Gå til hovedinnhold

Penetrasjonstesteren – din vennlige hacker


Digital sikkerhet blir stadig mer kritisk, og behovet for eksperter som kan avsløre og utbedre sikkerhetssvakheter før de blir utnyttet av ondsinnede cyberkjeltringer stiger. En slik ekspert er kjent som en penetrasjonstester.

En penetrasjonstester – også kalt etisk hacker – kombinerer dyptgående teknisk innsikt med en hackerens tankegang, men alltid innenfor etiske og juridiske rammer. Her kan du finne ut hva en penetrasjonstester gjør, hvilke ferdigheter som kreves og hvorfor det er så essensielt i vår stadig mer sammenkoblede verden.


Bilde

Hva er en penetrasjonstester?

En penetrasjonstester, ofte kjent som en "pen-tester" eller en etisk hacker, er en sikkerhetsekspert som utfører kontrollerte angrep på datasystemer, nettverk eller applikasjoner for å identifisere og utbedre sikkerhetssvakheter.

Hovedmålet med penetrasjonstesting er å finne og løse sikkerhetshull før ondsinnede hackere kan utnytte dem. Dette innebærer en rekke oppgaver, inkludert:

Planlegging og etterforskning

Å forstå kundens behov, definere omfanget av testen, og samle informasjon om målsystemene.

Skanning

Bruke verktøy for å identifisere hvordan målsystemene reagerer på ulike inntrengningsforsøk.

Gjennomføring

Aktivt utnytte sikkerhetssvakheter i systemet, ofte ved å bruke de samme teknikkene som en ondsinnet hacker ville brukt.

Oppdagelse og rapportering

Dokumentere funnene, inkludert de utnyttede svakhetene, og hvordan de ble utnyttet.

Rådgivning og etterfølgende testing

Gi anbefalinger for å rette opp i sikkerhetssvakheter og utføre eventuelle oppfølgingstester.


Penetrasjonstestere må ha omfattende kunnskap om datasystemer og nettverkssikkerhet, samt forståelse av potensielle angrepsmetoder. De må også holde seg oppdatert på de nyeste sikkerhetstrendene og truslene. Etiske retningslinjer og juridiske rammer er også kritiske aspekter av deres arbeid, da de må sikre at all testing er autorisert og utført uten å skade kundens operasjoner eller omdømme.

Formålet med penetrasjonstesting i forbindelse med cybersikkerhet er å proaktivt identifisere og utbedre sikkerhetssvakheter i datasystemer, nettverk og applikasjoner. Gjennom å etterligne angrep fra potensielle hackere, kan penetrasjonstestere avdekke og demonstrere hvordan ondsinnede aktører kan utnytte svakheter i et system. Dette gir organisasjoner muligheten til å styrke sine forsvarsmekanismer før ekte angrep finner sted.

Slik testing bidrar til en dypere forståelse av sikkerhetsrisikoer og er en viktig komponent i en omfattende cybersikkerhetsstrategi. Den hjelper også til med å sikre overholdelse av lovgivning og industrielle standarder for datasikkerhet.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 15 penetrasjonstestere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Hva konkret gjør en penetrasjonstester?

Rollen som penetrasjonstester er avgjørende for å sikre organisasjoners digitale infrastruktur og beskytte sensitiv informasjon mot ondsinnede cyberangrep. Dette blir gjort på en måte som kalles etisk hacking.

En penetrasjonstesters arbeidsoppgaver varierer, men inkluderer typisk:

Forberedelse og planlegging

I denne sammenheng betyr det å definere omfanget av testen, etablere mål og samle informasjon om målsystemene. Dette kan omfatte alt fra å analysere nettverksstrukturer til å studere programvareapplikasjoner.

Gjennomføring av testene

Penetrasjonstesteren bruker en rekke verktøy og teknikker for å utføre angrep mot systemer. Dette kan inkludere alt fra automatiserte verktøy til manuelle hackingmetoder.

Analyse av resultater

Etter testene analyseres dataene for å identifisere sårbarheter og potensielle angrepsveier.

Rapportering og rådgivning

Pen-testeren utarbeider deretter en detaljert rapport for å fremstille funnene. Disse rapportene brukes ikke bare til å peke på sårbarheter, men også til å anbefale tiltak for å forbedre sikkerheten.

