Gå til hovedinnhold

UX-designer – med øye for brukerenHver gang du bruker et produkt eller en tjeneste, har du en brukeropplevelse. Det kan dreie seg om å navigere i en mobilapp, surfe på en nettside, bruke et fysisk produkt – for eksempel nye joggesko – eller benytte seg av en tjeneste – for eksempel sjekke inn på et hotell eller bruke offentlig transport. Begrepet brukeropplevelse (UX) omfatter alle deler av denne samhandlingen.

Tenk på forrige gang du brukte et nytt produkt. Fikk du utrettet det du skulle? Hvor enkelt var det? Hvordan føltes det? UX-design har som mål å skape produkter og tjenester som er enkle, effektive og behagelige. Når du oppnår dette, får du lojale kunder som anbefaler produktet eller tjenesten til venner og familie.


Bilde

Hvis du sukket nå og tenkte “Gjesp, dette var basic”, viser du symptomene til en drivende god UX-designer. Denne siden er ikke for deg, men det er store sjanser for at du skal ta en kopp kaffe med oss og diskutere muligheter som designer hos oss.


Hva er en UX-designer?

En UX-designer skaper brukervennlige, underholdende og tilgjengelige produkter og tjenester, særlig innen digital design av nettsteder og apper. Prosessen varierer, men de generelle fasene i designprosessen (mer om disse lengre nede) er gjerne like.

UX- vs UI-design - hva er forskjellen?

Brukeropplevelse (UX) og design av brukergrensesnitt (UI) henger ofte sammen, men de to områdene har noen vesentlige ulikheter. Mens UX omfatter den samlede opplevelsen en bruker har av et produkt eller en tjeneste, fokuserer UI på den grafiske utformingen og grensesnittet. Du kan lese mer om UI-designere her.

Bilde

Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 330 UX-designere
  • Med 13 års erfaring i snitt

Hva gjør en UX-designer?

Som UX-designer er man ansvarlig for at brukerne digger produktet. Tenk om deg selv som kundens advokat, som alltid er på utkikk etter måter å forbedre kundens opplevelse. La oss ta en titt på de ulike fasene en UX-designer jobber med i løpet av designprosessen.

1. Gjennomfør brukerundersøkelser

UX-designeren utfører research for å identifisere brukernes behov, mål, atferd og pain-points. Dette kan innebære bruk av verktøy som spørreundersøkelser, en-til-en-intervjuer, fokusgrupper eller A/B-testing. I noen tilfeller ledes denne prosessen av en dedikert UX-researcher.

2. Analyser innsikten

Basert på resultatene fra brukerundersøkelser, bygger UX-designeren brukerpersonas som representerer målgruppens karakteristikker. Dette bidrar til å identifisere de viktigste elementene som bør være med i produktet eller tjenesten. Samtidig begynner de å kartlegge brukerflyten.

3. Design

Når designprosessen starter, utvikler UX-designeren nettstedskart, wireframes eller prototyper for å visualisere det endelige produktet. Her kan en brukergrensesnittdesigner (UI) bidra med å legge til visuelle elementer og grensesnittelementer.

4. Gjennomfør brukertesting

For å validere designet, gjennomfører UX-designeren brukertesting hvor virkelige brukere interagerer med produktet eller tjenesten. Dette inkluderer brukervennlighetstesting for å identifisere eventuelle problemer og utvikle løsninger.

5. Presentere arbeidet

Til slutt leverer UX-designeren den endelige designløsningen til kunden eller bedriften for implementering.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

UX-designerens unike ferdigheter

UX-designere bruker en stor palett av farger, i både overført og bokstavelig betydning, for å hjelpe deg å få et vellykket produkt eller en vellykket tjeneste ut på markedet (eller forbedre et eksisterende produkt).

