Gå til hovedinnhold

Organisasjonsutvikleren – eksperten på smidig arbeidsflyt

Organisasjonsutviklere spiller en nøkkelrolle når de skal lede virksomheter gjennom endringsprosesser og strategier skal implementeres. Med innsikt i både menneskelig atferd og forretningsstrategi, har organisasjonsutviklere det unike ansvaret å smi sterke koblinger mellom selskapets visjoner og realitetene på bakken. Gjennom deres ekspertise skaper de en kultur av engasjement og innovasjon, hvor hver enkelt medarbeider blir en nøkkelspiller i å realisere organisasjonens mål.

Bilde

Hva er en organisasjonsutvikler?

En organisasjonsutvikler spiller en viktig rolle i å veilede en organisasjon gjennom endrings- og utviklingsprosesser, som sikrer både operasjonell effektivitet og strategisk suksess. Rollen går ut på å analysere, designe og implementere prosesser som forbedrer organisasjonens struktur, effektivitet og kultur. Dette omfatter alt fra interne kommunikasjonsstrategier til implementering av nye teknologier og forretningsstrategier.

En viktig del av arbeidet til en organisasjonsutvikler er å fungere som en brobygger mellom selskapets ledelse og de ansatte. Dette innebærer ofte å utvikle og forankre strategier som er både forståelige og gjennomførbare på tvers av hele organisasjonen. En organisasjonsutvikler må ha evnen til å se både de store linjene og de små detaljene som kan påvirke selskapet i å nå sine mål.

Daglige oppgaver og ansvar for en organisasjonsutvikler

Arbeidet til en organisasjonsutvikler er alfa og omega for å sikre at organisasjonen ikke bare overlever, men trives i et konkurranseutsatt marked. Dette krever omfattende kunnskap om både menneskelige og operasjonelle aspekter av en bedrift. Slik kan en organisasjonsutviklers daglige oppgaver og ansvar se ut:

Strategiutvikling og implementering: En av de primære oppgavene til en organisasjonsutvikler er å utforme og raffinere strategier som støtter virksomhetens langvarige mål. Dette involverer ofte tett samarbeid med ledelsen for å sikre at strategiene er realistiske og i tråd med bedriftens overordnede visjon. Etter at strategien er etablert, arbeider organisasjonsutvikleren med implementering, overvåker fremgangen og gjør justeringer etter behov for å møte både forutsette og uforutsette utfordringer.

Prosessorientering og forbedringer: En annen viktig aktivitet er å evaluere og forbedre interne prosesser. Dette kan omfatte alt fra produksjonsflyt til HR-prosedyrer. Effektiviteten av disse prosessene har direkte innvirkning på hvordan virksomheten når målene sine. Ved å identifisere flaskehalser, redusere overflødighet og implementere slankere metoder, kan organisasjonsutvikleren bidra til store forbedringer i produktivitet og kostnadseffektivitet.

Ansattes engasjement og kulturutvikling: Å engasjere ansatte er essensielt i alle organisasjoner for å oppnå suksess. Organisasjonsutviklere arbeider for å sikre at kulturen internt i organisasjonen støtter målsettingen og fremmer en positiv arbeidsatmosfære. Dette kan inkludere alt fra å utvikle opplæringsprogrammer til å lede workshops og team-byggende aktiviteter. Deres arbeid sikrer at ansatte ikke bare forstår deres rolle i selskapet, men også føler seg verdsatt og en del av teamet.

Feedback og kontinuerlig evaluering: En løpende oppgave for organisasjonsutviklere er å samle inn og analysere feedback fra alle nivåer av organisasjonen. Dette inkluderer regelmessige vurderinger av ansattes tilfredshet, kundetilfredshet, og operasjonell ytelse. Informasjonen som samles inn gjennom disse evalueringene brukes til å gjøre informerte justeringer i strategien og daglig drift.

Risikostyring: Identifisering og styring av potensielle risikoer er også en del av jobben. Dette kan innebære å forutse potensielle problemer innen markedet eller internt i organisasjonen, og utvikle strategier for å håndtere disse risikoene før de blir alvorlige problemer.

