BloggHva er tjenestedesign – og hvorfor trenger du en tjenestedesigner?

Hva er tjenestedesign – og hvorfor trenger du en tjenestedesigner?

Hvordan sikre at tjenesten møter brukernes og bedriftens behov? Svaret ligger i tjenestedesign, en disiplin som mixer kreativitet, strategi og dyp forståelse av brukeropplevelser.

Elin Parr Ohme
Senior produkt designer
Publisert 13.12.2023
Oppdatert 06.02.2024
10 min lesetid
Bilde

Tjenestedesign er en måte å tenke på, som setter brukeren i sentrum av utviklingsprosessen. I praksis vil dette si å gjennomføre brukerreiser og involvere kundene før, under og etter hver iterasjon. Det er først da du skaper tjenester som virkelig resonnerer med dem som bruker dem. La oss gå mer ned i puddingen.

Hva er tjenestedesign?

Tjenestedesign er en metodikk som fokuserer på å utvikle helhetlige tjenester med utgangspunkt i de menneskene som skal bruke dem. Denne tilnærmingen sikter mot å skape tjenester som effektivt møter brukernes behov og gir en god brukeropplevelse.

I tjenestedesign er det viktig å forstå hvordan tjenesten interagerer med brukeren, både analogt og digitalt. Ved å kartlegge kundereisen, der du går gjennom alle kontaktpunkter som brukeren har med tjenesten din, ser du nøyere på hvordan disse elementene sammen former en sammenhengende brukeropplevelse.

I motsetning til interaksjonsdesign, som primært fokuserer på design av brukervennlige digitale grensesnitt (UI), tar tjenestedesign en mer helhetlig tilnærming, og ser tjenesten i et fugleperspektiv. Mens en interaksjonsdesigner (ux-designer) fokuserer på de individuelle grensesnittene og brukerinteraksjonene, ser en tjenestedesigner på hvordan alle aspekter og kontaktpunkter av en tjeneste fungerer sammen. Dette betyr å ha et bredere perspektiv, hvor man vurderer hele brukerens reise gjennom tjenesten, inkludert alle steg og interaksjoner de møter underveis.

Denne helhetlige tilnærmingen er sentral for å utvikle tjenester som ikke bare løser spesifikke oppgaver eller svarer til isolerte behov, men som fungerer sømløst og effektivt i et større system. Det innebærer en dyp forståelse av brukernes behov, ønsker og utfordringer, og å integrere denne forståelsen i designprosessen. Tjenestedesign tar hensyn til alle aspekter av tjenesten, fra start til slutt, og sikrer at brukeropplevelsen er sammenhengende og positiv på hvert trinn i prosessen.

Hva gjør en tjenestedesigner?

En tjenestedesigner spiller en viktig rolle når du utvikler en tjeneste som skal møte brukernes behov på en effektiv måte. Deres primære oppgave er å fungere som bindeleddet mellom brukerne og tjenesten. Dette innebærer å identifisere og forstå oppgavene og utfordringene som brukerne ønsker å løse gjennom tjenesten.

For å få til dette, engasjerer tjenestedesigneren seg i dialog med brukerne både før, under og etter utviklingsprosessen. Ved å involvere ekte brukere på denne måten, får designere førstehåndskunnskap om brukernes behov, oppgaver og hvordan de opplever tjenesten. Denne kunnskapen er avgjørende for å forme løsningsforslag som er mulig å bruke og teste i virkeligheten, som en prototype.

Tjenestedesigneren tar hensyn til målgruppen og sørger for at tjenesten tilbyr en positiv brukeropplevelse for alle involverte. Dette krever at du kontinuerlig tilpasser tilnærmingen etter hvem brukerne er. Metodene som brukes i tjenestedesign varierer og inkluderer verktøy og teknikker som sikrer at alle aspekter av brukeropplevelsen blir grundig utforsket og forstått.

En tjenestedesigner er kontinuerlig på søken etter forbedringer og innovasjoner som kan gjøre brukeropplevelsen bedre. Ved å kombinere kreativitet og metodisk tilnærming, bidrar tjenestedesignere til å skape tjenester som legger grunnlaget for langvarige og bærekraftige brukerrelasjoner.

Prosessen bak godt tjenestedesign

I tjenestedesign er det essensielt å se det store bildet. Tjenester eksisterer ikke isolert, men som deler av et komplekst økosystem der ulike elementer påvirker og er avhengige av hverandre. For eksempel, en vellykket kjøpsprosess for en flybillett kan bli overskygget av en overbooket flyavgang og dårlig kundebehandling. Denne helhetlige tilnærmingen er nøkkelen i tjenestedesign.

For å skape en knirkefri tjeneste, må du forstå hele tjenestens kontekst, inkludert de mindre og mer spesifikke delene. Dette innebærer å identifisere de faktiske problemene som må løses. Det handler om å se tjenesten i et større perspektiv, fordi det er summen av alle små deler som sammen skaper brukerreisen. Mens en interaksjonsdesigner kan fokusere på å produsere skisser eller prototyper, er en tjenestedesigners leveranse ofte mer overordnet. Dette kan være en prosessbeskrivelse, et kart over en organisasjon eller en kartlagt brukerreise.

