Gå til hovedinnhold

Virksomhetsarkitekten – kapteinen i digitalt farvann

En virksomhetsarkitekt fungerer som en arkitekt for fundamentet til bedriften din, og kobler strategiske visjoner med praktiske løsninger. Dette er avgjørende for at bedriften effektivt skal blomstre i møte med nye teknologier og markedsdynamikker. Med en virksomhetsarkitekt sørger dere for innovasjon som fremmer virksomhetens langsiktige mål.

Bilde

Hva er en virksomhetsarkitekt?

En virksomhetsarkitekt spiller en viktig rolle når bedriften din skal forme den interne og eksterne strukturen for å nå deres strategiske mål. Dette er en spesialist som fungerer som et bindeledd mellom bedriftens ledelse og de teknologiske ressursene. En virksomhetsarkitekt sikrer at begge aspekter arbeider i synergi for å støtte og fremme organisasjonens ambisjoner.

Virksomhetsarkitekten har et omfattende ansvar for å kartlegge og beskrive hele eller deler av en organisasjon som gjennomgår endringer, enten disse endringene er teknologiske, organisatoriske eller en kombinasjon. Dette krever en utvidet innsikt i hvordan forskjellige enheter og prosesser interagerer innenfor firmaet, og hvordan disse interaksjonene påvirker de overordnede forretningsmålene.

I tillegg til å forstå og anvende teknologiske løsninger, jobber virksomhetsarkitekten tett med ledelsen for å sikre at alle teknologiske tiltak og forretningsprosesser er tilrettelagt i tråd med bedriftens strategiske visjon. Arkitekten er derfor nødt til å ha en omfattende kunnskap om både de operative og strategiske aspektene av bedriften, og hvordan disse to områdene kan optimaliseres for å skape verdi.

Det er ikke bare under store endringsprosesser som fusjoner eller oppkjøp at en virksomhetsarkitekt viser sin verdi. Også i stabile perioder hvor endringer kanskje ikke virker nødvendige, kan arkitekten gjennomføre vurderinger og justeringer som posisjonerer firmaet bedre for fremtidige utfordringer. Dette arbeidet inkluderer ofte en kontinuerlig revisjon av nåværende arkitektur og systemer for å identifisere potensielle forbedringspunkter før de blir kritiske.

Virksomhetsarkitekten må derfor utrustes med en rikholdig forståelse av både det nåværende markedet og fremtidige teknologitrender, samt evnen til å integrere denne kunnskapen med bedriftens behov. Dette inkluderer alt fra datasikkerhet til implementering av nye systemer som kan håndtere og analysere store datamengder, noe som er essensielt for bedrifter i en digital tidsalder.

Alt i alt er en virksomhetsarkitekt ikke bare en teknologiekspert, men en strategisk tenker og planlegger som sikrer at alle sider av bedriften er rettet mot felles mål og optimal funksjonalitet, noe som gjør dem til en uunnværlig ressurs i enhver moderne organisasjon.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq

  • Over 2000 konsulenter
  • Over 65 virksomhetsarkitekter
  • Med 13 års erfaring i snitt

Daglige oppgaver og ansvar for en virksomhetsarkitekt

En virksomhetsarkitekt spiller en nøkkelrolle i enhver organisasjon, der de bidrar til å sikre at bedriftens strategiske mål blir møtt gjennom effektiv bruk av teknologi og optimalisering av forretningsprosesser. Daglig involverer dette en rekke kritiske aktiviteter som sammen utgjør kjernen i hva en virksomhetsarkitekt gjør for å støtte og forbedre organisasjonen.

Kartlegging av Nåværende Forretningsprosesser: En av de viktigste oppgavene til en virksomhetsarkitekt er å kartlegge og forstå de eksisterende forretningsprosessene. Dette involverer en grundig analyse av hvordan ulike avdelinger fungerer, hvordan data flyter mellom systemer, og hvordan ulike prosesser bidrar til bedriftens overordnede mål. Ved å forstå disse prosessene kan arkitekten identifisere ineffektiviteter og foreslå forbedringer.

Identifisering av Forbedringsmuligheter: Gjennom innsikten som oppnås ved kartleggingen av prosesser, er virksomhetsarkitekten godt posisjonert til å peke ut områder for forbedring. Dette kan være alt fra å strømlinjeforme operasjoner til å redusere kostnader, eller å forbedre kundeservice gjennom bedre bruk av teknologi. Arkitekten utvikler forslag til forbedringer som kan inkludere endringer i prosesser, innføring av nye systemer, eller tilpasninger i organisatorisk oppsett.