Gjennom disse aktivitetene bidrar organisasjonsutvikleren ikke bare til den daglige driften, men også til den langsiktige levedyktigheten og suksessen til selskapet. De må derfor ha en omfattende forståelse av hvordan en virksomhet fungerer, fra den strategiske planleggingen på toppnivå til de daglige operasjonene på bakkenivå. Deres arbeid er kritisk for å bygge sterke organisasjoner som kan tilpasse seg og vokse i stadig skiftende miljøer.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 80 organisasjonsutviklere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Viktige verktøy for en organisasjonsutvikler

Organisasjonsutviklere bruker flere verktøy og rammeverk som er essensielle for å analysere nåværende praksiser, utforme nye strategier og implementere prosesser som støtter organisasjonens overordnede mål.

LEAN

LEAN-metodikken er sentral i organisasjonsutvikling fordi den hjelper til med å identifisere sløsing og ineffektivitet i prosesser. Ved å anvende LEAN kan organisasjonsutviklere systematisk fjerne unødvendige aktiviteter og sikre at ressurser brukes der de skaper mest verdi. Dette involverer ofte kartlegging av arbeidsflyter, visuell styring for å spore fremgang og kontinuerlig forbedring gjennom iterasjon.

Design Thinking

Design Thinking er et annet kraftfullt verktøy i organisasjonsutviklerens arsenal. Denne tilnærmingen legger vekt på brukersentrert innovasjon og kreativ problemløsning. Gjennom faser som empati, definisjon, ideering, prototyping og testing, engasjerer Design Thinking tverrfaglige team for å utvikle innovative løsninger på komplekse problemer. Dette verktøyet er spesielt nyttig for å utvikle produkter, tjenester og prosesser som møter reelle brukerbehov og forbedrer kundeopplevelser.

Agile metoder

Agile metoder, inkludert Scrum og Kanban, er nødvendig for organisasjonsutviklere som arbeider i dynamiske og endringsdrevne miljøer. Disse metodene fremmer fleksibilitet, rask respons på endringer og en iterativ utviklingsprosess. Gjennom regelmessige møter, såkalte "sprints", og konstant feedback, sikrer Agile at prosjekter beveger seg fremover og er i tråd med brukernes forventninger og bedriftens strategiske mål.

Systematisk dataanalyse

Evnen til å utføre systematisk dataanalyse er avgjørende for alle organisasjonsutviklere. Dette inkluderer innsamling, bearbeiding og tolkning av data for å ta informerte beslutninger. Verktøy som statistisk programvare, brukeranalyser og ytelsesmålinger er fundamentale for å evaluere effekten av implementerte endringer, og for å identifisere ytterligere forbedringsområder.

Disse verktøyene utgjør ryggraden i arbeidet til en organisasjonsutvikler. De er avgjørende for å realisere effektiv endring og oppnå organisatoriske mål. Å ha med deg en organisasjonsutvikler som mestrer disse verktøyene, kan gi stor verdi til virksomheten din, både innen innovasjon og med tanke på operasjonell effektivitet.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Tekniske ferdigheter hos en organisasjonsutvikler

Tekniske ferdigheter er essensielle for alle organisasjonsutviklere. Disse ferdighetene gjør det mulig med effektiv analyse, planlegging og implementering av organisasjonsstrategier, som er nødvendige for å oppnå målene selskapet ditt setter. En organisasjonsutvikler må ha et solid grep om ulike teknologiske verktøy og metoder for å effektivt navigere i de stadig skiftende kravene i næringslivet.

En av de viktigste tekniske ferdighetene er dataanalyse. Dette innebærer evnen til å samle inn, vurdere og tolke data for å støtte beslutningsprosesser og forbedringstiltak. Gjennom statistisk programvare og analytiske verktøy kan organisasjonsutviklere identifisere mønstre, trender og problemområder som krever oppmerksomhet.

Prosjektledelse er en annen kritisk ferdighet. Organisasjonsutviklere må kunne planlegge, organisere og lede prosjekter fra konsept til ferdigstillelse. Dette inkluderer håndtering av ressurser, tidslinjer og personell for å sikre at prosjektene leveres til rett tid og innenfor budsjettet. Forståelse for prosjektledelsesmetodikker, som for eksempel Agile og Scrum, er ofte nødvendig for å håndtere prosjekter i en dynamisk og iterativ kontekst.

