BloggEtterspurt kompetanse i fjerde kvartal 2023

Etterspurt kompetanse i fjerde kvartal 2023

Vi ser fortsatt nedgang i etterspørselen etter konsulenter sammenlignet med i fjor, men noen fagområder øker i aktivitet. Les mer om de mest populære fagdisiplinene og kompetansene i fjerde kvartal.

Andrea Madland / Eldri Coll Mossige
Salgsdirektør / Daglig leder i Folq
Publisert 14.02.2024
Oppdatert 06.05.2024
10 min lesetid
Bilde

I 2024 er kampen om tilværelsen kanskje ikke like tøff som på Farmen, men likevel ser vi at konkurransen om oppdragene er høyere enn før. For din del vil dette gi noen muligheter og utfordringer – enten du leier inn eller tilbyr konsulenttjenester.

Lavere etterspørsel, men pilene peker oppover

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 har antall utlyste oppdrag på markedsplassen gått ned med 19 prosent. Antall utlyste oppdrag var likevel 36 prosent høyere enn i tredje kvartal, som er et positivt signal. Noe av økningen skyldes sesongvariasjoner og mindre aktivitet i juli.

Er du konsulent på Folq, kan det være lurt å huske at oppdragsgivere får full tilgang til, kan søke opp og kommunisere direkte med deg og andre konsulenter på markedsplassen. Dere kan dermed finne sammen uten at oppdraget publiseres åpent hos Folq. En oppdatert og fullstendig konsulentprofil er derfor viktig for å bli oppdaget. Våre oppdragsdata viser en fortsatt lavere etterspørsel etter IT-konsulenttjenester i markedet nå for tiden, enn på samme tid i fjor. Likevel er det tegn til at aktiviteten tar seg opp, så du trenger ikke å gå til innkjøp av bare havregryn riktig ennå.

Når etterspørselen avtar blir det større konkurranse om oppdragene. I et slikt marked får oppdragsgivere flere valgmuligheter. De kan være mer selektive i hvem de velger å leie inn. Mange vil, naturlig nok, ha flinke fagspesialister med lengre fartstid. Markedsplassen vår huser utelukkende erfarne, kvalitetssikrede IT-konsulenter, og er derfor godt tilpasset dagens marked. Til tross for lav etterspørsel og økt konkurranse, vinner Folq en stor andel av oppdragene som utlyses. Det skyldes først og fremst at vi kan tilby særs kvalifiserte kandidater til kunden, og en effektiv matching av behov med riktig kompetanse.

Teknologi er fortsatt mest etterspurt, mens oppdrag innen prosjektledelse øker mest

I siste kvartal har den mest etterlyste fagdisiplinen igjen vært teknologi (56 %), etterfulgt av prosjektledelse (40 %) og design (11 %).

Flest prosjekter innen teknologi etterfulgt av prosjektledelse.
Fordelingen av publiserte oppdrag i fjerde kvartal 2023 per fagdisiplin

Antall publiserte oppdrag innen teknologi faller med 33 prosent mot fjerde kvartal i 2022. Til tross for en generell nedgang er det god vekst i oppdrag innen prosjektledelse. Publiserte oppdrag innen design er halvert sammenlignet med i fjor.

Utviklere blant de mest etterspurte rollene

Fullstack-, Backend- og Frontend-utvikler utgjør en stor andel av de publiserte oppdragene. Volumet går riktignok noe tilbake sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Dette samsvarer med den generelle utviklingen i antall oppdrag.

Etterspørselen etter prosjektledere, backendutviklere og prosessledere øker mye, både sammenlignet med samme kvartal året før og mot tredje kvartal. Antall oppdrag med disse rollene har blitt mer enn doblet siden tredje kvartal.

Bilde
Mest etterspurte roller i fjerde kvartal 2023

Kubernetes og Python er de mest etterspurte kompetansene

Blant Folq sine oppdragsgivere troner Kubernetes og Python øverst på listen over mest etterspurte kompetanse. AWS, Prosjektledelse, React, Javascript og Typescript følger tett bak. Flere er på jakt etter kompetanse på Python, AWS, Prosjektledelse og HTML/CSS sammenlignet med både foregående kvartal og i fjor.

Under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin. Her har vi også fremhevet kompetanseområdene med en spesielt sterk vekst i etterspørsel i tredje kvartal.

Oppsving i muligheter for å jobbe remote

Andel oppdrag med mulighet for å jobbe remote har falt jevnt og trutt det siste året, men fikk seg en liten oppsving i fjerde kvartal. Da åpnet 27 prosent av oppdragene for at konsulenten kunne jobbe remote. I samme kvartal i 2022 var denne andelen på 31 prosent.

Vi ser at et godt tilbud av tilgjengelige konsulenter øker sjansene for at oppdragsgiveren finner den rette kandidaten og kompetansen i nærområdet sitt. De fleste oppdragsgivere liker best å leie inn konsulenter som kan sitte hos dem mesteparten av tiden.