Har du som tjenestedesigner denne forståelsen og klarer å identifisere hvordan ulike aspekter av tjenesten samhandler, kan du utvikle løsninger som dekker brukernes behov og gir en digg brukeropplevelse. Denne prosessen sørger for at alle deler av tjenesten fungerer sømløst sammen, og bidrar til å skape en positiv og minneverdig opplevelse for brukeren.

Brukerreisen i tjenestedesign

Brukerreise er et element i tjenestedesign som står sentralt. Det refererer til hele opplevelsen en bruker har når vedkommende interagerer med en tjeneste. Dette omfatter alle kontaktpunkter, både digitale og analoge, som brukeren møter fra start til slutt i prosessen med å bruke tjenesten.

For å illustrere en brukerreise, kan vi ta et kinobesøk som eksempel. Brukerreisen starter kanskje med å se en plakat for en ny film, noe som vekker interesse. Deretter følger en rekke handlinger: å søke informasjon om filmen på nettet, finne og navigere gjennom kinoens nettside, kjøpe billetter og til slutt fysisk møte opp på kinoen for å se filmen. Hvert av disse stegene representerer et kontaktpunkt som kan påvirke brukerens opplevelse.

Det viktige å forstå er at brukeropplevelsen ikke bare er summen av de individuelle kontaktpunktene, men også hvordan disse samspiller og påvirker hverandre. En god brukeropplevelse på ett kontaktpunkt kan havne i skyggen av en dårlig opplevelse på et annet. Derfor er det viktig å identifisere og forstå alle potensielle "smertepunkter" i brukerens reise.

La oss dra frem eksempelet med kinoen igjen. Selv om prosessen med å finne og kjøpe billetter var smidig, kan en teknisk feil i kinosalen, som fører til at lyden slutter å fungere, ødelegge den samlede brukeropplevelsen totalt. Dermed ender brukerens reise i skuffelse, og de kan velge å ikke bruke tjenesten igjen.

Godt tjenestedesign krever derfor en grundig forståelse av hele brukerens reise. Dette innebærer å identifisere alle kontaktpunkter, forstå hvordan de interagerer med hverandre og, viktigst av alt, å gjenkjenne og løse smertepunkter. Hvis du som tjenestedesigner maksimerer sjansen for en god opplevelse gjennom hele brukerreisen, basert på solid kundeinnsikt, kan du skape løsninger som ikke bare tilfredsstiller, men også overgår brukernes forventninger.

Kundeinvolvering i tjenestedesign

Å involvere kunden er alfa og omega i tjenestedesign. Gjennom et nært samarbeid med kunden kan tjenestedesignere skape løsninger skreddersydd kundens unike behov og utfordringer. Med denne tilnærmingen sørger du for at designprosessen er dypt forankret i virkeligheten og tar høyde for de faktiske betingelsene og begrensningene som kunden navigerer i.

Kundens innsikt er uvurderlig i denne prosessen. De kjenner sine brukere, deres vaner, preferanser og behov. Noe som er avgjørende for å lage tjenester som gir reell verdi. I tillegg har kunden kunnskap om interne prosesser og strukturer som kan påvirke implementeringen av løsningene. Derfor er det essensielt for tjenestedesignere å jobbe sammen med kunden fremfor å arbeide isolert.

For å oppnå best mulig resultater, er det viktig å involvere et bredt spekter av interne aktører hos kunden, som IT-avdelingen, markedssjefen, kundeservice, fagpersoner og ledelse. Dette bidrar til en mer helhetlig forståelse av utfordringene og muliggjør etableringen av konkrete mål og målgrupper. Det er viktig at tjenestedesignprosessen også harmonerer med kundens overordnede merkevarestrategi og forretningsmål.

Samarbeidet gjør det mulig å definere og kartlegge utfordringer, og å utarbeide løsninger som ikke bare er teoretisk optimale, men også praktisk gjennomførbare og bærekraftige over tid. Ved å ta hensyn til kundens perspektiv og ekspertise, kan tjenestedesignere skape løsninger som er realistiske, relevante og som har størst mulige sjanser for suksess i det virkelige markedet.

Konklusjon: Tjenestedesign = brukerens behov

Tjenestedesign er en helhetlig metodikk for å utvikle tjenester basert på brukernes behov, der tjenestedesigneren fungerer som et bindeledd mellom bruker og tjeneste. Denne tilnærmingen involverer en dyp forståelse av brukerens reise og samspillet mellom ulike kontaktpunkter for å sikre en sømløs brukeropplevelse.

Kritisk for suksess i tjenestedesign er nær kundeinvolvering for å sikre at løsningene er skreddersydde og adresserer de reelle behovene og utfordringene.

Lese mer om tjenestedesignerne på markedsplassen vår?

Hva Folqs tjenestedesignere gjør