Gå til hovedinnhold

Tech lead – brobyggeren mellom kode og strategi


Effektive og gode tech leads former fremtidens teknologiløsninger ved å veilede utviklingsteam mot mål, løse komplekse problemer og sikre at prosjekter leveres til rett tid og med høy kvalitet. Tech leaden er visjonær og oversetter komplekse idéer til enkle løsninger, og veileder teamet gjennom utviklingens opp- og nedturer.


Bilde

Hva er en tech lead?

En tech lead sørger for å etablere beste praksiser innen kodekvalitet, sikkerhet og ytelse, samtidig som de også fungerer som et bindeledd mellom teamet og andre avdelinger.

Tech leads spiller derfor en viktig rolle i teknologiprosjekter, rett og slett som broen mellom teamets tekniske behov og prosjektets overordnede mål. Denne rollen innebærer å være en teknisk veiviser, en mentor for utviklere og en nøkkelperson i beslutningstaking rundt teknologi, og hvilken retning prosjektene skal ta med hensyn til teknologien.

Hvordan håndterer tech leads lead?

De veksler mellom å dykke dypt ned i koden og å løfte blikket for å se det store bildet, slik at teamet holder seg på rett spor mot de overordnede målene. Sagt på en annen måte, balanserer tech leads teknisk dyktighet med lederegenskaper for å drive innovasjon og effektivitet i team – noe som er avgjørende for å lykkes innen teknologi og IT-prosjekter i dag.

Måten de håndterer selve lead-biten på, gjør de blant annet med gode kommunikasjonsevner når de forklarer komplekse, tekniske konsepter på en forståelig måte for ikke-tekniske stakeholdere. Denne rollen krever ikke bare ekspertise i spesifikke teknologier, men også evnen til å veilede og støtte teammedlemmer. I motsetning til rene ledelsesroller, som prosjektledere eller IT-ledere, er en tech lead dypt involvert i den tekniske utviklingen og tar ansvar for arkitektoniske beslutninger, kodekvalitet og teknologiutvalg.

Forskjellen mellom tech leads og IT-prosjektledere ligger i at mens andre ledelsesroller fokuserer mer på prosjektstyring, budsjett, og tidsfrister, balanserer en tech lead teknisk dyktighet med ledelsesansvar for å sikre at teknologiske løsninger stemmer overens med forretningsmålene.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 300 tech leads i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger
  • Med 13 års erfaring i snitt

Daglige oppgaver og ansvar for tech leads

En tech leads oppgaver og ansvar er varierte og essensielle for teamets suksess og fremgangen i prosjektet. En tech lead må være dyktig i å navigere i komplekse tekniske landskap, samtidig som de effektivt leder og inspirerer sitt team. Disse oppgavene krever en unik blanding av teknisk ekspertise, strategisk tenkning og ledelsesferdigheter hos en tech lead:

Definere teknisk visjon og arkitektur

Utvikle og kommunisere en klar visjon for prosjektets tekniske retning.

Kodegjennomgang og kvalitetssikring

Sikre høy kodekvalitet gjennom regelmessige kodegjennomganger og ved å fremme beste praksiser.

Lede tekniske diskusjoner og beslutninger

Fasilitere møter for å diskutere tekniske utfordringer og avgjøre løsninger.

Prosjektplanlegging og oppfølging

Bidra til prosjektplanlegging, sette tidsfrister og følge opp teamets fremgang.

Mentorering og veiledning

Veilede mindre erfarne teammedlemmer, dele kunnskap og fremme faglig utvikling.

Kommunikasjon med stakeholders

Fungere som bindeledd mellom utviklingsteamet og andre deler av organisasjonen, inkludert ledelse, produktteam og kunder.

Risikostyring

Identifisere potensielle tekniske og prosjektrelaterte risikoer og utarbeide tiltak for å håndtere disse.

Teknisk problemløsning

Ta ledelsen i å løse komplekse tekniske problemer som oppstår underveis i prosjektet.

Viktige verktøy for en tech lead

Ved å velge og bruke riktig sett med verktøy, kan tech leads maksimere produktiviteten i teamet, sikre kvaliteten på leveranser og drive prosjekter mot deres strategiske mål. Disse verktøyene spenner over flere kategorier, fra prosjektstyring til kommunikasjon og teknisk utvikling. Felles for dem alle, er at verktøyene hjelper en tech lead til å håndtere teamdynamikk, oppgavedeling og utviklingsflyt:

Prosjektstyringsverktøy

Plattformer som Jira og Trello tilbyr kraftige funksjoner for å spore prosjektprogresjon, oppgaver og milepæler. De hjelper tech leads med å organisere prosjekter i oversiktlige tavler og lister, som igjen fremmer teamets evne til å møte frister.

