BloggDisse designerne finner du hos Folq

Disse designerne finner du hos Folq

Hos Folq finner du over 150 designere med lang erfaring med utvikling av digitale produkter og tjenester. Alle er problemløsere med en genuin interesse for dem som skal benytte løsningen, og for de faktorene som gjør at den kan realiseres. Samtidig har de ulik spisskompetanse, og de har valgt å fremheve ulike roller på sin Folq-profil. I dette innlegget går vi gjennom hva designerne på Folq kan hjelpe deg med, og eksemplifiserer med de to dyktige designerne, Silje Gabrielsen og Aina Larsen.

Helle Hoem-Martinsen
Publisert 11.01.2021
Oppdatert 29.11.2023
7 min lesetid
Hos Folq finner du mange ulike typer designere som er opptatt av problemløsning. Bilde: Christina-Wointechchat.
Hos Folq finner du mange ulike typer designere som er opptatt av problemløsning. Bilde: Christina-Wointechchat.

Brukerinnsikt og konseptutvikling

Noen designere har spesielt mye erfaring med å skaffe innsikt i de ulike gruppene av personer man skal løse noe for. Gjennom undersøkelser, intervjuer, observasjoner og tett samhandling, skaffer de uvurderlig brukerinnsikt. De sammenstiller og kommunisere innsikten til alle som er involvert i løse problemet, og leder ofte prosessen der innsikten blir omsatt til strategiske veivalg og relevante konsepter. Hos Folq er Silje et eksempel på en av dem.

«For både BI og Onninen har jeg gjort brukerinnsikt eller design-research for deres interne team. Jeg har bidratt med strategisk innsikt som påvirker produktstrategi for produktledere og produktteam i begge organisasjonene», svarer Silje om eksempler på at hun har benyttet sin spisskompetanse.

Jeg har bidratt med strategisk innsikt som påvirker produktstrategi for produktledere og produktteam i begge organisasjonene
Silje Gabrielsen

Med bakgrunn som grafisk designer, og med mye erfaring med utforming av grensesnitt og samarbeid med utviklingsteam, kan Silje også sørge for at løsningen blir realisert på en god måte. Hun forteller at hun har erfaring med å ta ledelse i teamene, og å ta ansvar for leveranser når det er nødvendig. «Jeg har jobbet med mange forskjellige tjenester, gjennom mange forskjellige faser, og vet hva som trengs for å komme seg videre», sier Silje.

Silje Gabrielsen. Roller: Funksjonell rådgiver, Strategirådgiver, Interaksjonsdesigner. Kompetanser: Produkt- og tjenesteutvikling, prototyping Teamledelse, Brukerhistorier, Brukertesting, Bruks- og behovsanalyse, Bruks- og behovsinnhenting, Designsystemer, Endringsledelse + 10 andre
Silje Gabrielsen slik hun fremstår på Folq

På sin Folq-profil betegner Silje seg først og fremst som Funksjonell rådgiver, Interaksjonsdesigner og Strategirådgiver. Hun har også stor overlapp i kompetanse med de som fremhever Tjenestedesigner. Disse designerne er spesielt sterke på alt som handler om brukerinnsikt. De fasiliterer prosesser der mange interessenter bidrar med sine perspektiver, og jobber ut løsninger sammen. En tjenestedesigner undersøker og analyserer alle steg, prosesser og aktører som er relevant for en tjeneste eller et produkt.

Grensesnittsdesign og realisering av brukeropplevelsen

Designere begynner ofte tidlig med å teste biter av løsningen gjennom prototyper. Slik testing begynner gjerne allerede før konseptutviklingen, og fortsetter gjennom løsningsbeskrivelse og kravspesifisering. Slik får teammedlemmer og andre interessenter, en konkret forståelse av de ulike retningene løsningen kan ta, og av brukernes respons på disse.

Aina er en designer med mye erfaring med utforming av brukergrensesnitt gjennom prototyping. Av de designerne du finner på Folq, er hun en av dem som går lengst i å prototype og spesifisere gjennom å skrive reell kode, og som kan bidra til utviklingen av grensesnittet, ikke bare utformingen.

«Spisskompetansen min er at jeg er en visuell designer som også kan kode, blant annet HTML og CSS. Dette gjør at jeg kan ta designet over i kode tidlig, noe som kan gjøre prosessen mer effektiv», sier Aina. «Detaljering og justeringer kan jeg ta rett i koden så man ser helheten bedre, og man jobber tidligere med en reell prototype eller den faktiske løsningen». Hun opplever også at hennes tekniske forståelse for webutvikling, gjør samarbeidet med utviklere enklere og mer smidig.

