunnmur for en positiv brukeropplevelse. Dette igjen kan øke brukerengasjementet og tilfredsheten med det digitale produktet.

Oppsummert spiller informasjonsarkitekten en nøkkelrolle i å forme hvordan informasjon organiseres og presenteres på nettsider eller i andre digitale produkter. Ved å fokusere på brukervennlighet og tilgjengelighet, arbeider informasjonsarkitekten for å sikre at digitale produkter ikke bare møter brukernes umiddelbare behov, men også styrker deres helhetlige digitale opplevelse.

Bilde

Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 60 informasjonsarkitekter
  • Med 13 års erfaring i snitt

Daglige oppgaver og ansvar for en informasjonsarkitekt

Informasjonsarkitekter er ansvarlige for et bredt spekter av oppgaver og ansvar innen utviklingen og vedlikeholdet av et strukturert og brukervennlig digitalt miljø. På daglig basis engasjerer disse fagpersonene seg i aktiviteter som optimaliserer måten informasjon blir presentert og navigert på i applikasjoner eller nettsteder de jobber med.

En av de grunnleggende oppgavene til en informasjonsarkitekt er brukerinnsikt. Dette innebærer å samle inn og analysere data relatert til hvordan sluttbrukere interagerer med nettstedet eller applikasjonen. Målet er å identifisere brukernes atferd, preferanser og behov. Dette krever en metodisk tilnærming som kan inkludere spørreundersøkelser, intervjuer og analyse av brukerdata. Informasjonen som samles inn gjennom disse prosessene, forteller noe om hvordan innholdet best kan organiseres og presenteres for å møte brukernes forventninger og forbedre deres samlede opplevelse.

Et annet kjerneelement i en informasjonsarkitekts daglige arbeid er kortsortering. Denne teknikken involverer å organisere innhold i kategorier som gjenspeiler brukernes forventninger og forståelse. Gjennom kortsortering kan informasjonsarkitekter oppnå klarhet om hvordan ulike typer informasjon er relatert til hverandre fra brukerens perspektiv. Dette hjelper i utformingen av en intuitiv navigasjonsstruktur.

Videre er utvikling og vedlikehold av eksisterende innhold en viktig oppgave. Dette innebærer en detaljert gjennomgang og dokumentasjon av alle innholdselementer på et nettsted eller i en applikasjon, fra tekst og bilder til videoer og nedlastbare filer. Dette kan også kalle for inventering av innhold, og fungerer som et omfattende oppslagsverk som informasjonsarkitekten bruker for å sikre at all informasjon er riktig organisert, oppdatert og lett tilgjengelig for brukerne.

Sitemapping er ytterligere en sentral aktivitet, hvor informasjonsarkitekten utvikler en visuell representasjon av nettstedets struktur. Dette omfatter organisering av sider i en hierarkisk modell som illustrerer forholdet mellom forskjellige deler av innholdet. Sitemaps gir en klar oversikt over hvordan nettstedet er organisert. Dette gjør det lettere for både utviklere og sluttbrukere å forstå hvordan de kan navigere informasjonen effektivt.

Merking av innhold er også en viktig del av en informasjonsarkitekts ansvar. Dette innebærer å tildele etiketter eller nøkkelord til ulike deler av innholdet for å forbedre søkbarheten og navigasjonen. Nøye valgte etiketter hjelper brukere raskt å identifisere og få tilgang til informasjonen de søker, og bidrar til en mer strømlinjeformet og effektiv brukeropplevelse.

Samlet sett er informasjonsarkitekters daglige oppgaver og ansvar kritiske for å skape og vedlikeholde digitale miljøer som er både informativt rike og lett å navigere. Gjennom nøye planlegging, analyse og gjennomføring av disse oppgavene, bidrar informasjonsarkitekter til å gjøre digital informasjon mer tilgjengelig og nyttig for et bredt spekter av brukere.

Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Viktige verktøy for en informasjonsarkitekt

Informasjonsarkitekter bruker et variert utvalg verktøy for å designe, teste og forbedre strukturen og navigasjonen av digitale produkter. Disse verktøyene er essensielle for å visualisere hvordan informasjon organiseres og hvordan brukere vil interagere med den. Ved hjelp av sitemaps kan informasjonsarkitekter skape en visuell oversikt over et nettsted eller en applikasjon, som klargjør hierarkiet og forholdet mellom ulike deler av innholdet. Dette gjør det mulig å se hele strukturen på en oversiktlig måte og identifisere områder for forbedring.

Wireframes, eller trådskisser, spiller en nøkkelrolle for å utforme brukergrensesnittets oppsett uten å distrahere med designelementer som fargevalg eller grafikk. De representerer grunnstrukturen i et digitalt produkt, fokuserer på hva som skal plasseres hvor og hvordan brukere vil interagere med de grunnleggende funksjonene. Ved å utvikle wireframes kan informasjonsarkitekter raskt eksperimentere med ulike oppsett og navigasjonsstrukturer, før de investerer tid og ressurser i den detaljerte designprosessen. Litt som å lage et slags navigasjonskonsept.

Prototyping er et annet kritisk verktøy som tar designprosessen et skritt videre, ved å lage interaktive modeller av nettstedet eller applikasjonen. Dette gir et mer realistisk innblikk i hvordan det endelige produktet vil fungere. Det gjør det mulig å teste brukeropplevelsen før utviklingsfasen starter. Prototyper kan variere i kompleksitet, fra enkle klikkbare modeller til mer avanserte prototyper som nærmest etterligner det endelige produktet. Brukertesting av prototyper gir verdifull innsikt i brukerens opplevelse, identifiserer problemer med navigasjon og brukervennlighet og bidrar til iterativ forbedring basert på faktisk bruker-feedback.