Kommunikasjon

Penetrasjonstestere må ofte kommunisere kompleks teknisk informasjon til ikke-teknisk personell, noe som krever klare kommunikasjonsevner.


Viktigheten av etisk hacking

Etisk hacking er hjørnesteinen i en penetrasjonstesters arbeid. I motsetning til ondsinnede hackere, opererer penetrasjonstestere med tillatelse og under strenge retningslinjer for å sikre at deres handlinger er lovlige og ikke skadelige. Deres mål er å styrke, ikke svekke, organisasjonens cybersikkerhet. Dette aspektet av jobben krever ikke bare teknisk dyktighet, men også en sterk moralsk kompass og en forpliktelse til å opptre ansvarlig.

Skills og kvalifikasjoner for en penetrasjonstester

Penetrasjonstesting er et felt som krever en unik kombinasjon av tekniske skills og løpende læring. En dyktig penetrasjonstester har en ustoppelig nysgjerrighet og dedikasjon til faglig utvikling. Med de raske endringene innenfor teknologi og sikkerhet, er det avgjørende å stadig tilegne seg ny kunnskap og tilpasse seg.

Tekniske ferdigheter hos en penetrasjonstester


Nettverkssikkerhet

En grundig forståelse av nettverksteknologier og protokoller er essensiell. Dette inkluderer kunnskap om TCP/IP, DHCP, DNS, og andre nettverksprotokoller.Programmeringsspråk

Det er viktig å ha kunnskap i programmeringsspråk som Python, JavaScript, SQL, eller C++, da dette gir evnen til å forstå og utnytte sårbarheter i programvare.

Operativsystemer

Dyptgående kjennskap til forskjellige operativsystemer som Windows, Linux og MacOS er nødvendig for å identifisere og utnytte systemspesifikke svakheter.

Sikkerhetsverktøy

Kjennskap til og erfaring med ulike sikkerhetsverktøy som Metasploit, Nmap, Wireshark og andre penetrasjonstestingsverktøy er avgjørende.

Løpende læring hos en penetrasjonstesterSikkerhetstrender

Cybersikkerhetslandskapet endrer seg raskt. En penetrasjonstester må holde seg oppdatert med de siste truslene, sikkerhetstrendene og teknologiene.

Selvstendig læring

Evnen til selvstendig læring og oppdatering er nøkkelen. Dette kan innebære å lese faglitteratur, delta i nettkurs, eller engasjere seg i sikkerhetsfellesskap online.

Sertifiseringer hos en penetrasjonstester

Relevante sertifiseringer

Det finnes en rekke sertifiseringer som er verdifulle for penetrasjonstestere, som Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP), og andre lignende kvalifikasjoner.

Kredibilitet og anerkjennelse

Disse sertifiseringene gir ikke bare dybdekunnskap, men øker også profesjonell kredibilitet og anerkjennelse i bransjen.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Slik jobber en penetrasjonstester – fra start til slutt

Penetrasjonstesting er en kritisk prosess i cybersikkerhet som omfatter flere trinn, fra initial planlegging til detaljert rapportering. Dette bidrar til å sikre at organisasjonens digitale ressurser er beskyttet mot sikkerhetstrusler.

Planlegging

Før en penetrasjonstest begynner, er det viktig å definere omfanget og målene for testen. Dette inkluderer å avgjøre hvilke systemer, nettverk eller applikasjoner som skal testes og hvilke testmetoder som skal brukes.

Under planleggingsfasen etableres også kommunikasjonsplaner og tidsfrister. Det er viktig å ha klare retningslinjer for hvordan informasjon skal håndteres og rapporteres.

Gjennomføring

Når penetrasjonstesten utføres, benytter testeren en rekke verktøy og teknikker for å identifisere og utnytte svakheter i systemene. Dette kan inkludere alt fra automatisert skanning til manuelle angrepsteknikker.

Testeren simulerer angrep for å vurdere hvor godt sikkerhetssystemene tåler reelle trusler. Målet er å finne sårbarheter som en ondsinnet hacker kan utnytte.

