BloggEtterspurt kompetanse i fjerde kvartal 2022

Etterspurt kompetanse i fjerde kvartal 2022

Vi ser en økning i etterspørselen etter konsulenttjenester på 27 prosent i fjerde kvartal 2022, mot samme periode i 2021. Her kan du lese mer om de mest populære fagdisiplinene og kompetansene på markedsplassen vår de siste 3 månedene.

Andrea Madland
Head of sales
Publisert 22.02.2023
Oppdatert 11.03.2024
3 min lesetid
Bilde

Flere oppdrag og gode muligheter for å jobbe remote

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2021, har antall utlyste oppdrag på plattformen økt med 27 prosent. Antall oppdrag har økt med 12 prosent sammenlignet med tredje kvartal. I siste kvartal har den mest etterlyste fagdisiplinen vært teknologi, etterfulgt av prosjektledelse og design.

Det blir spennende å se hvordan konsulentmarkedet utvikler seg fremover i lys av økte priser, renter og resesjonsfrykt. Enn så lenge opplever vi fortsatt god aktivitet og vekst i etterspørselen etter konsulenttjenester hos Folq.

Flest prosjekter innen teknologi etterfulgt av prosjektledelse.

Utlyste oppdrag innenfor prosjektledelse øker mest, med en økning på 190 prosent mot samme periode i 2021, og 16 prosent mot tredje kvartal. Designoppdrag viser også en positiv utvikling (+111 prosent YoY), mens oppdrag innen teknologi, den mest etterspurte disiplinen, holder seg på omtrent samme nivå (+2 prosent YoY). Det er samtidig gledelig å se at det er flere utlyste oppdrag innenfor vår relativt nye fagdisiplin, IT-sikkerhet. Her forventer vi større etterspørsel og oppdragsmengde i tiden fremover.

1 av 3 oppdrag gir mulighet for å jobbe remote

Andel oppdrag med mulighet for å jobbe remote har holdt seg nokså stabilt. I fjerde kvartal var denne andelen 31 prosent. Det er på samme nivå som i fjerde kvartal 2021, og noe ned mot tredje kvartal 2022 da 38 prosent av de publiserte oppdragene åpnet opp for fjernarbeid.

Fryd for øyet

React og Java mest etterspurte kompetanse

For oppdragsgivere troner React, Java og TypeScript på listetoppen av etterspurt kompetanse i utlyste oppdrag. Python, Docker, SQL, prosjektledelse og AWS følger tett etter.


Under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin, og kompetanseområdene med en spesielt sterk etterspørsel i fjerde kvartal.

Rosa trapp

Timeprisene steg i fjerde kvartal

Behovet for teknologikompetanse har egentlig bare økt gjennom 2021 og i 2022. Dette får positive følger for timeprisene, som har steget 4,7 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Timeprisen for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer snittet i fjerde kvartal på 1325 kroner for oppdrag gjennom Folq. Dette er noe høyere enn gjennomsnittlig timepris i tredje kvartal, med en økning på 0,9 prosent. Den gjennomsnittlige timeprisen i januar var forøvrig 1358 kroner.


Det blir spennende å se hvordan urolighetene i markedet vil påvirke timeprisene fremover. Enn så lenge ser vi ingen tegn til nedgang, og konsumprisregulerte timepriser økte mer enn normalt ved årsskiftet. Timepris vil samtidig bli et mer effektivt virkemiddel når konkurransen om konsulentoppdragene blir tøffere. Vi tror likevel etterspørselen etter dyktige seniorkonsulenter og prisen for deres tjenester vil holde seg på et stabilt nivå, selv om balansen i markedet blir noe endret.

Her er Folq sin forrige kvartalsrapport, som viser den mest etterspurt kompetansen i tredje kvartal 2022.

Få rask tilgang til konsulenter

Lag profil