Planlegging av Teknologiske Løsninger: En annen kritisk oppgave for en virksomhetsarkitekt er å planlegge og designe teknologiske løsninger som støtter de foreslåtte forbedringene. Dette innebærer å velge riktige teknologiplattformer og verktøy som kan integreres sømløst i eksisterende infrastruktur og som støtter fremtidige forretningsmål. Arkitekten må ha solid kunnskap om de nyeste teknologiene og hvordan disse kan anvendes for å drive virksomheten fremover.

Kontinuerlig Overvåking og Revisjon av Implementerte Løsninger: Etter at endringer er gjennomført, er det viktig for virksomhetsarkitekten å overvåke effekten av disse og sikre at de leverer de ønskede resultatene. Dette inkluderer regelmessige evalueringer av systemenes ytelse, brukertilfredshet, og kostnadseffektivitet. Hvis nødvendig, foretar arkitekten justeringer for å sikre at løsningene fortsatt er i tråd med bedriftens strategiske retning.

Disse oppgavene krever ikke bare teknisk kunnskap, men også evnen til å forstå bredere forretningsstrategier og hvordan teknologi kan brukes for å realisere disse. Det er avgjørende at virksomhetsarkitekten arbeider tett med andre deler av organisasjonen, inkludert IT-avdelingen og ledelsen, for å sikre at teknologi ikke bare støtter, men også muliggjør forretningsmål.

Viktige verktøy for en virksomhetsarkitekt

I rollen som virksomhetsarkitekt er tilgang til og kunnskap om riktige verktøy essensielt for effektivitet og nøyaktighet i arbeidet. Verktøyene muliggjør kompleks datahåndtering, detaljert modellering av arkitekturer og understøtter strategisk beslutningstaking. Her er noen av de mest kritiske verktøyene som enhver virksomhetsarkitekt bør være kjent med:

Enterprise Architecture Software (EAS): Dette inkluderer plattformer som ArchiMate og TOGAF som hjelper arkitekter med å designe, planlegge, implementere og analysere arkitekturstyringen i organisasjoner. Disse verktøyene tilbyr rammeverk som forenkler forståelsen av organisasjonens struktur og teknologi.

Modelleringsverktøy: Verktøy som Sparx Systems Enterprise Architect og Microsoft Visio er sentrale for å skape visuelle representasjoner av IT-systemer og arbeidsflyter. Disse modellene er vitale for kommunikasjon mellom tekniske team og stakeholdere, og for å sikre at alle forstår arkitekturens formål og funksjon.

Dataanalyseplattformer: Forståelse av store datamengder er avgjørende, og verktøy som Tableau eller Power BI gir arkitekter muligheten til å visualisere og utforske data for å identifisere trender og mønstre. Dette støtter datadrevne beslutninger som kan påvirke bedriftens strategiske retninger.

Konfigurasjonsstyringsverktøy: Systemer som Chef, Puppet eller Ansible er kritiske for å håndtere konfigurasjoner på tvers av bedriftens IT-infrastruktur. Dette sikrer at alle systemkomponenter fungerer optimalt og er i tråd med de nyeste sikkerhets- og ytelsesstandardene.

Skybaserte løsninger: Skyteknologi har blitt en bærebjelke i moderne IT-arkitektur. Verktøy som AWS Architectural Solutions og Microsoft Azure gir virksomhetsarkitekter muligheten til å designe, implementere og håndtere skalerbare, sikre og kostnadseffektive løsninger.

Prosjektstyringsverktøy: For å koordinere prosjektene effektivt, er det viktig med gode prosjektstyringsverktøy som Atlassian Jira eller Trello. Disse plattformene hjelper med å spore fremgang, administrere oppgaver og sikre at prosjektets mål møtes til avtalt tid og budsjett.

Disse verktøyene gir virksomhetsarkitekter en betydelig kapasitet til å forme og lede teknologistrategiene som styrker forretningsoperasjoner og fremmer organisatorisk vekst. Ved å beherske disse verktøyene kan arkitekter tilby dybdeinnsikt og innovative løsninger som er avgjørende for en bedrifts langsiktige suksess.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Tekniske ferdigheter hos en virksomhetsarkitekt

En virksomhetsarkitekt må besitte et bredt spekter av tekniske ferdigheter for å effektivt kunne designe, evaluere og implementere forretningsprosesser og IT-systemer som støtter bedriftens strategiske mål. Disse ferdighetene spenner fra dyptgående kunnskap om systemintegrasjon og datamodellering til grunnleggende programmeringskunnskaper, og er avgjørende for å kunne utvikle en robust og tilpasningsdyktig virksomhetsarkitektur.