Spisskompetansen min er at jeg er en visuell designer som også kan kode, blant annet HTML og CSS. Dette gjør at jeg kan ta designet over i kode tidlig, noe som kan gjøre prosessen mer effektiv
Aina Larsen

Aina er i tillegg en av dem som både kan utforme og videreutvikle visuelle profiler, og som kan sørge for at den visuelle identiteten til selskapet ditt, gir seg uttrykk i det grafiske grensesnittet til produktet. Hun har dessuten bygget seg opp en unik kompetanse på universell utforming og WCAG-standarden. «Jeg jobber med design og utvikling av digitale produkter, tjenester og merkevarer, og er opptatt av å lage gode brukeropplevelser som er tilgjengelige for alle», oppsummerer hun.

Aina Larsen. Roller: Grafisk designer, UI-designer. Kompetanser: UI-design, Universell utforming, Visuell identitet, Brukertesting, Bruks- og behovsanalyse, Bruks- og behovsinnhenting, Designsystemer, Frontendutvikling, Grafisk design, HTML/CSS Prototyping, Responsiv design, Visuell kommunikasjon, WCAG + 5 andre
Aina Larsen slik hun fremstår på Folq

Aina har fremhevet UI-designer og Grafisk designer på sin Folq-profil. Aina deler rolletittelen Grafisk designer med mange som ikke har erfaring med å kode, men som har mye erfaring med visuell utforming både digitalt og fysisk. Mange av disse kan hjelpe deg med å bygge og utvikle merkevaren din, også utover de elementene som skaper et visuelt uttrykk.

Hvordan finne rett designer til ditt behov?

Trenger du en designer, bør du begynne med å tenke gjennom situasjonen til organisasjonen din, og hvilke hypoteser du har for hva dere bør ta tak i. Selv om rollebetegnelser ikke nødvendigvis klarer å synliggjøre hele kompetansen til en designer, er de nyttige for å forstå hvor tyngden av kompetansen deres ligger.

  • Har du behov for noen som kan hjelpe deg med å utvikle en identitet for produktet eller tjenesten din, og som kan hjelpe dere med hvordan den skal komme til uttrykk visuelt? Da kan du se etter en Grafisk designer hos Folq. Gjerne en som også er Strategirådgiver.
  • Trenger du hjelp å ta noen veivalg eller utfordre måten dere tradisjonelt tenker på? Eller trenger du hjelp til å gå dypere inn i noen konkrete utfordringer i en veletablert tjeneste? Da bør du se etter en Tjenestedesigner eller UX-designer. Gjerne en UX-designer som også har fremhevet Funksjonell rådgiver eller Strategirådgiver.
  • Er dere godt i gang med en utviklingsprosess og trenger noen som kan bidra til å realisere brukeropplevelsen gjennom kravspesifisering, prototyping og utvikling? Da bør du se etter en UX-designer eller en UI-designer. En UI-designer er spesielt relevant når det er viktig at personen tar ansvar for alle detaljer og interaksjoner i UI, og for at merkevaren kommer til uttrykk visuelt.

Husk også at en senior designer ofte er en god rådgiver, og utførende på de fleste områder. En designer med mindre erfaring, har gjerne enkelte områder de har jobbet mye med, men ikke like mye erfaring med andre. Du bør også se på hvilken kompetanse teamet ditt ellers har, slik at du kan finne en designer som utfyller dem på en god måte.

Les også Disse utviklerne finner du hos Folq.

Med noen initielle tanker rundt punktene over, har du et godt utgangspunkt for å vurdere designprofiler og innlede dialog. På Folq-plattformen kan du også lyse ut behovet ditt, slik at designerne som trigges av dine utfordringer kan ta kontakt. Er du fortsatt usikker på hva du trenger, tar vi gjerne en prat med deg om behovet ditt, og hjelper deg med å finne riktige konsulentprofiler. Jeg har kvalitetssikret alle designerne og kjenner godt til deres kompetanse.

Ta kontakt med meg på hhm@folq.no eller registrer deg under for å få tilgang til alle konsulentprofilene

Helle Hoem-Martinsen er produktsjef i Folq og har 15 års erfaring som designer av digitale tjenester. Hun har selv vært både konsulent og oppdragsgiver.

Behov for designbistand?

Få tilgang til Folq