Gå til hovedinnhold

Strategirådgiveren – maksimerer potensialet ditt


Strategirådgivere er nøkkelpersoner som gir bedriften din den nødvendige retningen for å trives og vokse, uansett hvilke utfordringer som måtte komme. Strategirådgivernes innsikt og ekspertise hjelper organisasjoner med å navigere komplekse markeder, innovere og oppnå langsiktig suksess. Med en dyp forståelse av bransjen og sterke analytiske ferdigheter, bidrar de til å utvikle og implementere effektive strategier som driver bærekraftig vekst. Å velge riktig strategirådgiver er avgjørende for at bedriften din skal oppnå konkurransefortrinn og sikre relevans og vekst.


Bilde

Hva er en strategirådgiver?

En strategirådgiver er en ekspert som bistår organisasjoner i utvikling og implementering av effektive strategier for å nå sine mål. Rollen er avgjørende for å hjelpe organisasjoner med å navigere komplekse utfordringer og utnytte muligheter. Gjennom en kombinasjon av analytiske ferdigheter, praktisk erfaring og sterk kommunikasjonsevne, bidrar strategirådgivere til å forme veien til suksess for sine kunder og organisasjoner.

Rollen krever en inngående forståelse av forretningsdynamikk og bransjespesifikke utfordringer og muligheter. I tillegg må en strategirådgiver ha evner til å tilpasse strategiske tilnærminger til ulike forretningskontekster.

Strategirådgivere analyserer eksisterende forretningsmodeller og identifiserer styrker, svakheter, muligheter og trusler. Dette innebærer en systematisk tilnærming til dataanalyse, markedsundersøkelser og konkurranseanalyser. Ved å samle og tolke relevant informasjon, kan de utvikle handlingsplaner som forbedrer organisasjonens konkurranseposisjon og operasjonelle effektivitet.

En sentral del av strategirådgiverens rolle er å forstå det konkurransedyktige landskapet virksomheten opererer i. Dette krever kontinuerlig overvåking av markedstrender, teknologiske fremskritt og regulatoriske endringer som kan påvirke virksomhetens strategi. Ved å holde seg oppdatert på disse faktorene, kan strategirådgiveren gi innsikt og råd som er både relevante og tidsriktige.

Utviklingen av strategiske planer er en kjerneoppgave for strategirådgiveren. Dette innebærer å sette klare mål og definere veien for å nå dem. Strategirådgiveren må være dyktig i å formulere visjoner og målsettinger som er ambisiøse, men også realistiske og oppnåelige. De må også kunne identifisere de nødvendige ressursene og tiltakene som skal til for å implementere strategien effektivt.

Implementering av strategier krever en praktisk tilnærming, der strategirådgiveren arbeider tett med ledelsen og andre nøkkelpersoner i organisasjonen. Dette inkluderer å fasilitere workshops, utvikle detaljerte handlingsplaner og følge opp fremdriften. En vellykket implementering innebærer også å adressere eventuelle utfordringer som oppstår underveis, justere strategien etter behov og sikre at organisasjonen holder seg på rett kurs mot sine mål.

Strategirådgivere er også viktige for å sikre at strategiske initiativer er godt forankret i hele organisasjonen. Dette innebærer å kommunisere strategiens betydning og fordeler på en måte som engasjerer og motiverer ansatte på alle nivåer. Gjennom tydelig kommunikasjon og lederskap, bidrar strategirådgiveren til å skape en felles forståelse av organisasjonens retning og prioriteringer.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Daglige oppgaver og ansvar som strategirådgiver

Strategirådgivere har en variert arbeidshverdag som krever både analytiske evner og god kommunikasjon. Deres daglige oppgaver og ansvar inkluderer flere sentrale elementer som sikrer at de kan levere verdi til sine klienter og organisasjoner.

Analyse av forretningsmodeller

Strategirådgivere begynner ofte med å gjennomføre omfattende analyser av eksisterende forretningsmodeller. Dette innebærer å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse) for å forstå hvor en organisasjon står og hvilke faktorer som kan påvirke dens suksess. De ser på interne prosesser, økonomiske data, markedstrender og konkurransebildet for å få et helhetlig bilde av situasjonen.

Utvikling av strategiske planer

Med grunnlag i analysene utvikler strategirådgivere handlingsplaner som er skreddersydd for å nå virksomhetens mål. Dette krever at de er i stand til å formulere klare mål og utvikle strategier som er både realistiske og ambisiøse. De vurderer ulike strategiske alternativer og anbefaler de mest effektive løsningene for å maksimere verdiskapning.

