BloggDette ser designere etter i en oppdragsgiver

Dette ser designere etter i en oppdragsgiver

Å få tak i designere kan være en krevende oppgave. Uansett om du ønsker å ansette noen eller leie de inn for en periode, er det er viktig å forstå hva designere ser etter i en potensiell arbeidsgiver eller oppdragsgiver, og som gjør at de blir værende. De fleste konsulentene hos Folq er uavhengige seniorkonsulenter som velger oppdrag selv. Når de vurderer oppdrag ser de etter frihet og fleksibilitet, inkludering hos oppdragsgiver, tverrfaglighet i teamet og problemer som er verdt å løse.

Se hva slags designere du finner hos Folq.

Ellen Barkost
Publisert 04.08.2021
Oppdatert 11.03.2024
3 min lesetid
Designerne Caroline og Line verdsetter å kunne styre egen arbeidsdag og hvor de jobber fra
Designerne Caroline og Line verdsetter å kunne styre egen arbeidsdag og hvor de jobber fra

Frihet og fleksibilitet

Et kriterie som trekkes frem av flere designere er frihet og fleksibilitet til å arbeide på en måte som gjør at de får gjort jobben skikkelig. Dette innebærer blant annet muligheten til å bruke de verktøyene som som gir flyt i arbeidsprosessen, og fleksibilitet til å bruke de folkene man trenger å bruke (får man frihet og oversikt til å kalle inn folk til en samtale eller workshop?). Designere ønsker også muligheten til å gjøre feltarbeid uten at kunden bestemmer hvor man er.

Forventer kunden geniale resultater med høy grad av innovasjon må de også tørre å gi frihet. Frihet for meg er å ha åpne kalendere, muligheter for å jobbe ute i kontekst, involvere folk og brukere, kunne jobbe utenfor 8-16, være nysgjerrig og heller ha en «fail fast» mentalitet, fremfor en liste med krav til sluttresultater.
Caroline Myre Strømme

Frihet regnes som spesielt viktig i forprosjekter eller innovasjonsprosjekter. Forventer kunden høy grad av innovasjon må de tørre å gi frihet, understreker spesielt tjeneste- og UX-designeren Caroline Myre Strømme. Designerne blir fort skeptiske dersom oppdragsgiver setter stramme rammer og tidsfrister. Det signaliserer en lavere grad av fleksibilitet og at “du” må passe inn i kundens systemer. Erfarne designere vet at det kreative arbeidet krever flyt, pauser, og fokusert og intenst arbeid. Det må også være fleksibilitet til å endre på planene underveis ettersom man får mer forståelse for brukere og løsningen.

Enkelte designere ønsker frihet til å fordele tiden sin mellom flere selskap. UX/UI designeren Axel Ferdinand Giæver, er en av de som mener man ikke må jobbe 40 timer i uka på et prosjekt for å få et bra resultat.

Bli behandlet som en ansatt

For å holde på en god konsulent må man gjøre det man ville gjort med en hvilken som helst ansatt man setter pris på; vise tillit, være inkluderende og gi tilbakemeldinger.
Axel Ferdinand Giæver

De fleste designere opplever å bli tatt godt imot som konsulent, selv om de tidvis møtes med høyere forventninger og ulik grad av involvering enn fast ansatte opplever. Designerne ønsker seg en god og tillitsfull dialog med oppdragsgiver med mulighet til å påvirke. Involvering i faglige diskusjoner, og deltagelse på sosiale tilstelninger verdsettes høyt av designerne. Flere nevner midlertidig at det kan være uklart hva som er forbeholdt ansatte og hva konsulenter kan eller bør delta på. Her kan oppdragsgiverne med fordel være tydeligere.

En attraktiv oppdragsgiver vil gjerne spise lunsj med deg, inkluderer deg i uformell fagprat, og deler goder som også de fast ansatte får.
Caroline Myre Stømme

Muligheten til å jobbe med problemer man tror på

For designere er de faglige utfordringene ved oppdraget viktig, men kanskje enda viktigere er det at man har tro på problemet som skal løses. Designere er opptatt av å ta tak i og løse reelle problemer. UX- og tjenestedesigneren Nora Holte er en av de som motiveres ekstra av at problemene overlapper med personlige interesser eller hjertesaker.

Mitt engasjement og evne til å bidra med gode ideer og løsninger forsterkes betydelig av å få jobbe for kunder som har mandat til å løse problemene jeg virkelig bryr meg om.
Nora Holte

Tverrfaglig samarbeid

De fleste designere mener bra folk er viktigere enn hvilket selskap de jobber for. Designere trives best i team som utfyller hverandre på kompetanse. Et annet viktig punkt er muligheten til å trekke på fagpersoner eller ansatte som sitter med innsikt eller jobber tett på brukerne man ønsker å hjelpe. Disse kan med fordel være del av teamet.

Der jeg jobber nå er saksbehandlere som skal bruke løsningen vi lager en del av teamet – det er helt nydelig!
Nora Holte

Her kan du lese hvordan du finner rett designer til ditt behov.

Nysgjerrig på hva selskapene som er attraktive blant designere gjør for å tiltrekke seg kompetanse? Se hva Oda og Spacemaker gjør for å tiltrekke seg de beste teknologihodene.

Leie inn en designer?

Få tilgang