Når du skal leie inn en UX-designer, er det viktig å være klar over de ulike ferdighetene de besitter for å kunne levere et vellykket produkt eller en tjeneste. Her er noen av de viktigste ferdighetene en UX-designer har:


Ferdigheter på arbeidsplassen


Kommunikasjonsferdigheter

En dyktig UX-designer må være i stand til å kommunisere effektivt med ulike interessenter, inkludert brukere, kunder og ledelse. Gode intervjufertigheter hjelper dem med å samle informasjon fra brukerne, og evnen til å presentere løsninger på en klar og overbevisende måte sikrer at designvalg blir forstått og akseptert.

Empati

Evnen til å sette seg i brukerens sko er avgjørende for å forstå deres behov, mål og utfordringer. En UX-designer med empati kan identifisere og adressere brukerens smertepunkter og skape løsninger som virkelig forbedrer brukeropplevelsen.

Samarbeidsferdigheter

UX-design involverer ofte samarbeid med et tverrfaglig team, inkludert utviklere, grafiske designere og prosjektledere. En dyktig UX-designer er i stand til å jobbe effektivt i teamet, lytte til andres perspektiver, bidra med sin ekspertise og finne løsninger gjennom en felles innsats.

Kritisk tenkning

UX-design innebærer å løse komplekse problemer og ta veloverveide designbeslutninger. En dyktig UX-designer er i stand til å utfordre antakelser, analysere data og vurdere ulike alternativer for å finne innovative løsninger som møter brukernes behov og oppnår forretningsmålene.


Tekniske ferdigheter


Research

UX-designere bruker research-metodikk som f.eks. intervjuer, spørreundersøkelser og A/B-testing for å samle innsikt om brukernes behov, preferanser og atferd. Gjennom grundig research kan de ta underbygde beslutninger som leder til en bedre brukeropplevelse.Informasjonsarkitektur

En dyktig UX-designer har kunnskap om hvordan man organiserer og strukturerer informasjon på en måte som er logisk, brukervennlig og effektiv. Gjennom riktig informasjonsarkitektur kan de hjelpe brukerne med å finne det de leter etter uten problemer.Wireframing

Wireframing er prosessen med å skape en visuell representasjon av et grensesnitt uten detaljert design. Dette hjelper UX-designeren med å utforske og teste forskjellige layouter, funksjoner og navigasjonsstrukturer på en rask og effektiv måte.Prototyping

Prototyping innebærer å lage en interaktiv modell av det endelige produktet eller tjenesten. Ved å opprette prototyper kan UX-designeren teste og validere designvalg, identifisere eventuelle problemer og iterere forbedringer før produktet går inn i produksjonsfasen.

Selv om ikke avgjørende, kan grunnleggende ferdigheter innen visuell design og koding være nyttige for en UX-designer for å forstå hvordan designet passer inn i den overordnede produktutviklingsprosessen. Dette gir dem muligheten til å kommunisere mer effektivt med designteamet og bidra til å realisere sine designideer på en mer presis måte.

Ved å vurdere disse ferdighetene vil du kunne finne en kompetent UX-designer som kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen og oppnå dine mål.

Bilde

Trenger du en UX-designer?


Null stress, vi har folk. Hos oss finner du en armé av ambisiøse UX-designere, som kan få din nettside, app eller digitale tjeneste til å fly. Enten du bare skal gjøre mindre justeringer, eller om dere skal bygge opp en nettside fra scratch, har vi riktig ressurs til deg. Lyst på en digital plattform der pengene regner? Se ikke lengre, Folq har din match made in heaven!

Slik flekser du UX-design-musklene - ei litta glosebok

Som du har forstått nå, lever og ånder en UX-designer for brukervennlighet. Men hva roper vel brukervennlighet høyere enn at du har lært deg noen fraser innenfor UX-designerens morsmål før hun eller han ankommer ditt kontor for å sette i gang?

Her er alt du trenger å kunne, og mer til, for å gjøre selv den mest garvede UX-designeren blank i øya:


Brukeropplevelse (User Experience)

Fokuserer på hvordan brukere opplever et produkt eller en tjeneste, inkludert deres følelser, oppfatninger og interaksjoner gjennom hele brukerreisen.


