BloggEtterspurt kompetanse i tredje kvartal 2022

Etterspurt kompetanse i tredje kvartal 2022

Vi ser en økning i etterspørselen etter konsulenter på 22 prosent i tredje kvartal 2022, mot samme periode i 2021. Flere oppdragsgivere vil leie inn konsulenter som jobber remote. Her kan du lese mer om fagdisiplinene og kompetansene som har vært de mest populære hos oss de siste 3 månedene og hvor vi ser stor vekst.

Andrea Madland
Head of sales
Publisert 23.11.2022
Oppdatert 08.03.2024
4 min lesetid
Bilde

Flere oppdrag og muligheter for å jobbe remote

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, har antall utlyste oppdrag på markedsplassen økt med 22 prosent. I den samme perioden (det siste året) har antall konsulenter på markedsplassen økt med hele 97 prosent. Dette er målt ved utgangen av september i år, mot tilsvarende periode i fjor.

Antall oppdrag er helt på nivå med andre kvartal. Dette til tross for vesentlig lavere aktivitet i julimåned. Den mest etterlyste fagdisiplinen har vært teknologi, etterfulgt av prosjektledelse og design.

Bilde

Utlyste oppdrag innenfor prosjektledelse øker mest, med en økning på 25 prosent mot samme periode i fjor. Designoppdrag viser også en positiv utvikling (+13 prosent), mens oppdrag innen teknologi, den mest etterspurte disiplinen, faller noe tilbake (-12 prosent).

Det er samtidig gledelig å se at det er flere utlyste oppdrag innenfor vår relativt nye fagdisiplin, IT-sikkerhet. Her forventer vi også større oppdragsmengde i tiden fremover.

En spennende utvikling er at det er langt flere utlyste oppdrag enn tidligere som åpner opp for remote-arbeid, som betyr at konsulenten får jobbe fra et annet sted enn oppdragsgivernes lokaler. I tredje kvartal var andelen av oppdrag med mulighet for å jobbe remote på nesten 38 prosent. Dette er mer enn en dobling mot samme kvartal i 2021 (vekst på 106 prosent) og en økning på 60 prosent mot andre kvartal i år, da rundt 1 av 4 publiserte oppdrag åpnet opp for denne muligheten.

Bilde

Det er heldigvis noe godt som har kommet ut av pandemien. Vi har lært oss at det å jobbe distribuert fungerer overraskende bra, og at flere jobber bedre og mer effektivt om de jobber hjemmefra. Eller fra en annen lokasjon som forenkler logistikken i hverdagen, gir større fleksibilitet og begrenser unødig støy.

Dette gjelder spesielt de som har behov for å jobbe fokusert og selvstendig. I denne gruppen finner vi også flere av våre flinke konsulenter som jobber med produkt- og teknologiutvikling. Større grad av fleksibilitet på jobb forventes fremover, og dette er noe både fast ansatte og innleide konsulenter er opptatte av og verdsetter når de velger arbeids- eller oppdragsgiver.

De oppdragsgiverne som er villige til å leie inn konsulenter som jobber remote, får et større utvalg konsulenter å velge mellom. De øker også sannsynligheten for å finne den konsulenten som er best egnet og kvalifisert for oppdraget. Oppdragsgivere som er åpne for at konsulenten kan jobbe remote, får i gjennomsnitt 3 ganger flere interessemeldinger fra konsulenter som har lyst til å ta oppdraget.

Bilde

Java og SQL mest etterspurte kompetanse

For oppdragsgivere som utlyser oppdrag etter konsulenter, troner Java og SQL på toppen etterfulgt av .Net, Azure, Figma, Kotlin, AWS og React.

I figurene under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin, og kompetanseområdene hvor etterspørselen har økt mye i tredje kvartal.

Bilde

Timeprisene opp 5 prosent i 2022

Behovet for teknologikompetanse har egentlig bare økt gjennom 2021 og i 2022. Dette får positive følger for timeprisene, som i tredje kvartal steg med 0,5 prosent mot andre kvartal. Timeprisen for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer snittet i Q2 på 1314 kr for oppdrag gjennom Folq. Dette er en økning på rundt 5 prosent mot tredje kvartal i fjor.

Det har vært stor etterspørsel etter flinke teknologihoder de seneste årene. Det er knapphet på denne kompetansen og flere selskaper har slitt med å ansette og leie inn folkene de trenger. Det er derfor ikke overraskende at prisene øker slik markedet har utviklet seg.

På markedsplassen har vi overvekt av langvarige konsulentoppdrag med avtalte årlige prisjusteringer. Det er derfor en viss forsinkelse i prisendringene. I Folq stiller vi strenge krav til hvem som får tilgang til markedsplassen og kan levere konsulenttjenester og verdi til våre mange oppdragsgivere. Vi ønsker at konsulentene våre skal ha noen års relevant erfaring, som også gir seg utslag i prisnivået og -utviklingen.


Få rask tilgang til konsulenter

Lag profil