Versjonskontroll

Verktøy som Git og Subversion er uunnværlige for å håndtere kodeendringer og samarbeid mellom utviklere. De tillater tech leads å overvåke og integrere kodebidrag effektivt, samtidig som de sikrer kodekvalitet og konsistens.

Kommunikasjonsplattformer

Slack og Microsoft Teams er essensielle for daglig kommunikasjon. Disse plattformene støtter opp under et miljø hvor rask deling av informasjon og samarbeid er mulig.

CI/CD-verktøy

Continuous Integration/Continuous Deployment-verktøy som Jenkins og CircleCI spiller en kritisk rolle i å automatisere testing og distribusjon av kode. Dette bidrar til raskere leveransetid og høyere produktkvalitet.

Cloud-tjenester

AWS, Google Cloud og Azure tilbyr en rekke tjenester for hosting, databehandling, og mye mer, som gir tech leads fleksibilitet til å skalere prosjekter etter behov.

Feilsøkingsverktøy

Verktøy som Sentry og LogRocket hjelper med å overvåke og diagnostisere feil i sanntid, noe som er avgjørende for å opprettholde applikasjoners integritet og brukeropplevelse.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Tekniske ferdigheter hos en tech lead

En tech lead må ha en omfattende forståelse av ulike teknologiske domener for å veilede teamet sitt gjennom komplekse prosjekter. Dette innebærer også å ha inngående kunnskap om databaser, nettverk og skyplattformer. Å videreutvikle kodekvalitet og systemytelse står sentralt i rollen. Da er evnen til å bruke beste praksiser for programvareutvikling og vedlikehold avgjørende.

En tech lead må også være savvy innen teknologiske trender og nye verktøy, for å kunne foreslå innovative løsninger som møter både nåværende og fremtidige behov. Dette inkluderer:

Programmeringskompetanse

Dyktig i flere programmeringsspråk og utviklingsrammeverk.

Forståelse av systemarkitektur

Evnen til å designe og evaluere komplekse systemer.

Databasestyring

Kunnskap om ulike databaseteknologier og optimaliseringsteknikker.

Nettverk og skyplattformer

Kompetanse innen nettverkskonfigurasjoner og skytjenester.

Automatisering og CI/CD

Erfaring med automatisering av utviklingsprosesser og kontinuerlig integrasjon/leveranse.

Sikkerhetsprinsipper

Innsikt i beste praksiser for å beskytte applikasjoner og data.

Effektiv kommunikasjon

Evnen til å formidle tekniske konsepter klart til både tekniske og ikke-tekniske teammedlemmer.

Disse ferdighetene er ikke uttømmende, men de utgjør grunnlaget for hva en tech lead må beherske for å lede sitt team mot teknisk suksess og innovasjon.

 • Bilde
 • På leit etter de beste tech leadsa?

  See no further! Våre tech leads står klare for å sikre god flyt fra kode til strategi i sjappa di, og er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.

  Sjekk utvalget av tech leads, og finn ut hva de kan gjøre for deg og bedriften din. Vi hjelper deg gjerne med å finne den perfekte matchen!

Ordliste for tech lead

For å forstå rollen som tech lead, eller du skal ha med en tech lead å gjøre fremover, er det viktig med god kjennskap til nøkkelbegreper og terminologi som brukes i feltet. Dette inkluderer tekniske termer, prosessmetodikk og ledelsesprinsipper som er sentrale for å navigere effektivt.

En klar forståelse av disse konseptene er avgjørende for å lede team gjennom komplekse teknologiprosjekter, og for å sikre at du holder deg foran i et stadig utviklende teknologilandskap:

Agil metodikk

En iterativ tilnærming til programvareutvikling og prosjektledelse som fokuserer på samarbeid, kundetilbakemeldinger og små, raske produktlanseringer.


DevOps

En praksis som fremmer samarbeid mellom programvareutvikling og IT-driftsteams for å automatisere prosesser og forbedre produktkvaliteten kontinuerlig.

Kodegjennomgang (Code Review)

En systematisk undersøkelse av kildekode med mål om å finne og rette feil, forbedre koden og sikre konsistens i kodebasen.

Refaktorering

Prosessen med å restrukturere eksisterende kode uten å endre kodens eksterne oppførsel, for å forbedre lesbarheten og redusere kompleksiteten.

Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)

En metode for å integrere kodeendringer i en delt repository, etterfulgt av å bygge og teste programvaren automatisk, for en raskere og mer pålitelig leveranse.

Skalerbarhet

Evnen til å håndtere en økende mengde arbeid, eller arbeidets potensiale til å bli forstørret, for å imøtekomme vekst i organisasjonen.

Teknisk gjeld

Konseptet som beskriver kostnaden av ytterligere re-arbeid forårsaket av å velge en enkel, men begrenset, løsning nå i stedet for å bruke en bedre tilnærming som ville ta lengre tid.

Andre relevante roller