BloggEtterspurt kompetanse i første kvartal 2023

Etterspurt kompetanse i første kvartal 2023

Vi ser en økning i etterspørselen etter konsulenttjenester på 13 prosent i første kvartal 2023 mot samme periode i 2022. Her kan du lese mer om de mest populære fagdisiplinene og kompetansene på markedsplassen de siste 3 månedene. Konkurransen om oppdragene er større enn på lenge, og dette medfører noen muligheter og utfordringer for deg som er oppdragsgiver eller konsulent.

Andrea Madland
Head of sales
Publisert 02.05.2023
Oppdatert 15.03.2024
7 min lesetid
Bilde

Flere oppdrag, men færre remote-muligheter

Sammenlignet med første kvartal i 2022 har antall utlyste oppdrag på plattformen økt med 13 prosent. Antall oppdrag har økt med 9 prosent mot fjerde kvartal 2022. I siste kvartal har den mest etterlyste fagdisiplinen igjen vært teknologi, etterfulgt av prosjektledelse og design.

Konsulentmarkedet er noe mer avventende enn tidligere, og balansen i markedet er endret. Det er utvilsomt et større fokus på kostnadssiden i flere virksomheter og bransjer for tiden. Samtidig er investeringer i IT og digitale tjenester nødvendig for å oppnå økt effektivitet, automatisering og selvbetjening. I lys av dette blir det spennende å se hvordan etterspørselen etter IT-konsulenttjenester utvikler seg fremover. At etterspørselen kommer til å ta seg opp er vi overbevist om, når det skjer er derimot mer usikkert.

Vi opplever fortsatt god aktivitet og vekst i etterspørselen etter konsulenttjenester hos Folq. Samtidig er det et økt tilbud av konsulenter i markedet sammenlignet med tidligere. Det er større konkurranse om oppdragene, som stiller større krav til konsulenter og konsulentselskap for å vinne oppdragene de ønsker seg. Dette gir også bedre kort på hånden for selskaper som skal leie inn konsulenter. Her er noen gode tips til hvordan dere finner de beste konsulentene når mulighetene er mange - og bedre enn noensinne.

Pris blir i større grad brukt som virkemiddel for å vinne konkurranser enn tidligere. Kvalitet og motivasjon er fortsatt viktig, og konsulenter må også være forberedt på å justere ned egne prisforventninger for å få oppdragene de virkelig ønsker seg. Slik markedssituasjonen er vil det alltid være enkelte konsulentselskap som dumper prisene ned mot egen kostpris for å øke sannsynligheten for å vinne kontrakter og oppdrag. Selv om kvalitet og kompetanse fortsatt vektlegges høyt av kundene, må dette også vurderes opp mot tilbudte timepriser. Vi jobber for å opprettholde et høyt prisnivå for premium konsulenttjenester, men ser at prispresset er en realitet. Vårt råd til konsulentene er å tenke langsiktig, og være mer opptatt av å videreutvikle kompetansen sin i spennende prosjekter fremfor å oppnå en høyest mulig timepris. Det vil dere tjene på i lengden.

Her har vi samlet våre beste råd til konsulenter i tøffere tider, og hvilke grep du kan gjøre for å gå seirende ut av den økte konkurransen.

Flest prosjekter innen teknologi etterfulgt av prosjektledelse.

Utlyste oppdrag innenfor prosjektledelse øker mest, med en økning på hele 170 prosent mot samme periode i 2021, og 8 prosent målt mot fjerde kvartal. Oppdrag innen teknologi viser også en positiv utvikling (+17 prosent YoY), mens oppdrag innen design går mye tilbake sammenlignet med fjoråret (-57 prosent YoY). Det er samtidig gledelig at det er flere utlyste oppdrag innenfor fagdisiplinen IT-sikkerhet. Det er ingen tvil om at cybersikkerhet har fått større oppmerksomhet hos flere av våre kunder og i styrerommet.

Bilde
De mest etterspurte rollene i første kvartal 2023

Roller innenfor teknologi har vært mest etterspurt dette kvartalet. Oppdrag med ønske om å leie inn utviklere øker sammenlignet med foregående kvartal. DevOps/ infrastruktur og DataScientists opplever også en betydelig økning i etterspørsel. Innenfor andre fagdisipliner ser vi at etterspørselen etter prosjektledere og teamledere øker, mens oppdrag som søker tjenestedesigner og UX-designer går tilbake.

1 av 3 oppdrag gir mulighet for å jobbe remote

Andel oppdrag med mulighet for å jobbe remote har gått ned den siste tiden, og er godt bak samme periode i fjor. I første kvartal åpnet 23 prosent av oppdragene opp for at konsulenten kunne jobbe remote, mens i fjerde kvartal var denne andelen 31 prosent.

Vi må trolig se nedgangen i muligheten for å jobbe remote i sammenheng med markedssituasjonen. Med et større tilbud av flinke konsulenter tilgjengelig, er det enklere å finne en bra match som også kan sitte samlokalisert og jobbe fra oppdragsgiverens kontor mesteparten av tiden. For et års tid siden var det langt flere som åpnet opp for at konsulenter kunne jobbe remote, trolig fordi det økte sannsynligheten for å få fatt på riktig komptetanse og den beste konsulenten til oppdraget.

God økning i timepriser det siste året

Behovet for teknologikompetanse har økt de siste årene. Vi har også sett en generell økning i prisnivå, som får positive følger for timeprisene. Den gjennomsnittlige timeprisen for Folq-oppdrag var 4,5 prosent høyere enn i første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig timepris for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer snittet i første kvartal på 1360 kroner for oppdrag gjennom Folq. Dette er betydelig høyere enn timeprisen i fjerde kvartal 2022. med en økning på 2,6 prosent. Denne økningen kan i stor grad forklares av en unormalt høy prisjustering ved årsskiftet for avtaler der timeprisen reguleres iht. konsumprisindeksen. Dette er den viktigste driveren til økningen i timespris, og slik markedet er for øyeblikket vil vi ikke forvente en tilsvarende sterk økning fremover.

Bilde
Utvikling i timepriser for konsulenttjenester

Det blir spennende å se hvordan dagens markedssituasjon vil påvirke timeprisene den nærmeste tiden. Timepris blir et mer anvendt virkemiddel når konkurransen om konsulentoppdragene blir tøffere, og konsulentselskap har behov for å få konsulenter ut i oppdrag. Vi ser at oppdragsgiverne blir mer selektive på hvilke, og hvor mange, konsulenter de tar inn, og prioriterer dyktige og erfarne konsulenter med kompetansen de trenger for å lykkes med interne prosjekter. Dette harmoniserer godt med Folq sin markedsplass og konsulentene vi tilbyr. Vi tror dermed etterspørselen etter dyktige seniorkonsulenter og prisen for deres tjenester vil holde seg relativt bra, selv om konkurransen er tøffere og balansen i markedet er endret.

Kotlin og React mest etterspurte kompetanse

For oppdragsgivere troner Kotlin, React, Java og Kubernetes på listetoppen av etterspurt kompetanse i utlyste oppdrag. Java, TypeScript, Python og AWS følger tett etter.


I figurene under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin, og kompetanseområdene med en spesielt sterk etterspørsel i første kvartal.

Bilde

Her er forrige kvartalsrapport, med informasjon om utviklingen den mest etterspurt kompetansen på Folq i fjerde kvartal 2022.

Få rask tilgang til konsulenter

Lag profil