Gå til hovedinnhold

Produktleder - Make Products Great AgainEn produktleder har svart belte i å skape, distribuere, selge og innhente tilbakemeldinger på ditt produkt eller tjeneste, for å kicke... OK, vi ble litt revet med her. Men det er ikke uten grunn.

Produktledere er en sjelden type teknologimedarbeidere som fokuserer på visjonen for et produkt eller en tjeneste. De setter opp strategien og utviklingsplanen for produktet, og samarbeider med tverrfaglige team for å definere og tilrettelegge for produktets gjennombrudd.

De er ansvarlige for den overordnede forretningsstrategien for et spesifikt produkt. En produktleder kan også være med på å bestemme hvilken type produkter som faktisk bør utvikles.

Dette og mer skal vi gå gjennom her. Hvis du ikke har tenkt på denne rollen for din virksomhet, er det på overtid at du får se hvor avgjørende denne rollen kan være i produktet eller tjenesten du jobber med akkurat nå.

Og som en add-on har vi også en ordliste som får deg opp i fart på viktige termer og begreper som produktlederen ofte bruker. Noen opplever at dette er raskeste måte å lære produktledelse på.

Hvis du kan alle uttrykkene i nevnt liste lengre nede her, er det godt mulig du allerede opererer som en produktleder. Da kan det hende vi heller skal ta en kaffe for å se om også du skal bli med i Folq-gjengen.

OK, la oss få det grunnleggende på plass først. Hvis du skal forstå produktlederen, bør du forstå produktledelse.


Bilde

Hva er produktledelse?

Produktledelse er en rolle i en organisasjon som går ut på å veilede teamene i produktets livssyklus, fra utvikling til utførelse, ved å fokusere på nøyaktig hva drømmekunden vil ha. Samtidig som produktledere er forkjempere for produktet, må de også forstå konkurransesituasjonen, lære om brukerne og finne nye løsninger for å forbedre produktet.

Fordi alle produkter er forskjellige, er rollen som produktleder også svært dynamisk. For én bedrift kan produktledelse innebære forskning og utvikling av et nytt produkt. For andre kan det dreie seg om relansering og reposisjonering av et gammelt produkt. Men uansett handler produktledelse om å levere tåpp nåtsj kvalitet i alle faser av et produkt sin livssyklus.

Produktledelse befinner seg i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og brukeropplevelsesdesign (UX). Det krever ofte at man utvikler sterke relasjoner med tverrfunksjonelle team for å kunne planlegge fremover og styrke produktets suksess.

Tidligere var rollen plassert i markedsførings- eller ingeniørteam, men de siste årene har teknologiselskaper begynt å innse viktigheten av produktledelse som et eget team. Det vil ofte være én produktleder for hvert produkt eller hver tjeneste i et selskap.

Hva gjør en produktleder?

En produktleder er en svært verdifull ressurs i ethvert prosjekt på grunn av sin evne til å gi strategisk retning og lede tverrfaglige team gjennom hele produktets livssyklus. De har erfaring med å forstå kundenes behov, analysere konkurransesituasjonen og finne kreative løsninger for å utvikle vellykkede produkter. Her forklarer vi det litt mer inngående.

Produktstrategi og visjon:

 • Definere og kommunisere en klar produktstrategi og visjon basert på markedsundersøkelser, kundebehovsanalyse og forretningsmål.

 • Identifisere markedssegmenter, konkurrenter og trender for å utvikle en unik og konkurransedyktig produktstrategi.

 • Sette klare mål for produktets suksess og utvikling.

Produktutvikling og lansering:

 • Samarbeide med tverrfaglige team, inkludert ingeniører, designere og markedsførere, for å utvikle og lansere nye produkter eller forbedringer av eksisterende produkter.

 • Definere produktkrav og spesifikasjoner, og styre produktutviklingsprosessen fra konsept til lansering.

 • Balansere behovene og ønskene til kunder, brukere, tekniske muligheter og forretningsmål for å skape verdifulle og bærekraftige produkter.

Produktstyring og optimalisering:

 • Overvåke produktets ytelse, analysere brukerdata og tilbakemeldinger for å identifisere muligheter for forbedring og optimalisering.