Brukervennlighet (Usability)

Handler om hvor enkelt og intuitivt et produkt er å bruke, og hvor godt det møter brukernes behov ved å tilby en effektiv og tilfredsstillende opplevelse.


Menneskesentrert design (Human-Centered Design)

En tilnærming som setter brukernes behov og ønsker i sentrum av designprosessen for å skape løsninger som er relevante, brukervennlige og meningsfulle for dem.


Informasjonsarkitektur (Information Architecture)

Innebærer å strukturere, organisere og presentere informasjon på en måte som gjør det enkelt for brukere å finne det de trenger og forstå hvordan det er relatert.


Interaksjonsdesign (Interaction Design)

Fokuserer på å utforme interaksjonen mellom brukere og et produkt eller en tjeneste, og sikre at denne interaksjonen er intuitiv, effektiv og tilfredsstillende.


Responsivt design (Responsive Design)

En tilnærming som gjør at et nettsted eller en app tilpasser seg ulike skjermstørrelser og enheter, og gir en optimal brukeropplevelse uansett om det brukes på en mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.


Wireframing

Prosessen med å skissere en forenklet visuell representasjon av et brukergrensesnitt uten detaljert design, for å planlegge layout, innhold og funksjonalitet.


Prototyping

Oppretting av en interaktiv modell eller representasjon av et produkt eller en tjeneste, som gjør det mulig å teste og evaluere funksjonaliteten, brukeropplevelsen og designvalgene før produksjon.


A/B-testing

En metode for å sammenligne to forskjellige versjoner av et design eller en funksjon ved å presentere dem for ulike brukergrupper, og deretter evaluere og analysere resultatene for å ta informerte beslutninger.


Brukerundersøkelser

Samling av data og innsikt om brukernes behov, preferanser og atferd gjennom ulike metoder som spørreundersøkelser, intervjuer, observasjon eller brukertesting.


Brukerpersonas

Fiktive representasjoner av typiske brukere som hjelper UX-designere med å forstå og ta hensyn til ulike brukerbehov, mål og atferd i designprosessen.

Brukerreisekart (User Journey Mapping)

Visualisering av brukerens opplevelse gjennom ulike trinn og berøringspunkter mens de samhandler med et produkt eller en tjeneste, for å identifisere muligheter for forbedring og optimalisering.

Kognitiv ergonomi

Studiet av hvordan mennesker tenker, oppfatter og behandler informasjon, og hvordan dette kan påvirke designet av brukergrensesnitt for å optimalisere brukervennlighet og effektivitet.

Visuelt hierarki

Organisering av visuelle elementer på en skjerm eller en side for å prioritere viktigheten og skape en tydelig struktur som veileder brukernes oppmerksomhet og interaksjon.

Mikrointeraksjoner

Små, diskrete og ofte animerte elementer eller reaksjoner i et brukergrensesnitt som gir tilbakemelding eller utfører handlinger, for å forbedre brukeropplevelsen og engasjementet.

Gamification

Bruken av spillteknikker og -elementer i ikke-spillkontekster, for eksempel belønningssystemer eller poengsystemer, for å øke brukerengasjementet og motivasjonen.

Adaptive design

En tilnærming som tilpasser seg brukerens preferanser, kontekst eller egenskaper for å levere en tilpasset og personlig brukeropplevelse.

Brukervennlig navigasjon

Utformingen av navigasjonssystemet og strukturen på et nettsted eller en app for å gjøre det enkelt for brukere å finne informasjon og bevege seg sømløst gjennom grensesnittet.

Konsistens og sammenheng

Bruken av en enhetlig stil, designmønstre og interaksjoner på tvers av et produkt eller en tjeneste for å skape en sammenhengende og forutsigbar brukeropplevelse.

Tilgjengelighet (Accessibility)

Design og utvikling av produkter og tjenester som er tilgjengelige for alle, inkludert personer med funksjonshemninger eller spesielle behov, for å sikre likeverdig brukeropplevelse for alle brukere.

Andre relevante roller