Implementering av strategier

Når strategiske planer er godkjent, er det strategirådgiverens ansvar å sikre at disse planene blir implementert effektivt. Dette innebærer å samarbeide tett med ulike avdelinger og interessenter i organisasjonen for å sikre at alle forstår og følger strategien. Strategirådgivere overvåker fremdriften, tilpasser planer etter behov og løser eventuelle utfordringer som oppstår underveis.

Kundekontakt

Strategirådgivere tilbringer betydelig tid med kundene sine for å forstå deres behov og utfordringer på et dypt nivå. Dette inkluderer møter, workshops og regelmessig kommunikasjon for å sikre at kundens perspektiv alltid er i fokus. Ved å bygge sterke relasjoner med kundene kan strategirådgivere bedre tilpasse sine anbefalinger og sikre at strategiene er godt forankret i organisasjonens virkelighet.

Rapportering og evaluering

Etter implementering av strategiske initiativer, er det viktig for strategirådgivere å måle og evaluere effekten av disse tiltakene. De bruker ulike verktøy og metoder for å vurdere fremdriften mot de fastsatte målene. Basert på disse evalueringene gir de anbefalinger for eventuelle justeringer og forbedringer, slik at organisasjonen kontinuerlig kan optimalisere sin strategi og oppnå bedre resultater over tid.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq


  • Over 2000 konsulenter
  • Over 180 strategirådgivere
  • Med 13 års erfaring i snitt


Viktige verktøy for en strategirådgiver

Strategirådgivere benytter en rekke verktøy og metoder for å utføre sitt arbeid effektivt. Disse verktøyene er avgjørende for å analysere data, utvikle strategiske planer, administrere prosjekter og kommunisere med kunder og teammedlemmer.

Dataanalyseverktøy

Essensielt for strategirådgivere. Verktøy som Excel, Tableau og Power BI brukes til å analysere og visualisere data. Excel er spesielt nyttig for grunnleggende dataanalyse og modellering. Tableau er et kraftig verktøy for datavisualisering som gjør det mulig å lage interaktive og forståelige dashbord. Power BI integrerer datakilder og gir omfattende visualiseringsmuligheter som hjelper til med å identifisere trender og innsikter.

Strategiske rammeverk

Hjelper strategirådgivere med å strukturere tenkningen og analysen. SWOT-analyse er en klassisk metode for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler i en virksomhet. PESTEL-analyse brukes for å analysere eksterne faktorer som påvirker organisasjonen, som politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorer. Porters fem krefter er et annet viktig rammeverk som analyserer konkurransesituasjonen i en bransje, og hjelper med å forstå konkurransedynamikken.

Prosjektstyringsverktøy

Er kritiske for å holde oversikt over prosjekter og sikre at leveranser skjer innen tidsfrister og budsjetter. Trello er et populært verktøy som bruker en tavle- og kortbasert tilnærming for å organisere oppgaver og prosjekter. Asana er et annet verktøy som tilbyr oppgavehåndtering, prosjektplanlegging og samarbeidsfunksjoner. Microsoft Project er kjent for sin omfattende funksjonalitet innen prosjektplanlegging og ressursstyring, noe som gjør det egnet for store og komplekse prosjekter.

Kommunikasjonsverktøy

Er nødvendige for effektiv kommunikasjon og samarbeid. Slack er en meldingsplattform som muliggjør enkel og rask kommunikasjon mellom teammedlemmer. Zoom er et verktøy for videokonferanser som brukes til å gjennomføre møter og presentasjoner på nett. Microsoft Teams kombinerer chat, møter, notater og vedlegg, og gjør det til et sentralt verktøy for samarbeid i mange organisasjoner.

Disse verktøyene gir strategirådgivere muligheten til å utføre sine oppgaver med høy presisjon og effektivitet. Ved å bruke disse verktøyene kan rådgivere sikre at deres strategiske anbefalinger er godt underbygget av data, at prosjektene de leder er godt organisert, og at kommunikasjonen med alle interessenter er klar og effektiv.

Tekniske ferdigheter hos en strategirådgiver

For å lykkes som strategirådgiver er det essensielt å ha sterke tekniske ferdigheter. Disse ferdighetene gir rådgiveren muligheten til å analysere, tolke og presentere data på en måte som gir verdi til klientene og hjelper med å forme effektive strategier.

En av de viktigste ferdighetene er evnen til dataanalyse og tolkning. Strategirådgivere må kunne håndtere store datasett, trekke ut meningsfulle innsikter og presentere disse på en forståelig måte. Dette innebærer bruk av ulike dataanalyseverktøy som Excel, Tableau og Power BI. Disse verktøyene gjør det mulig å lage detaljerte rapporter og visualiseringer som kan brukes til å støtte beslutningstaking.