 • Foreta vurderinger av produktet basert på markedsutvikling, konkurransesituasjonen og kundens behov, og justere produktstrategien og veikartet deretter.

 • Prioritere funksjoner, oppgaver og ressurser basert på kundeverdi, forretningsmål og teknisk gjennomførbarhet.

Kundefokus og kommunikasjon:

 • Forstå kundenes behov og sørge for at produktet leverer verdi og tilfredsstiller kundens forventninger.

 • Bygge sterke relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og interessenter for å få innsikt, tilbakemeldinger og samarbeid i produktutviklingsprosessen.

 • Kommunisere klart og effektivt om produktets funksjoner, fordeler og verdi for å sikre riktig markedsposisjonering og brukeradopsjon.

En produktleder spiller en avgjørende rolle i å koordinere og styre alle aspekter av produktutviklingsprosessen. Gjennom strategisk tenkning, tverrfaglig samarbeid og fokus på kundenes behov, hjelper produktlederen med å skape innovative, konkurransedyktige og verdifulle produkter som oppfyller forretningsmålene.


Hvordan finne de skarpeste produktlederne i skuffen

En god produktleder sitter på en rekke ferdigheter - myke (relasjonelle) såvel som harde (fagtekniske). Her gir vi deg 10 skills du bør se etter for å finne noen som er genuint dyktige:

1. Produktstrategi

En dyktig produktleder bør kunne utvikle en overordnet strategi for produktet. Dette innebærer å forstå markedstrender, konkurransesituasjonen og forretningsmålene. Produktstrategien setter retningen for produktet og hjelper med å ta beslutninger om prioriteter, funksjoner og mål for produktet.

2. Markedsundersøkelse

Evnen til å utføre grundige markedsundersøkelser er viktig for å forstå kundenes behov og ønsker. En produktleder bør kunne samle og analysere informasjon om brukeratferd, markedssegmenter og konkurrentenes produkter. Dette gir innsikt som er nødvendig for å lage produkter som er relevante og konkurransedyktige.

3. Produktutvikling

En produktleder må være komfortabel med hele produktutviklingsprosessen. Dette inkluderer å samarbeide med tverrfaglige team, definere krav og spesifikasjoner, drive prototyping og testing, og til slutt lansere produktet. Produktlederen må kunne koordinere og styre denne prosessen effektivt for å sikre en jevn og suksessrik produktutvikling.

4. Prosjektledelse

Prosjektledelse er en nøkkelkompetanse for en produktleder. Det innebærer å planlegge, organisere og følge opp på tverrfaglige team og prosjekter. En produktleder må kunne håndtere tidsplaner, ressurser og budsjett, og sikre at prosjekter blir levert innenfor gitte rammer.

5. Teknisk innsikt

Selv om en produktleder ikke nødvendigvis må være en teknisk ekspert, er det viktig å ha grunnleggende teknisk innsikt. Dette hjelper med å kommunisere effektivt med utviklingsteamet, forstå tekniske begrensninger og muligheter, og ta informerte beslutninger om produktets arkitektur og teknologivalg.

6. Kundefokus

En god produktleder må ha en dyp forståelse av kundenes behov og ønsker. Dette krever empati og evnen til å sette seg i kundens sted. Ved å være i stand til å se produktet fra brukerens perspektiv, kan en produktleder utvikle og levere produkter som gir verdi og tilfredsstiller brukerens forventninger.

7. Kommunikasjon

Sterke kommunikasjonsevner er essensielt for en produktleder. Produktlederen må kunne uttrykke seg klart og tydelig, både muntlig og skriftlig. Evnen til å presentere ideer, overbevise interessenter, og samarbeide effektivt med tverrfaglige team og interessenter er avgjørende for å kunne lede produktet til suksess.

8. Produktplanlegging

En produktleder må kunne utarbeide grundige og detaljerte produktplaner og veikart. Dette krever evnen til å prioritere oppgaver, sette realistiske mål og definere milepæler for produktutviklingen. En god produktplan bidrar til å sikre at ressurser og tid brukes effektivt i produktutviklingen.