Sammen gir disse verktøyene informasjonsarkitekter muligheten til å lage grundig gjennomtenkte og brukervennlige, digitale produkter. Ved å bruke sitemaps, wireframes og prototyping, kan de effektivt kommunisere idéer med designere, utviklere og interessenter. I tillegg får de raskt iterere etter tilbakemeldinger. Dette bidrar til å sikre at sluttproduktet ikke bare er estetisk tiltalende, men også logisk organisert og intuitivt å navigere for sluttbrukeren.


Bilde

Trenger du en informasjonsarkitekt?

Null stress, vi har folk! Her finner du et stort nettverk av erfarne informasjonsarkitekter med et bredt spekter av skills.

Våre dyktige informasjonsarkitekter leverer på alle specs og kan raskt ta prosjektet ditt til neste nivå.

Tekniske ferdigheter hos en informasjonsarkitekt

Informasjonsarkitekter trenger et bredt spekter av tekniske ferdigheter for å lykkes i arbeidet sitt. Dette omfatter brukerinnsikt, som involverer metodisk innsamling og analyse av data for å forstå hvordan brukere interagerer med – og søker etter – informasjon på nettet. Gjennom å kartlegge brukeratferd, preferanser og behov, kan informasjonsarkitekter skape mer intuitive og tilgjengelige, digitale miljøer.

Forståelse av søkemotoroptimalisering (SEO) er også kritisk. Informasjonsarkitekter må designe informasjonsstrukturer som ikke bare er lett navigerbare for brukere, men også optimaliserte for søkemotorer. Dette sikrer at innholdet er synlig og rangert effektivt på søkemotorresultatsidene (SERP-ene), som igjen forbedrer nettstedets synlighet og brukerengasjement.

En informasjonsarkitekt må også ha kunnskap om designprinsipper innen UX/UI. De må ha evnen til å utforme wireframes og prototyper som reflekterer den planlagte informasjonsstrukturen, samtidig som de opprettholder estetiske og funksjonelle designstandarder. Dette inkluderer en balansert bruk av oppsett, farger, typografi og interaktivitet for å lede brukeren gjennom en sømløs og engasjerende brukeropplevelse.

Analyse av innhold er en annen viktig ferdighet. Informasjonsarkitekter analyserer eksisterende innhold for å identifisere mangler, duplikater eller foreldet informasjon som trenger en ny iterasjon eller å bli slettet. De må også kunne identifisere og klassifisere nytt innhold som er nødvendig, for å møte brukernes behov og støtte organisasjonens mål.

Disse tekniske ferdighetene er avgjørende for at informasjonsarkitekter skal kunne utvikle og vedlikeholde en klar, konsistent og brukervennlig informasjonsstruktur på digitale plattformer. Deres arbeid bidrar til å sikre at brukere enkelt kan finne den informasjonen de leter etter, noe som er essensielt for en positiv digital opplevelse.

Ordliste for informasjonsarkitekter

Informasjonsarkitekter bruker et bredt vokabular for å navigere i og strukturere den digitale informasjonsverdenen. En av de grunnleggende aspektene ved arbeidet deres, er å forstå og bruke nøkkelbegreper som gjør det mulig å skape intuitive og tilgjengelige, digitale omgivelser. Her er en grundig gjennomgang av noen av de mest sentrale termene innen informasjonsarkitektur:

Brukerforskning: Dette er prosessen hvor informasjonsarkitekter samler inn data og innsikter om brukernes oppførsel, behov og preferanser. Gjennom metoder som intervjuer, spørreskjemaer, observasjon og bruksanalyse, får informasjonsarkitekter verdifull forståelse av hvordan sluttbrukere interagerer med systemer, hva som motiverer dem og hvilke utfordringer de møter. Denne forståelsen er kritisk for å kunne utvikle løsninger som er brukervennlige og møter brukernes faktiske behov.

Kortsortering: En interaktiv metode som informasjonsarkitekter bruker, for å organisere innholdet på et nettsted. Kortsorteringen av informasjonen reflekterer brukernes tenkemåter og forventninger. Deltakere i en kortsorteringsøvelse blir gitt et sett med kort, hver merket med innholdselementer eller funksjoner fra nettstedet, og blir bedt om å organisere disse i grupper som gir mening for dem. Resultatene fra kortsortering gir verdifull innsikt i brukernes mentale modeller, noe som gjør det mulig for informasjonsarkitekter å strukturere informasjon på en logisk og intuitiv måte.

Sitemap: Et visuelt diagram som viser hierarkiet og strukturen på sidene til et nettsted. Sitemaps er uvurderlige verktøy for å planlegge og kommunisere oppsettet til nettsiden og informasjonsarkitekturen på den. De gir et fugleperspektiv av hele nettstedet. Dette hjelper teamet med å forstå relasjonene mellom ulike innholdselementer og navigasjonsstier. Ved å bruke sitemaps kan informasjonsarkitekter sikre at nettstedet er organisert på en måte som støtter effektiv navigasjon og tilgjengelighet av informasjon.

Disse begrepene utgjør bare overflaten av det rike og komplekse språket som informasjonsarkitekter bruker for å skape meningsfulle og effektive digitale opplevelser.

Ofte stilte spørsmål om informasjonsarkitekter