IT- og teknologiforståelse er også avgjørende. En strategirådgiver må ha kjennskap til hvordan teknologi kan integreres i forretningsprosesser for å forbedre effektiviteten og drive innovasjon. Dette inkluderer å være oppdatert på de nyeste teknologitrendene og forstå hvordan disse kan utnyttes til fordel for organisasjonen. For eksempel kan kunnskap om kunstig intelligens og maskinlæring være svært verdifullt i utviklingen av moderne strategier.

Problemløsning er en annen kritisk ferdighet. Strategirådgivere må kunne identifisere utfordringer og utvikle innovative løsninger. Dette krever en analytisk tankegang og evnen til å tenke kritisk omkring komplekse problemer. Ved å bruke strukturerte metoder og verktøy kan rådgiveren finne løsninger som er både effektive og gjennomførbare.

Kommunikasjonsevner er også helt sentrale. En strategirådgiver må kunne formidle komplekse ideer og innsikter på en klar og overbevisende måte til ulike interessenter. Dette inkluderer både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Evnen til å presentere analyser og strategiske anbefalinger på en måte som er lettforståelig og engasjerende er avgjørende for å sikre at strategiene blir godt mottatt og implementert.

Disse tekniske ferdighetene utgjør grunnlaget for en vellykket karriere som strategirådgiver. De gir rådgiveren verktøyene som trengs for å levere høy kvalitet på arbeidet, og bidrar til å sikre at de strategiske rådene som gis er basert på solid analyse og innsikt.

 • Bilde
 • Er du på jakt etter en skarp og erfaren strategirådgiver?

  Null stress, vi har folk! Se ikke lengre, Folq har din drømmekandidat!

  Her hos Folq sørger vi for å matche deg med den ideelle IT-konsulenten tilpasset dine behov. Vi har samlet et helt band med utelukkende talentfulle og erfarne strategirådgivere, som er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.


Strategirådgiverens ordliste – ordene du bør kunne

For å forstå fagterminologien som strategirådgivere bruker, er det nyttig å kjenne til viktige begreper. Her er noen sentrale uttrykk og deres betydninger som en testleder ofte bruker:

SWOT-analyse

SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Dette er en metode som brukes for å evaluere en organisasjons interne styrker og svakheter, samt eksterne muligheter og trusler. En SWOT-analyse gir et helhetlig bilde av organisasjonens nåværende situasjon, og hjelper strategirådgivere med å utvikle effektive strategier basert på denne vurderingen.

PESTEL-analyse

PESTEL er et akronym for Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal factors. Denne analysen brukes for å identifisere og forstå de makroøkonomiske faktorene som kan påvirke en organisasjon. Ved å analysere disse faktorene, kan strategirådgivere hjelpe organisasjoner med å tilpasse seg eksterne endringer og trender, og sikre at strategiene deres er robuste og tilpasset det større forretningsmiljøet.

Konkurranseanalyse

Konkurranseanalyse innebærer en systematisk evaluering av konkurrenters styrker og svakheter, samt deres strategier og markedsposisjoner. Ved å forstå konkurrentene kan strategirådgivere utvikle strategier som utnytter organisasjonens konkurransefortrinn og posisjonerer den bedre i markedet. Dette kan inkludere alt fra prisstrategier til innovasjon og kundeservice.

Verdikjede

En verdikjede beskriver hele prosessen med å skape et produkt eller en tjeneste, fra råmaterialer til levering av det ferdige produktet til kunden. Michael Porter introduserte konseptet som en måte å forstå de ulike aktivitetene som bidrar til å skape verdi for kundene. Ved å analysere verdikjeden kan strategirådgivere identifisere områder for kostnadsbesparelser, effektiviseringer og kvalitetsforbedringer som kan gi organisasjonen en konkurransefordel.

Bærekraft

Bærekraft refererer til praksiser som er designet for å møte nåværende behov uten å kompromittere evnen til fremtidige generasjoner til å møte sine behov. Dette inkluderer økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Strategirådgivere må sørge for at organisasjonenes strategier er bærekraftige ved å integrere miljøvennlige praksiser, fremme sosialt ansvar og sikre økonomisk levedyktighet. Bærekraftige strategier kan også forbedre organisasjonens omdømme og tiltrekke seg bevisste kunder og investorer.

Å forstå og anvende disse konseptene er avgjørende for å utvikle effektive strategier som kan hjelpe organisasjoner med å nå sine mål. Strategirådgivere bruker disse verktøyene til å analysere nåværende situasjoner, forutsi fremtidige utfordringer og muligheter, og utvikle handlingsplaner som fører til suksess. Disse termene danner grunnlaget for mye av arbeidet som strategirådgivere utfører, og er essensielle for å kunne tilby innsiktsfulle og verdiskapende råd til sine klienter.

Andre relevante roller