Ulike typer penetrasjonstesting

Det finnes forskjellige typer penetrasjonstester som adresserer ulike aspekter av cybersikkerhet. Noen eksempler inkluderer

 • nettverkstesting, der sikkerheten til bedriftens nettverk evalueres, og
 • applikasjonstesting, som fokuserer på sikkerheten til web- og mobilapplikasjoner.

Fysisk sikkerhetstesting kan også være en del av penetrasjonstesting, hvor fysisk tilgang til bygninger og datasentre evalueres.


Rapportering og analyse

Etter at testingen er fullført, er det essensielt å utarbeide en detaljert rapport som beskriver funnene. Denne rapporten skal inneholde en oversikt over de utnyttede sårbarhetene, metoden som ble brukt for å finne dem, og anbefalinger for å rette opp i disse svakhetene.

Rapporten bidrar til at organisasjoner kan forstå risikoene bedre og implementere de nødvendige tiltakene for å forbedre sin sikkerhetsstilling.

Med hjelp fra en penetrasjonstester kan organisasjonen din aktivt forbedre cybersikkerheten deres og beskytte dere mot fremtidige cyberangrep. Denne prosessen er viktig ikke bare for å avdekke eksisterende svakheter, men også for å bidra til en kultur av sikkerhetsbevissthet og kontinuerlig forbedring.

 • Bilde
 • Trenger du en penetrasjonstester?

  Null stress, vi har folk! Se ikke lenger, Folq har din drømmekandidat!

  Her hos Folq sørger vi for å matche deg med den ideelle penetrasjonstesteren tilpasset dine behov. Vi har samlet et helt team av utelukkende talentfulle og erfarne penetrasjonstestere, som kan sikre din digitale infrastruktur og IT-sikkerhet, i både Oslo, Trondheim, Bergen og til og med Sverige!


Hvordan forholder penetrasjonstesteren seg til etikken?

Etiske og juridiske overveielser er fundamentale i arbeidet som penetrasjonstester. Penetrasjonstesting innebærer handlinger som lett kan krysse grensene for lovlig og etisk akseptabel atferd, hvis de ikke gjøres med forsiktighet og i samsvar med klare retningslinjer. Disse retningslinjene sikrer at testerne utfører arbeidet sitt på en ansvarlig måte som respekterer både klientens og brukernes rettigheter, samtidig som de bidrar til et sikrere digitalt miljø.

Etiske retningslinjer

 • Autorisasjon: En penetrasjonstester må alltid ha eksplisitt tillatelse fra eieren av systemet som testes. Uautorisert testing er ulovlig og etisk forkastelig.
 • Transparens: Testeren må informere klienten om alle testmetoder og potensielle risikoer.
 • Integritet: Informasjonen som oppdages under testingen, inkludert sårbarheter og bedriftsdata, må behandles konfidensielt. Penetrasjonstestere skal aldri utnytte svakheter de oppdager for personlig vinning.

Juridiske aspekter og begrensninger

 • Lover og forskrifter: Penetrasjonstestere må holde seg innenfor rammen av lokale og internasjonale lover. Dette inkluderer lover om datasikkerhet, personvern, og tilgang til elektroniske systemer.
 • Kontraktsmessig ansvar: Penetrasjonstestere må arbeide i henhold til vilkårene i kontrakten de har med sin klient. Kontrakten skal tydelig definere omfanget av testen, forventede leveranser, og ansvarsgrenser.
 • Ansvar ved skade: Selv om målet med penetrasjonstesting er å styrke sikkerheten, må testere være forsiktige for ikke å forårsake utilsiktet skade på klientens systemer eller data.

Slik får du en pentester til å si “Pent, Ester!”

Første forutsetning er selvsagt at du heter Ester. Det får vi ikke hjulpet deg med. Men dersom du skal samarbeide med en penetrasjonstester er det jo litt gøy å imponere med litt fagsjargong, er det ikke? Her er vår trailblazer guide for deg som har lyst til å gjøre godt førsteinntrykk på fagnerden du skal engasjere:

Penetrasjonstesting (Pentesting)

Dette er en metode for å evaluere sikkerheten til et datasystem eller nettverk ved å simulere et angrep fra en ondsinnet kilde. Målet er å identifisere og rette opp i sikkerhetssvakheter før de kan utnyttes av ekte hackere.