Kompetanse innen relevant programvare er også avgjørende. Dette kan omfatte alt fra avanserte CRM-systemer til spesialiserte design- og kartleggingsverktøy. Evnen til å raskt lære og tilpasse seg nye teknologiske verktøy er avgjørende, fordi teknologien stadig utvikler seg og nye løsninger blir standard i bransjen.

For å støtte disse tekniske ferdighetene, er det viktig at en organisasjonsutvikler også har en omfattende forståelse av de strategiske og operasjonelle aspektene av virksomheten de arbeider i. Dette inkluderer kunnskap om bransjespesifikke utfordringer, konkurransemessige landskap, og interne prosesser. En effektiv organisasjonsutvikler bruker denne kunnskapen til å formulere strategier som ikke bare er teoretisk lydige, men også praktisk gjennomførbare og tilpasset de unike behovene og målene til selskapet.

Ved å utvikle og vedlikeholde disse tekniske ferdighetene, sikrer organisasjonsutviklere at de ikke bare kan identifisere og implementere nødvendige endringer, men også proaktivt foreslå innovasjoner som kan forbedre effektiviteten og konkurranseevnen i organisasjonene din på lang sikt.

 • Bilde
 • Trenger du en organisasjonsutvikler?

  Null stress, vi har folk! Her finner du et stort nettverk av erfarne organisasjonsutviklere med både snakketøyet og sysakene i orden, som er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.

  Våre dyktige organisasjonsutviklere leverer alltid og kan raskt ta organisasjonen din til neste nivå.

Når du prater med en organisasjonsutvikler...

Når du leier inn en organisasjonsutvikler kommer du til å støte på fagspesifikk terminologi, som er sentralt for å forstå og effektivt kommunisere om ulike aspekter av rollen. Kanskje du allerede kjenner til begrepene, men her har vi i hvert fall samlet ei litta ordliste med noen av de mest relevante termene:

 • Gap-analyse: En metode brukt til å vurdere forskjellen mellom dagens situasjon og ønsket fremtidig tilstand. Det er sentralt for å identifisere nødvendige tiltak for å oppnå organisasjonens mål.
 • Stakeholder-engagement: Prosessen med å involvere alle relevante parter, som ansatte, ledelse, investorer og kunder, i beslutningsprosesser. Dette sikrer at alle perspektiver og behov er vurdert, noe som øker sannsynligheten for suksess og aksept av endringsinitiativer.
 • Agile metoder: En samling prinsipper for programvareutvikling som fremmer fleksibilitet, kontinuerlig forbedring og rask respons på endringer. I organisasjonsutvikling refererer dette til tilpasning av disse prinsippene for å forbedre organisasjonens evne til å tilpasse seg raskt endrende markedsforhold.
 • Endringsledelse: En systematisk tilnærming til å håndtere overgangen eller transformasjonen av organisasjoner, team og individer fra en nåværende tilstand til en ønsket fremtidig tilstand. Det fokuserer på å drive effektiv implementering av endringer i en organisasjon.
 • Benchmarking: En prosess hvor en organisasjon sammenligner sine prosesser, tjenester og praksis mot de av ledende bedrifter for å identifisere beste praksis, sette mål og måle ytelse.
 • Lean: En systematisk metode for å eliminere sløsing innen produksjons-, service- og administrasjonsprosesser ved å skape mer verdi for kunden med færre ressurser. Lean-prinsipper fokuserer på å forbedre kvaliteten mens de reduserer tid og kostnader.
 • Organisasjonskultur: Summen av verdier, tradisjoner, trosforestillinger, interaksjoner og atferder som utgjør det sosiale miljøet innen en organisasjon. Kultur spiller en kritisk rolle i å forme atferd, styrer måten individuelle medlemmer kommuniserer og interagerer på tvers av virksomheten.


Har du litt koll på denne terminologien, kan du sørge for at arbeidet til organisasjonsutviklere kommuniseres effektivt på tvers av alle nivåer av organisasjonen. Om ikke annet, så har du i hvert fall fått utvidet ditt "norlish"-vokabular.

Andre relevante roller