Bilde
Andelen publiserte oppdrag med mulighet for å jobbe remote


Oppdragenes varighet øker

Oppdragene i Folq har aldri hatt lengre varighet enn akkurat nå - med en snittlengde på over 19 måneder. Dette inkluderer forlengelser. På samme tid i fjor var gjennomsnittlig varighet på 14 måneder. Dette er den beste bekreftelsen vi kan få på at kundene er veldig godt fornøyde med konsulentene de leier inn gjennom oss – og at de tilfører stor verdi.

Det skal sies at det er stort spenn i lengden på oppdragene i Folq, alt fra noen få uker til flere år. Nye oppdrag har ofte en begrenset varighet. Det som gleder oss veldig er at de aller fleste oppdragene blir forlenget, og gjerne i flere omganger. Dette bekrefter at det er god match mellom oppdragsgiver og konsulent, og at konsulentene gjør en god jobb hos oppdragsgiver.

God økning i timepriser det siste året

I løpet av de siste årene har pris- og lønnsnivået i samfunnet økt mye, som slår positivt ut på timeprisene. Den gjennomsnittlige timeprisen for Folq-oppdrag var 3 prosent høyere i fjerde kvartal enn samme kvartal året før. Mye av veksten skyldes årlig KPI-justering av langvarige oppdrag.

Gjennomsnittlig timepris for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer var i andre kvartal på 1371 kroner, for oppdrag gjennom Folq. Timeprisen er litt høyere enn i tredje kvartal.

Bilde
Utvikling i gjennomsnittlig timepris for oppdrag gjennom Folq


Det blir spennende å se hvordan timeprisene utvikler seg for nye oppdrag fremover. Nå som konkurransen om konsulentoppdragene er tøffere blant både selvstendige konsulenter og konsulentselskap, er pris et virkemiddel som brukes i forhandlinger.

Forventer økt etterspørsel etter AI

Markedet har vært avventende denne høsten. Etterspørselen har ligget på et lavere nivå enn vi ønsker oss. Mange selskap holder fortsatt bremsen inne på grunn av stor usikkerhet i markedet, og fokus på kostnadene. Likevel ser vi at det fortsatt er behov for dyktige IT-konsulenter hos våre største kunder.

Det er fortsatt nødvendig å investere i teknologiutvikling for å holde tritt på god konkurranseevne og høyere effektivitet. AI gir nye muligheter for virksomheter for å øke produktiviteten på kort og lengre sikt. Vi forventer stor vekst i etterspørsel etter denne typen tjenester, som flere av konsulentene i Folq har god kompetanse på og tilbyr.

Tror på en oppsving i løpet av 2024

Til tross for tøffere tider ser vi at enkelte selskap og bransjer går bra og leverer sterke økonomiske resultater. Rentetoppen er sannsynligvis nådd, og sentralbanken og makroøkonomer forventer flere rentekutt i løpet av 2024. Det øker optimismen i markedet. Foreløpige indikasjoner tyder på en noe høyere aktivitet i desember og januar, og vi tror på en gradvis oppsving i etterspørselen etter IT-konsulenttjenester i 2024. Det er flere tegn som bekrefter dette:

  • I januar har vi sett enn økende aktivitet på markedsplassen. Det har vært mer enn dobbelt så mange brukersesjoner fra oppdragsgivere enn i januar 2023, og en økning på mer enn 50 prosent fra desember.
  • Flere nye oppdragsgivere som ønsker tilgang og fått konto hos Folq enn i januar 2023. Vi må tilbake til juni 2023 for å finne et like stort tilfang av nye kunder som i januar.

Når oppdragsgiverne blir mer selektive på hvilke og hvor mange konsulenter de tar inn, vil de prioritere erfarne konsulenter. Vi forventer at etterspørselen etter dyktige seniorkonsulenter og prisen for deres tjenester vil holde seg forholdsvis bra, selv i et marked med økt konkurranse. Også i overgangen til 2024 blir det en unormalt høy indeksregulering av timepriser i oppdrag, som justeres i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Fra desember 2022 til desember 2023 var veksten på 4,8 prosent.

Noen gode råd på veien

Det er større konkurranse om oppdragene, som igjen stiller større krav til konsulenter og konsulentselskap. Dette gir deg som skal leie inn konsulenter bedre kort på hånden. Her er noen gode tips til hvordan dere finner de beste konsulentene når mulighetene er mange – og utvalget er bedre enn på lenge.

Som konsulent må du være forberedt på å fire på egne prisforventninger for å få oppdraget du virkelig ønsker deg. Vårt klare råd til konsulenter er å tenke langsiktig, og være mer opptatt av å videreutvikle kompetansen i spennende prosjekter fremfor å få en høyest mulig timepris. Dette tror vi du vil tjene på i lengden.

Her har vi samlet våre beste råd til konsulenter i tøffere tider, og hvilke grep du kan gjøre for å gå seirende ut av den økte konkurransen, og vinne kampen for konsulenttilværelsen.

Bilde

Les gjerne vår forrige kvartalsrapport, med informasjon om utviklingen den mest etterspurt kompetansen på Folq i tredje kvartal 2023. Under har vi samlet alle våre tidligere kvartalsrapporter om du ønsker et tilbakeblikk til en svunnen tid og gjenoppleve tidligere bevegelser i konsulentmarkedet.


Få rask tilgang til dyktige konsulenter

Lag profil