9. Analytisk tenkning

En produktleder bør være i stand til å analysere komplekse data og trekke ut relevante innsikter. Dette inkluderer å analysere brukerdata, markedsdata og konkurrentanalyser for å informere produktutviklingen. Ved å ta datadrevne beslutninger kan produktlederen sikre at produktet er tilpasset markedets behov.

10. Lederegenskaper

Som leder for produktet er det viktig å ha sterke lederegenskaper. Dette innebærer å inspirere og motivere teammedlemmer, bygge sterke relasjoner, delegere oppgaver og lede teamet gjennom hele produktets livssyklus. En produktleder må kunne skape en positiv og effektiv arbeidskultur som fremmer innovasjon og suksess.

Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm

Produktleder-ordboka

Produktledelse kan bety alt og ingenting, avhengig av hvem du spør. Vi har nå vist deg hva en produktleder er, men klarer du å lære deg de ulike ordene og uttrykkene som sitter løst hos de fleste produktledere? Test deg selv:

Minimum Viable Product (MVP)

En strategi som fokuserer på å utvikle og lansere et produkt med bare de nødvendige funksjonene for å teste markedsresponsen og få tilbakemeldinger fra brukerne.

Product-Market Fit

Når et produkt oppfyller kundenes behov og ønsker på en slik måte at det skaper verdifullt og lønnsomt marked.

Agile

En metodikk for prosjektledelse som vektlegger fleksibilitet, samarbeid og iterativ utvikling for å levere verdifulle produkter raskt og kontinuerlig.

User Persona

En fiktiv representasjon av en ideell kunde basert på forskning og brukerdata. Personas brukes til å forstå og adressere brukerens behov og ønsker i produktutviklingen.

Kundereise

En beskrivelse av alle berøringspunkter og opplevelser en kunde har med et produkt eller merke gjennom hele sin kjøpsreise, fra oppdagelse til kjøp og videre.

Bilde

Trenger du en produkt-leder? Null stress, vi leder deg til Folq!

Er du på utkikk etter de beste produktlederne for å realisere ditt produkt? Da trenger du ikke lete lenger! Folq er din ultimate base når du skal finne dyktige produktledere som kan hjelpe deg med å ta din virksomhet til nye høyder.

Vår talentfulle stall av produktledere er håndplukket, klare til å ta fatt på enhver utfordring. Med sin uttømmende kunnskap innen MVP, kundereise, Growth Hacking og mye mer, kan de optimalisere din produktutviklingsprosess og sikre rask og god lansering av produkter kundene dine elsker.

Ikke kast bort tid og ressurser på å lete etter produktledere andre steder. Ta en titt på vår fantastiske stall av produktledere hos Folq i dag, og opplev forskjellen de kan utgjøre for deg og din bedrift. La oss hjelpe deg med å finne den perfekte produktlederen - ta kontakt!

Growth Hacking

En markedsføringsstrategi som fokuserer på å identifisere og implementere raske og eksperimentelle taktikker for å oppnå rask vekst i brukerbase og inntekt.

Lean Startup

En tilnærming til oppstart og produktutvikling som vektlegger rask iterasjon, kontinuerlig læring og tilpasning basert på kundeinnsikt og markedstesting.

Product Roadmap

En visuell oversikt over planen for produktutvikling som viser tidslinjen, funksjoner, milepæler og prioriteringer for å oppnå produktets strategiske mål.

Design Thinking

En metode for kreativ problemløsning og innovasjon som fokuserer på å forstå brukernes behov, generere ideer og raskt prototypere og teste løsninger.

Value Proposition

En tydelig beskrivelse av verdien og fordelene et produkt gir til kundene i forhold til konkurrentene. Et sterkt verdiforslag adresserer kundenes behov og differensierer produktet på en unik måte.

Disse "buzz-ordene" er vanlige i produktledelsesdiskusjoner og reflekterer viktige konsepter og metoder som brukes i produktutviklingsprosessen. Lærer du deg disse ti, har du lært deg essensen i produktledelse!


Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner
Herman Schistad
CTO
Kron (Årets Teknologihode - E24)