Systemintegrasjon er en kritisk kompetanse, ettersom virksomhetsarkitekter ofte må sikre at ulike IT-systemer fungerer sømløst sammen. Dette krever kunnskap om ulike programvareplattformer og deres grensesnitt, samt evnen til å designe og implementere integrasjonsløsninger som kan håndtere dataflyt mellom systemer på en effektiv måte.

Datamodellering er en annen viktig ferdighet som omhandler utformingen av logiske datastrukturer og databaser som reflekterer organisasjonens informasjonsbehov. Virksomhetsarkitekten må kunne skape modeller som både er fleksible og skalerbare, og som støtter både nåværende og fremtidige forretningskrav.

Grunnleggende programmeringskunnskaper er også essensielle. Selv om virksomhetsarkitekter ikke nødvendigvis trenger å kode på daglig basis, må de ha en solid forståelse av programmeringsprinsipper og teknologier for å kunne kommunisere effektivt med utviklerteam og for å forstå tekniske utfordringer og muligheter.

For å holde tritt med den teknologiske utviklingen, må virksomhetsarkitekter også være godt informert om nyere teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring, og blockchain. Disse teknologiene kan ha betydelige implikasjoner for virksomhetsarkitekturen og kan tilby nye måter å forbedre operasjonelle prosesser og øke forretningsverdien.

Effektive virksomhetsarkitekter kombinerer disse tekniske ferdighetene med en omfattende kunnskap om forretningsstrategier, noe som gjør dem i stand til å bygge bro mellom bedriftens teknologiske kapasiteter og dens strategiske ambisjoner. Dette gjør dem ikke bare til tekniske eksperter, men også til verdifulle strategiske ressurser i organisasjonen.

 • Bilde
 • Trenger du en virksomhetsarkitekt?

  Null stress, vi har folk! Her finner du et bredt utvalg av erfarne virksomhetsarkitekter, som er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.

  Våre dyktige virksomhetsarkitekter leverer alltid og sørger for å ta organisasjonen din til neste nivå.

Ordliste for virksomhetsarkitekter

Når du har med en virksomhetsarkitekt å gjøre, er disse ordene gull verdt å kjenne til:

 • Virksomhetsarkitektur (VA)/Enterprise Architecture (EA): Dette refererer til en strukturert tilnærming for å forstå og dokumentere en organisasjons strategi, prosesser, informasjon og teknologiske ressurser, med mål om å fremme tilpasning og styring slik at virksomheten effektivt kan nå sine mål og reagere på endringer i omgivelsene.
 • Styring/governance: I konteksten av virksomhetsarkitektur refererer dette til prosesser og retningslinjer som sikrer at organisasjonens arkitektoniske initiativer og systemer er i samsvar med organisasjonens overordnede mål og strategier. Styring hjelper til med å sikre konsistens og tilrettelegger for optimal ressursbruk og risikostyring.
 • Interessentstyring/Stakeholder Management: Dette involverer identifisering, analyse og styring av interesser og innvirkninger av alle parter som kan påvirke eller bli påvirket av virksomhetsarkitekturen. Effektiv interessentstyring er kritisk for suksessen til arkitekturprosjekter.
 • Arkitekturrammeverk/Architecture Framework: Et sett av verktøy, prosesser, og metodologier som brukes til å organisere og strukturere informasjon knyttet til virksomhetsarkitekturen. Eksempel på et populært rammeverk er TOGAF, som tilbyr en omfattende tilnærming til design, planlegging, implementering og styring av en virksomhetsarkitektur.
 • Modellering/Modelling: Prosessen med å lage datamodeller som representerer organisasjonens dataarkitektur, nødvendig for å støtte forretningsprosesser og teknologiske krav.
 • Integrasjonsarkitektur/Integration Architecture: Beskriver hvordan ulike IT-systemer og applikasjoner kommuniserer og samhandler innenfor organisasjonen. Integrasjon er viktig for å sikre at systemene fungerer sømløst sammen.

Digital transformasjon/Digital Transformation: Prosessen med å integrere digital teknologi i alle områder av en virksomhet, endre hvordan virksomheten opererer og leverer verdi til kundene. Det er en grunnleggende omdanning som krever organisatoriske endringer og en omfattende tilnærming til virksomhetsarkitektur.

Andre relevante roller