Etisk hacking

Dette innebærer å hacke inn i systemer med tillatelse fra eierne for å identifisere sikkerhetshull og hjelpe med å forbedre sikkerheten. Etiske hackere bruker de samme metodene som ondsinnede hackere, men til et positivt formål.

Vulnerability (Sårbarhet)

En sårbarhet er en svakhet i et datasystem, nettverk eller applikasjon som kan bli utnyttet av en angriper til å forårsake skade eller stjele informasjon.

Exploit

Dette er en kode eller metode som utnytter en spesifikk sårbarhet i et datasystem. Exploits kan brukes til å få uautorisert tilgang, stjele data, eller forårsake annen skade.

Payload

Dette refererer til den delen av et malware eller exploit som utfører en skadelig handling, som å stjele data eller skade systemet.

Backdoor

En backdoor er en hemmelig måte å omgå sikkerhetssystemer og få tilgang til et datasystem. De kan installeres av angripere for å sikre fremtidig tilgang.

Rootkit

Dette er et sett med programvareverktøy som gir en angriper høyere tilgangsnivåer til et datasystem og ofte skjuler at systemet er kompromittert.

Social Engineering

Dette er en teknikk der angripere manipulerer personer til å gi ut sensitiv informasjon eller utføre handlinger som kompromitterer sikkerheten. Dette kan involvere lure e-poster, telefonsamtaler eller annen menneskelig interaksjon.

Phishing

En type svindel der angripere sender falske e-poster eller meldinger som ser ut til å være fra en legitim kilde, i et forsøk på å stjele sensitiv informasjon som passord eller kredittkortdetaljer.

Brute Force Attack

Dette er en metode for å knekke passord eller krypteringsnøkler ved å prøve et stort antall kombinasjoner, ofte med automatiserte verktøy.

Cross-site Scripting (XSS)

En sikkerhetssvakhet som oppstår når en angriper injiserer ondsinnet kode inn i nettsider som andre brukere så ser. Dette kan brukes til å stjele informasjon eller lage falske handlinger på brukerens vegne.

SQL Injection

En angrepsteknikk der angriperen injiserer ondsinnet SQL-kode gjennom en webapplikasjon for å manipulere eller stjele data fra en underliggende database.

Denial-of-Service (DoS)

Et angrep som har som mål å overvelde et datasystem eller nettverk, slik at det blir utilgjengelig for sine tiltenkte brukere. Dette kan gjøres ved å oversvømme systemet med mer trafikk enn det kan håndtere.

Red Team

En gruppe sikkerhetseksperter som simulerer angrep på et organisasjons datasystemer for å teste og forbedre sikkerheten. De opererer som om de var ekte angripere.

Blue Team

Dette er gruppen som forsvarer mot angrep i en sikkerhetstest. De er ansvarlige for å oppdage og reagere på Red Team's angrep, og for å styrke systemets sikkerhet basert på funnene.

En oppsummering, pluss en titt inn i nær fremtid

Penetrasjonstestere utgjør en kritisk rolle i beskyttelsen av vårt digitale landskap. I en tid hvor cyberangrep blir stadig mer sofistikerte og hyppige, er deres rolle ikke bare viktig, men også stadig i utvikling. Disse fagnerdene står i frontlinjen for å forsvare mot digitale trusler, og bidrar til å opprettholde sikkerheten for både offentlige og private sektorer.

Den stadige utviklingen innen teknologi medfører nye utfordringer for penetrasjonstestere. Med fremveksten av tingenes internett (IoT), skybaserte tjenester, og komplekse nettverksinfrastrukturer, må de stadig utvikle sine skills og tilnærminger. Dette innebærer ikke bare teknisk ekspertise, men også en forståelse for nye lovverk, etiske retningslinjer og sikkerhetsstandarder.

Fremtiden vil by på enda flere utfordringer, men også muligheter. Det økende fokuset på cybersikkerhet gir rom for masse spennende innovasjon og utvikling.

Penetrasjonstestere vil fortsette å spille en viktig rolle i utformingen av sikrere digitale miljøer, og deres arbeid vil være kritisk for å holde tritt med den kontinuerlige utviklingen av cybertrusler.

Andre relevante roller